Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Panteizm Franciszka FO279 (made with Spreaker)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 38 minutes and 52 seconds
Country:
Language: German
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 4
Posted by: sowa on Mar 19, 2015

Source:
http://www.spreaker.com/user/sowa2/panteizm-franciszka-fo279

Panteizm Franciszka FO 279 Stefan Kosiewski 20140102 Uwagi o Bogu Najwyzszym. Zarys Estetyki Chazarów ZR

W Nowym Roku, w nowym życiu obudzeni po fajerwercznym szale i boskim opętaniu doznaniami nocy sylwestrowej, przyciągani jesteśmy niezwłocznie i zdało by się - w sposób nieunikniony przez to, co nietrwałe; Apollon tymczasem strzałami swymi posyłanymi wciąż i na nowo z łuku ekstazy ściera lotkami bystrych strzał popiół zasypujący miejscami czoła i rozcina boleśnie do bólu błyskiem grotów z obsydianu źrenice przyciągane przez proch, w który obraca się rzeczywistość doświadczona w stanie dionizyjskiego entuzjazmu Kryszny i Davida, devy żydowskiego, tańczących przy fletach i muzyce tympanonu (patrz, jeśli mniemasz, iż oczy masz ku temu: Przemowienie Noworoczne 20131231). Przypisywani na powrót pracom nieczystym nie ulegamy wszak chętnie sentymentizmowi, czy fanatyzmowi demona religii pozbawionej filozofii a także odrzucamy spekulacje umysłowe zaprzeczające religijnemu doświadczeniu i poznaniu opartemu na systemie kar boskich, czy nagród z tegoż samego nadania. Eliade wspomina w "Historii wierzeń i idei religijnych" o przygodzie króla Scytów, Skylosa, o którym doczytał się u Herodota, iż "był wtajemniczony w ryty Dionizosa Bakchosa" (s. 255, W-wa 1988 ISBN 83-211-0918-7). Herodot zastrzegał, że podaje to, co opowiadało się w jego czasach, pięćset lat przed narodzeniem Chrystusa, w co sam nie musi jednak wierzyć. Tolerancja Herodota obejmowała zatem dzieje świata szamanów Syberii i ludów Afryki. Przenikanie się kultur, synkretyczne łączenie różnych poglądów filozoficznych i religijnych, charakterystyczne dla cywilizacji Dalekiego Wschodu, sprzyjające rozwojowi tolerancji panteistyczne wyznawanie różnych kultów, przypisywane obecnie papieżowi Franciszkowi jako zarzut przez dziennikarza Scalfari (ibidem), skrajnie odmienne jest praktykowaną tolerancją od zaborczości mściwego boga żydowskiej Biblii, czy Talmudu. Praktyka umysłu zen przedstawiona przez Siunrju Sudzukiego (ang. pisownia: Shunryu Suzuki) w książce wydanej 1973 r. w Stanach Zjednoczonych po jego śmierci i przetłumaczonej na polski w opublikowanych na prawach rękopisu stu egzemplarzach "do użytku wewnętrznego" definiuje umysł zen jako "...jeden z tych zagadkowych zwrotów używanych przez nauczycieli zen po to, byś zauważył siebie, byś przekroczył słowa i zadziwił się, twój umysł i istnienie. Oto cel całej nauki zen - sprawić byś się dziwił i dawał odpowiedź na to dziwienie się najgłębszym wyrazem swej własnej natury" (s. 13). ...
http://sowa.blog.quicksnake.pl/Stefan-Kosiewski/Panteizm-Franciszka-FO-279-Stefan-Kosiewski-20140102-Uwagi-o-Bogu-Najwyzszym-Zarys-Estetyki-Chazarow-ZR

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.