Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Прототип на таблета през 1994 година

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
За повече от 500 години печатането на мастило върху хартия е било най-доброто средство за доставяне на писмена информация. Но откакто светът става все-по дигитален, нещата се променят. В лабораторията за информационен дизайн в Найт-Риддър, Колорадо работи екип от журналисти, дизайнери, технолози и изследователи решават заедно какви ще са инструментите, които ще вкарат днешните вестници в епохата на електрониката. Тук ще има интерактивна графика "...ако кликнете върху графиката на главната страница или ако кликнете върху статията..." Роджър Фидлър създава лабораторията за Найт-Риддър през есента на 1992 година. Днес той е нейният ръководител. Аз вярвам, че за пръв път ще имаме алтернатива за мастилото върху хартия. Може би е трудно да си изясним идеята за дигиталната хартия. Но всъщност ние вярваме, че това ще се случи. Ние сме един вид мозъчен тръст в лабораторията идват различни хора, които ни запознават с напредъка в дигиталните технологии и дигиталната комуникация. Нашата цел е да проучим възможностите за издателските компании в следващите няколко години. Също така се опитваме да разработим дългосрочна визия за вестникарската индустрия за следващите 5, 10 или 20 години. Важна част от тази еволюция е появата на електронния таблет. В момента това устройство се разработва от компании за потребителска електроника в целия свят. Таблетите ще са изцяло нов клас компютри. Те ще тежат под 1 килограм и ще могат да се пренасят навсякъде. Ще разполагат с ясно четим екран, чието удобство може да се сравни с хартиените вестници. Ще имат възможност да възпроизвеждат текст, видео, звук и графики едновременно. И те ще бъдат част от нашето ежедневие в началото на новия век. Все още можем да използваме компютри, за да създаваме информация. Но ще използваме The Tablet, за да взаимодействаме с нея. Четене. Гледане. Слушане.

Video Details

Duration: 2 minutes and 47 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 67
Posted by: kbespalov on Mar 14, 2012

Apple са измислили таблета? Преди почти две десетилетия журналистът Роджър Фидлър свиква работна група, която да изобрети преносимо устройство, с което да се четат всички вестници. Така се създава The Tablet, който изключително напомня за iPad, патентован 10 години по-късно.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.