Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Michael Douglas namn är svårt att få till

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 44 seconds
Country: Sweden
Language: Swedish
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 1
Posted by: elin on Mar 7, 2019

Hur såg konferensbranschen ut för 30 år sedan? Ungefär såhär kanske? Aronsborgs Konferenshotell hyllar 1989 i en rad små filmer om vår bransch. Välkommen att fira med oss. www.aronsborg.se

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.