Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Reportatge sobre el projecte RURALeNTER a Tremp

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 9 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Views: 92
Posted by: punttic on May 23, 2011

El Punt TIC e-centre de Tremp promou diversos tallers i seminaris gratuïts en el marc del RURALeNTER, un projecte europeu que pretém preparar els ciutadans de zones rurals per a la societat de la informació actual.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.