Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Top 10 chi tiết ẩn có trong Batman v Superman: Bình Minh Công Lý

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 6 minutes and 32 seconds
Country:
Language: Vietnamese
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 3
Posted by: duchuan181 on Jun 29, 2016

Nguồn: IGN
Đây là video đầu tay của mình. Tuy không phải do mình làm ( chỉ sub thôi nhưng đây là một nỗ lực lớn đối với mình. Các bạn có thể like và subscribe để mình có động lực làm các video kế tiếp nhé

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.