Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Spiritual Reality

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Na Zemljo prihajamo kot majhna pikica Kozmične zavesti. Ko prihajamo iz izvora, potujemo v eteričnem telesu kot strukturi Sebe. Na Zemljo prihajamo, da bi doživeli nam lastne izkušnje. Za te izkušnje si izberemo maternico, starše, okolje in situacije. Oblika in potek našega življenja sta znana našemu Višjemu Jazu. Po izboru matere, pikica zavesti vstopi v maternico izbrane matere. Ko zavest vstopi v maternico, fetus oživi. Fizično telo se oblikuje glede na Kozmično energijo v Eteričnem Telesu in glede na vzrok našega prihoda na Zemljo. Zavest pogosto potuje med izvorom in maternico - do prvega vdiha. Po prihodu iz maternice vdihne prvi zunanji dih. To poznamo kot Rojstvo. Od prvega dneva do sedmega leta starosti se bomo zavedali svojega izvora.. Um se začne oblikovati pri sedmih letih in se popolnoma izoblikuje pri štirinajstih. Intelekt se aktivira pri štirinajstih letih in se popolnoma razvije pri enaindvajsetih. Od enaindvajsetega do osemindvajsetega leta, človek izkusi kombinacijo telesa, uma in intelekta. Od osemindvajsetega leta dalje je človekovo življenje odvisno od poznavanja Sebe. Če se ne zaveda Sebe, človekova Zavest leži med telesom in umom. Tu leži vzrok njegove bede. Ne more razumeti situacij. Stvari postajajo vse bolj kritične zanj. Človek vse bolj tone v prikrito togost. Togost blokira Kozmični tok. Zaradi tega doživlja fizične bolezni, stres in napetosti. Dnevi mu minevajo ne da bi se zavedal in razumel pravi namen svojega življenja. Prehaja iz otroštva v mladost, v starost in končno odide s tega planeta ne da bi izpolnil svoj namen zaradi česar je sploh prišel na Zemljo. Temu pravimo Smrt. Celo po smrti, plast togega uma brez razumevanja ne dovoli Zavesti, da bi se vrnila v svoj izvor. Zaradi napačnega razumevanja si ustvari lasten pekel in nebesa in ostaja kot nižje bitje v Astralnem svetu. Če človek začne življenje s poznavanjem Sebe, svojega izvora in namena, ostaja blažen v vseh situacijah. Po smrti ne bo ostal na nižjih frekvencah.Vrnil se bo v Izvor. S pridobivanjem Višjih Spoznanj preko tretjega očesa, astralnih potovanj, znanja o rojstvu in smrti, bo človek imel popolno razumevanje telesnega, umskega, intelektualnega vidika, Sebe in življenjske sile. Razume, da je Zavest kombinacija Energije in Znanja. Zavest prihaja v človekovo življenje z namenom doseganja več enerije in znanja ter zaradi ustvarjanja. Ko živi s tem razumevanjem, človek dobi še višje razumevanje glede obstoja celotnega stvarjenja. S tem postaja čudežni ustvarjalec. Potem se vse, kar spregovori, ZGODI! Whatever HE thinks, it manifests! Vse, kar dela, postane STVARITEV! Temu pravimo RAZSVETLJENJE. Duhovna resničnost:notranje potovanje

Video Details

Duration: 9 minutes and 50 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Producer: A Beckmann Visual Publishing Release www.beckmanndirect.com
Director: www.spiritual-reality.com
Views: 19,842
Posted by: tadeja on Mar 1, 2010

The last part of Spiritual reality video. It describes human consciousness. Zadnji del videa Spiritual reality. Opisuje človekovo zavest.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.