Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Vüsalə Mahirqızı karyera yüksəlişi haqqında

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 11 minutes and 47 seconds
Country: Azerbaijan
Language: Azerbaijani
Producer: TEDxBakı
Director: TEDxBakı
Views: 66
Posted by: tedxbaki on Mar 28, 2011

Kənd məktəblisindən böyük informasiya agentliyinin rəhbərinə kimi yüksəlmiş Vüsalə Mahirqızı peşəkar uğurun əldə olunması şərtlərini açıqlayır

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.