Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

SZALET ciulent Komorowski czule Lecha dodi Akt I, swieczka 6 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO CANTO D

1 (1 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 27 seconds
Year: 2015
Country: Poland
Language: Polish
License: Dotsub - Standard License
Producer: Polsat
Director: Agent o wielu nazwiskach
Views: 65
Posted by: sowa on May 14, 2015

SZALET ciulent Komorowski czule Lecha dodi Akt I, swieczka 6 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski FO CANTO D

We widowisku HERODY/ Herodenspiel von Stefan Kosiewski do proscenium podtaczana jest miłosiernie na wózku inwalidzkim zapadnia popierana dyskretnie przez faryzeusza Jacka Kurskiego (ten między nami wg. swojego oświadczenia majątkowego od dawna robi za psa Kaczyńskiego) trockistowska bojówkarka Sekty Spod Krzyża Pańskiego na Krakowskim Przedmieściu (SS KP n. KP), która ma za zadanie dokonać obalenia moralnego zięcia żydów i ubowców szczudłem (ferula) kaleki (Prometeusz)... http://sowa.quicksnake.es/HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski/Na-rozgrzeszonego-PDO118-Lecha-dodi-Akt-I-swieczka-6-HERODY-Herodenspiel-von-Stefan-Kosiewski-FO-CANTO-D

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.