Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TEDxBratislava - Roman Baranovič & Juraj Platko - 05/29/10

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 15 minutes and 39 seconds
Country: Slovakia
Language: Slovak
Genre: None
Views: 86
Posted by: dejna123 on Aug 13, 2010

Roman Baranovič je autorom viacerých popularizačných publikácií a učebníc informatiky. Jeho energia a odvaha púšťať sa do projektov, ktoré sú na Slovensku pilotmi svojho druhu, je inšpirujúca. Jedným z jeho jedinečných projektov, ktorý zaznamenal veľký úspech, je projekt Notebook pre každého žiaka. Pán učiteľ Platko má už len skok do penzie a dal sa v rámci neho na výučbu s počítačmi. Tento školský rok zažíva vo svojej pedagogickej praxi čosi nevídané. Tridsaťpäť školákov sa do školy teší a ich dochádzka je bezchybná. Tú premenu s deťmi, z ktorých deväťdesiat percent je Rómov, urobilo deväť notebookov a ďalšie technologické vybavenie.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.