Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

TPACK in 2 minuten

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Hier is TPACK in 2 minuten. Voor meer info bezoek tpack.org Het eerste ding dat we ons afvragen: Wat is het? TPACK is een framework dat drie kennisgebieden met elkaar verbindt, technologische kennis(T), inhoudelijke kennis(C) en Pedagogische kennis(P). En het kijkt naar hoe die drie samenwerken om de cursistenmotivatie te verbeteren en om de inhoud toegankelijker te maken voor cursisten. We kijken naar de inhoudelijke kennis als zijnde ‘Wat’. Het is het onderwerp dat we aanleren. zoals ecologie, muziek, algebra, gezondheid, geometrie of onze geschiedenis om er een paar te noemen. Dan kijken we naar onze pedagogische kennis als zijnde ‘Hoe’. Het is de manier waarop iedere lesgever de kennis over brengt. Gaan we ze gebruiken om onmiddellijke instructies te geven? Zal dit vraag georiënteerd gebeuren of via een groepsdiscussie? Hoe zullen we de inhoud toegankelijker maken door de manier waarop we het voorstellen aan onze cursisten? Vervolgens gaan we in op het selecteren van de juiste technologie omdat het de partner is. Welke tool zal je selecteren die de inhoud beter toegankelijk zal maken voor je cursisten terwijl de ondersteuning van de pedagogische strategie die we hebben geïdentificeerd zal helpen om deze informatie aan je cursisten te leveren. We moeten de ondersteunende functies identificeren om ervoor te zorgen dat de technologie ons echt helpt om onze resultaten te bereiken. Nu we ze elk afzonderlijk hebben gezien, kunnen we nu de overlappingen beginnen zien. Onze TP-kennis stelt ons in staat om te begrijpen hoe we onze inhoud toegankelijker kunnen maken. Onze TC-kennis stelt ons in staat om de meerwaarde te identificeren in relatie met de geselecteerde technologie en de inhoud en onze PC-kennis stelt ons in staat om de meerwaarde te identificeren in relatie met de juiste pedagogische strategieën en de inhoud. TPACK komt van het overlappende en centrale deel of ook wel de 'sweet spot' genoemd, waar de 3 kennisdomeinen samenwerken. Het is cruciaal te onthouden dat hier rond de context speelt en dat het erbij jou en je cursisten anders kan uitzien als je in de klas rondloopt omdat in het hart van TPACK het voldoen aan de behoeften van je cursisten ligt.

Video Details

Duration: 1 minute and 58 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 1,138
Posted by: beco on Nov 19, 2014

Korte introductie in TPACK

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.