Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Coneixem de més a prop l'ACTIC

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 8 minutes and 20 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 136
Posted by: punttic on Aug 26, 2009

La sigla ACTIC correspon a la denominació “Acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. L’ACTIC permetrà a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències TIC mitjançant una prova per ordinador. Les persones que superin satisfactòriament la prova tindran un certificat acreditatiu, que emetrà la Generalitat, i que els possibilitarà acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.