Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Are we running out of resources?

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
___ Dalším častým ekonomickým mýtem je, že nám docházejí zdroje. Strach, že spotřebujeme veškeré zdroje na planetě existuje už od průmyslové revoluce. Od začátku industrializace se lidé bojí, že firmy spotřebovávají tolik přírodních zdrojů, že bychom je nakonec mohli vyčerpat veškeré. Tento strach přetrvává dodnes. Avšak, to je do značné míry mýtus. Ve skutečnosti nám zdroje nedochází. To, co se doopravdy děje je, že se učíme používat zdroje efektivněji a nacházíme substituty, když zdroje docházejí. Kupříkladu, vemte si příběh mědi. V 60. letech se v USA enormně rozšířilo používání telefonů. V té době byla jediná cesta jak přenést telefonní data - měděný drát. Takže když se začal telefon rozšiřovat po USA poptávka po mědi rostla. A jak rostla poptávka po mědi, tak rostla cena. Výsledkem bylo, že se lidé hrozili, že nebudeme mít dostatek mědi na propojení celé země. Ale jak víme, problém se podařilo vyřešit. Jak? Staly se dvě věci. Zaprvé, jak se zvedala cena mědi, producenti vyhledali nová naleziště, která byla dříve příliš nákladná na objevení. A co je důležitější, mohli jsme pozorovat vývoj subsitutů, jako jsou optické kabely, které jsou z písku. Nyní přenášíme hlas a data pomocí optických vláken, spíše než mědi, což šetří měď a dovoluje nám využívat více jiných služeb, které nám měď nabízí. Dalším příkladem je ropa. Od doby, kdy byla ropa poprvé vytěžena v 19. století se lidé báli, že by nám ropa mohla dojít. Tyto obavy se znásobily během dvacátého století s vývojem automobilů a z toho vyplývající rostoucí poptávkou po ropě. Ale navzdory obavám, že ropa docházela, realita je taková, že skutečné rezervy rostou, rok co rok, přes všechny obavy, co lidé mají. Když se podíváme blíže na data, zjistíme, že podle odhadů v roce 1882 zbývalo pouze 95 milionů barelů ropy. S tím, že spotřebováváme 25 milionů barelů ropy ročně, tak by to na moc dlouho nestačilo. Ale v roce 1919 ropa stále je a Scientific American oznamuje, že nám zbývá ropa na 20 let Přeskočíme do roku 1950, přes 30 let později a ropa je stále s námi. American petroleum institute odhadnul, že zbývá 100 miliard barelů ropy. Všimněte si, je to tisíckrát více, než v roce 1882. V roce 1956 lidé předvídali ropnou "špičku" v USA na 70. léta. Ale v roce 1980 zbývalo ověřených ropných zásob ještě zbývalo 648 miliard barelů. V roce 1993, o třináct let později, tu máme 999 miliard barelů ropy. V roce 2000 to bylo přes bilion a v nejbližší minulosti, v roce 2008 odhady říkájí, že máme přes 1,2 biliónu barelů ropy. Když si to všechno spojíme dohromady, tak zjistíme, že nám ropa ve skutečnosti nedochází. Ve skutečnosti, když vzroste cena, tak producenti začnou hledat nová naleziště ropy. Důvodem, proč skutečné rezervy rostou, je že když roste cena, stává se ziskové hledat ropu i tam, kde to bylo původně příliš drahé. Takže nakonec nacházíme ropu, o které jsme nemohli vědět, dokud její cena nezačala růst. Můžete přemýšlet o cenách následovně: Cena je motivace zabalená ve vědomosti. Takže když cena ropy nebo mědi vzroste, stanou se dvě věci; poskytne znalost producentům, signál, že našel čas hledat substituty a že je caš hledat efektivnější cesty využití zdroje. Ale není to jen o znalosti. Je to skutečný stimul, aby to to dělali! S vyšší cenou se, opět, nová naleziště zdrojů stávají zisková a spotřebitelé, kteři nakupují zboží způsobí, že substituty se stanou výnosnější. Takže pokud máme skutečné obavy, aby nám nedošly zdroje, odpovědí není bránit jejich používání, ale dát co možná největší prostor cenovému systému v tržní ekonomice k vytvoření tržních cen, které poskytnou producentům znalost a potřebu chovat se ekonomicky a hledat substituty ve chvíli, kdy zdroje začnou opravdu docházet.

Video Details

Duration: 4 minutes and 8 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: http://www.youtube.com/watch?v=AcWkN4ngR2Y
Director: mustwatch.eu
Views: 1,019
Posted by: reformy.cz on Feb 28, 2011

Prof. Steve Horwitz addresses the common belief that the world is running out of natural resources. Instead, there are economic reasons why we will never run out of many resources. In a free market system, prices signal scarcity. So as a resource becomes more scarce, it becomes more expensive, which incentivizes people to use less of it and develop new alternatives, or to find new reserves of that resource that were previously unknown or unprofitable. We have seen throughout history that the human mind's ability to innovate, coupled with a free market economic system, is an unlimited resource that can overcome the limitations we perceive with natural resources.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.