Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

- Poruka nade 2 -

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
2012. - PORUKA NADE 2 U vremenu, presresće nas jedan trenutak u kojem će se ciklusi kosmičkog vremena poravnati tako da, mi nećemo biti ni delić svega što je moguće, imaćemo priliku da odemo korak dalje od svega što smo smatrali istinom, i učestvovati u uzvišenijoj istini sa mnogo višim nivoom svesti. TRENUTAK IZBORA Iz ovog svetlucavog ništavila, nastale su materija, energija, prostor, vreme i... SVEST... 2012 - POČINJE "Nastalo je iz pohlepe, i straha, moramo to prevazići ..." ... i ljudi počinju da shvataju, da su svi povezani... ...više nisam bio delić svemira, bio sam svemir. Kada više od 6.2 milijarde stanovnika ove planete, postanu svedoci ovih promena koje se dešavaju u svetu... Ljudima je sve više očigledno da se dešava ogroman preokret, Planetarni preokret. Mi smo generacija nade... Mi smo generacija nade... Drugačije želje... Drugačiji san... Ne možemo pobeći od odgovornosti prema sutrašnjici, izbegavajući je danas. Negde u svemiru... ...mala planeta... ...se budi. I kao nikada ranije imamo priliku da stvarno shvatimo da... smo... JEDNO Sve stvari u univerzumu su povezane. I kao nikada ranije možemo to prepoznati... ...kao životnu činjenicu. Kvantna fizika otkriva da su nevidljivi znaci mnogo važniji. Vrlo jednostavan citat A. Ajnštajna koji daje smisao ovome je: "Polje je jedino upravlljačko sredstvo čestice." Ono što je hteo ovime reći je: da je polje (nevidljive energetske sile koje nas okružuju) jedino što upravlja česticom i njenom materijom. A kvantna fizika kaže da su karaktristike materije kajnje određene poljem. Ako ikada budemo poželeli da stupimo u interakciju sa svojim telom a želimo da lečimo svoje telo, da stvorimo mir u svojoj porodici i u svojoj zajednici, onda moramo da komuniciramo sa poljima koja povezuju sve stvari, moramo da pronađemo smisaoni jezik, neverbalni jezik, kojim ćemo komunicirati sa stvarima od kojih je ovaj svet sačinjen. Na kraju sva ona govore o unutrašnjem iskustvu koje imamo u našim srcima, Nauka sada pokazuje da se ta iskustva proširuju i van naših tela u svet oko nas, jer je polje našeg srca deo sveta koji nas okružuje i sa njime je povezano. I zato kada osoba pronađe način da oseti povezanost u svom životu, postane više druželjubiva, manje agresivna, voljnija da zajednički rešava probleme. To iskustvo se prenosi u polje koje emituje naše srce i omogućuje drugima da pronađu isto iskustvo samo zato što su u tom polju. Moć mnogo srca... ...u stanju jedinstva... ...ima izvanredan potencijal... ...da donese mir našoj planeti. RAT U LIBANU Ovaj grafikon prikazjue tačkastu liniju koja raste i opada na dnevnom planu, koja predstavlja broj ljudi koji meditiraju u Jerusalimu, svi na dobrovoljnoj osnovi. A puna linija predstavlja napredak ka miru, u ratom zahvaćenom Libanu. Čak i pre pogodnosti statističkih analiza, na osnovu sirovih podataka, utvrđeno je da "Napredak ka miru", smanjuje broj povređenih i mrtvih u ratu i podstiče napredak u pregovorima između zaraćenih strana Napredak ka miru varira u korak sa brojem ljudi koji učestvuju u grupnoj meditaciji i teže da unutrašnji mir postane spoljašnji mir. Kada je ovo podvrgnuto matematičkoj analizi, Šanse da se ovo dešava slučajno, su manje od 1:10.000 što je za društveno-naučni eksperiment, potpuna činjenica, da je grupna meditacija zaustavila rat. Ovo je zaista Izvanredno otkriće. Šansa da se stišavanje rata desilo slučajno a ne usled grupne meditacije, je manja od 1 : 10 miliona. Dokazi da grupna meditacija može da prekine rat kao prekidač za svetlo, su očigledniji nego dokazi da Aspirin ublažava glavobolju. I dok narod Japana prolazi kroz teške promene, ljudi širom sveta se udružuju i daju im do znanja, da su nam u srcima. "Možemo da se izdignemo sa dna očaja i beznađa..." JAPANE, VOLIMO TE I MOLIMO SE ZA TEBE MOLIMO SE ZA TEBE!!! 