Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre el Telecentre de Ribera d'Ebre

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 17 minutes and 10 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 118
Posted by: punttic on Jan 27, 2010

El Telecentre de la Ribera d'Ebre és una instal·lació d'àmbit comarcal repartida en 18 seus municipals. En el següent reportatge, coneixerem 5 d'aquests punts.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.