Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Империята на Мун: В търсене на мира!

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 5 minutes and 1 second
Country: Bulgaria
Language: Bulgarian
Producer: Семейната федерация
Director: Сан Мьон Мун
Views: 6,028
Posted by: hituc on May 7, 2010

През цялата история човечеството е копняло за мир, но винаги сме били в конфликти, войни и насилие. За да спре тази мизерия преп. Мун основава Федерацията за вселенски мир с визията за "Едно световно семейство на мир и хармония". Преп. Мун започва да изгражда двожение за мир през 1950 г. През 1971 той достига до Америка. Днес той призовава всички световни лидери да се присъединят към визията за Световен мир и Култура на сърцето. Той предлага визията за Световна магистрала и тунел между Азия и Америка. Учителят Мун е ненадминат шампион в междурелигиозния диалог. Вижте това кратко но информативно видео за приноса към мира на империята на Мун.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.