1 milion dece... ...meditira za svetski mir. Kako se promene na Zemlji pojačavaju, samo naše jedinstvo... ...može olakšati preokret... ...koji je sada potpuno u toku. Možemo li sad da skupimo hrabrost... ...da se ujedinimo kao JEDNO? Možemo li sada da prihvatimo saosećanje... i prepustimo mu se? Možemo stvoriti polje ljubavi... ...koje će okruživati našu planetu. Da li mislite da bi meditacija mogla da nam pomogne, ovde na "Zauzmi Volstrit" protestu? Ni jedan problem se ne može rešiti na nivou svesti, na kojem je nastao. "Stavi ruku na srce..." "i beskrajno se zapitaj..." "U KAKVOM SVETU ŽELIM DA ŽIVIM?" "I zapitaj se..." "KAKO JA MOGU POMOĆI DA SE TO OSTVARI?" Večerašnje pitanje je: "Da li se mogu izmeriti izlivi emocija za vreme krize svetskih razmera?" Naučnici veruju da su postigli upravo to. Mašine i računari su otkrili bizaran obrazac, odmah nakon nekoliko ozbiljnih globalnih katastrofa. Brajan Kit će objasniti ovaj fenomen: "11.Septembar" je ostavio dubok trag čak i na ljude daleko izvan Njujorka i Vašingtona, Napad je stvorio udarni talas širom sveta. Globalna reakcija je pokrenula varnicu na mreži naučnih instrumenata slično seizmografu u toku zemljotresa, Svaki od aparata je pokazao sličan obrazac promene, tog dana... Penzionisani naučnik sa Prinstona, Dr.Rodžer Nilson veruje da usmerene emocije milona ljudi, u vezi jednog događaja, kao što je "9.11.", mogu da forimiraju globalnu svest. Kada imamo osećanje u svom srcu, stvaramo električne i magnetne talase unutar naših tela, koji se šire izvan naših tela, u spoljni svet. Interesantno u vezi ovoga je istraživanje koje pokazuje da se ti talasi poširuju ne samo par metara, već mnogo kilometra od mesta gde se naše srce fizički nalazi. Ne plaši se značajnih promena sa kojima se trenutno suočavamo. Jednostavno shvati ovo kao uzvišeni proces našeg prelaska iz starog u novo. Da li čekaš nešto? Decembar 21.2012. ili se polako oslobađaš? "Vreme ističe" "Vreme je da odlučimo" I dok stari svet jenjava, novi svet se rađa. Osnova ove zavisnosti čitave ljudske vrste, je da smo ljudi samo, kroz humanost drugih ljudskih bića. Vreme teče, i stiže do mesta gde se ponovo obnavlja. Prvo nastupa period pročišćavanja a onda period obnavljanja. Sada smo vrlo blizu tog perioda. "Ono što nam je potrebno nije podela, već ljubav, mudrost i međusobno saosećanje." Robert Kenedi Pošto smo na kraju ovog veličanstvenog petog svetskog doba, uskoro ćemo se zajedno naći na početku šestog svetskog doba ljudske vrste. Hajde da napravimo izbor sada i ovde, IZMEĐU STRAHA I LJUBAVI. Možemo da razgovaramo o ključnim koordinatama svih ljudskih bića. Prošli smo kroz teške periode, izdržali smo zlo, i tome je došao kraj. Sada je vreme za dobrotu, smeh, užitak, brižnost, saosećajnost, To su stvari koje će na kraju preovladati. Stojimo ujedinjeni i učimo nove stvari o našem svemiru. Možemo li biti dovoljno zreli da zauzmemo svoje mesto među zvezdama? Izaberi LJUBAV. "Tama ne može rasterati tamu, samo svetlost to može." "Mržnja ne može odagnati mržnju, samo ljubav to može." - Martin Luter King "Stvarnost je samo iluzija, ali vrlo uporna." "Naš zadatak je da se oslobodimo ovog zatvora, širenjem svog saosećanja prema sim živim stvorenjima." Albert Ajnštajn MOŽEMO STVORITI RAJ NA ZEMLJI SVE ŠTO JE POTREBNO JE DA POGLEDAMO DUBOKO U SEBE I PRONAĐEMO SAOSEĆANJE ZA SVE ŠTO JE ŽIVO - Svaki život je dragocen. - - Ne traći svoj. - - Ne postoji vreme slično sadašnjem. - - PROBUĐENI - "Napravimo izbor sada i ovde, IZMEĐU STRAHA I LJUBAVI!" Nikakve razlike više nisu validne, da budu dominantni faktori u nečijem životu. Stojmo zajedno, ujedinjeni....kao JEDNO! preveo i uskladio [email protected] 2012.

Video Details

Duration: 19 minutes and 9 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Producer: none
Director: none
Views: 366
Posted by: robbiefreestyle on Feb 2, 2012

Love Viral video

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.