Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Draftbooster - Rökgasfläkt till din skorsten. Enkel upptändning i din eldstad

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 35 seconds
Country: Andorra
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 45
Posted by: williamangus475 on Oct 19, 2015

Lär dig mer här: ---- http://www.draftbooster.se ----
Hälsa på oss på Facebook: ---- https://www.facebook.com/draftbooster.sverige ----
----Denna video visar hur lätt och problemfritt det är att tända i din kamin med en Draftbooster skorstensfläkt.-----
En Draftbooster monteras enkelt på husets skorsten och säkrar en lätt upptändning och en god förbränning i eldstaden. Draftbooster är designad till att ge stängda eldstäder och insatser ett perfekt drag under uppstart när draget i skorstenen är begränsat. En Draftbooster vill även underlätta upptändningen av veden och vid vedpåfyllnad, minskar även risken för inrykning när luckan öppnas.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.