Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Interview with Peter Joseph - Luminopolis London 2008

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Intervju med Peter Joseph skapare och regissör av Zeitgeist Addendum så kan du kortfattad beskriva vad Zeitgesist handlar om? och dess väsentliga budskap Första filmen eller den andra, eller hela projektet? Den första, den andra..hela grejen. Den första var en behandling av myter. saker som är en grund faktor i samhället som folk tror är verkliga...men som du objektivt tittar tillbaka på så är det mycket mytologiska händelser det är inte bara mytologi i traditionell bemärkelse såsom religion, som är den första delen av filmen men också mytologin om 9/11 som vissa av er tar en stark återblick av och svårt som det är så börjar du se att "konspirationsteorin" som eventuellt kan existera, är en statligt påhitt och inte någon kult grupp med dessa ideologier som regeringen hävdar och sedan den tredje egenskapen som kommer att redogöra till dig närmre om den kraftfylla myt som fortsatte i nya filmen på grund av det monetära systemet och krig och banksystemet saker som..sådant som folk tar för givet de har inte förståelse för till exempel så brukar krig antas vara så här... två länder som i huvudsak inte kan mötas på ett civiliserat sätt eller komma överens så de bedriver krig men vi ser på krig som faktiskt är en affärsverksamhet Om krig inte var någon affärsverksamhet.. dom rekryterar värnpliktiga och använder mänskliga liv vad de inte borde gör om det inte var någon affärsverksamhet så skulle de egentligen ta alla industrier och rekrytera industrierna så ingen vinst skulle tillverkas De gör inte det för att krig är en av de största affärsverksamheterna som finns Så de gör vapen och använder dom Det är en mytologi människor har..en vanlig uppfattning Så jag fortsätter med det finansiella systemet i den nya filmen och det är den första delen av filmen Den är i två sektioner, 4 delar. Den första delen handlar om fractional reserve utlåningspolitik för Federal Reserve - och Bank of England också och går in i det faktum att detta system som i huvudsak producerar slaveri eftersom den skuld som skapas i samhället är avsiktligt... och pengar kan inte existera utan skuld pengar skapas från skuld och skuld är pengar. pengar är skuld och - därför är det ytterst tyrraniskt till människans villkor eftersom alla tvingas in i arbete för att bli av med sin skuld och självklart är det en illusion eftersom det inte finns något sätt att någonsin bli fri från det.

Video Details

Duration: 36 minutes and 32 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Views: 181
Posted by: ltiofficial on Jul 14, 2010

An unedited Interview recorded @ Luminopolis London 2008 Se1 club

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.