Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Deliberalizácia-1-Kusá

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 26 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Producer: Vlaskok
Director: Vlaskok
Views: 72
Posted by: vlaskok on Sep 25, 2011

Deliberalizácia - verejné zvažovanie o hodnote a zmysle projektov pre tvorbe v rámci Participatívneho rozpoťtu v hlavnom meste Bratislava (Slovakia)

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.