Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Nigel Farage - EU är den nya kommunismen (svensk text)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
För ett antal år sedan insåg Margret Thatcher sanningen bakom det europeiska projektet Hon såg att det handlade om att ta de demokratiska rättigheterna ifrån nationalstaterna och överlämna den makten till människor som i stort är otillräkneliga. Med vetskap om att Euron inte skulle fungera insåg hon att Euron var en väldigt farlig konstruktion. Vi i UKIP har samma syn Över åren har jag här i parlamentet försökt förutse vilka de nästkommande dragen skulle bli efterhand som euro katastrofen breder ut sig. Men inte ens i mina mest pessimistiska tal har jag kunnat förutse att du herr Renh och de andra i trojkan skulle tillgripa kriminella medel och stjäla pengar från människors bankkonton för att bevara detta fullständiga Euro-fiasko. Du försökte till och med att ta pengarna från de små investerarna i direkt överträdelse med det löfte du gav under 2008. Om vi ser till länder så som Spanien där bankrupta företag ökat med 45% sedan förra året kan vi se hur dina åtgärdsplaner ser ut för kommande stödåtgärder. Jag måste säga att du sänder ett högt och tydligt besked till investerare - Ta era pengar ut från Euro zonen innan de kommer och ta dem från dig! Vad du har gjort i Cypern är att du har slagit spiken i Eurons dödskista. Ingen i det internationella samfundet kommer att ha tilltro att lämna sina pengar där. Så ironiskt att se den ryska premiärministern Dmitry Medvedev jämföra era handlingar när han säger Jag kan endast jämföra det med vissa beslut som togs av de sovjetiska myndigheterna. Sedan har vi ett nytt tyskt förslag som säger att vad vi borde konfiskera delar av fastighetsvärdet för invånarna i de södra delarna av euro-zonens medelhavsområde. Denna europeiska unionen är den nya kommunismen. EU är fullständigt maktfullkomligt EU skapar en våg av mänskligt elände och ju förr det går under desto bättre Och var står församlingen i detta parlamentet? Detta parlamentet har möjligheten att ställa kommissionen till svars. Jag har lämnat in en motion och jag undrar om det är någon av er som vågar ta del av och stödja den men jag betvivlar det starkt Jag är medveten om att det finns en ny Margaret Thatcher i Europa och han heter Fritz Bolkestein Som f.d. EU komissionär och om detta parlamentet har han sagt att det inte längre representeras av de holländska eller europeiska medborgarna Det europeiska parlamentet lever ut sina fantasier om en federal stat vilket inte längre är hållbar. Så rätt han har!

Video Details

Duration: 3 minutes and 2 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Genre: None
Views: 518
Posted by: hasse on Apr 18, 2013

Nigel Farage i EU parlamentet 17 April 2013

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.