Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Kruh moci - 2/4

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Episoda 4: Bůh a královna Dnes, stoji královna Elizabeth II nad državami velkého hebrejského paktu, který se nazývá Velkou Británii. Její pokrevní linie, podle Londýnské Heraldické Akademie, sahá až k Abrahámovi, kterého mnoho dnešních vědců považuje za egyptského faraóna Amenhotepa I. Pospojováním 22 bodů objevíme skutečnou hebrejskou a egyptskou identitu královny Elizabeth II. 1: Co dělá kámen patriarchy Jákoba, pod královským trůnem ? 2 : Proč je královna korunovaná, na vrcholu symbolické egyptské schodové pyramidy ? 3 : Královská koruna má dokola 12 kamenu, každý představující jeden hebrejský kmen. 12 kamenu 12 kmenů, byly také nošeny na prsou hebrejským nejvyšším knězem. 4: Vlajka sjednocení (Union Jack) představuje sjednocení do jediného království 12 rodů Jákoba (Jack-Ob) Union Jack je červeno-bílo-modrý. Stejné barvy jako 3 koruny Egypta. 5 : Se stejným královským žezlem, je znázorňován bůh Amon a také faraoni Egypta, kteří si nechali říkat synové Boha. Tímto žezlem teď vládne potomek faraónů, královna Elisabeth II Její žezlo obsahuje největší diamant světa, kterému se říká Hvězda Afriky. 6:Královnin trestající bič je částěčně skryt, za jejím ramenem. Tento bič, také pochází od Faraonů z Egypta. 7: Symbol včely je možné nalézt na královském oděvu. V dávném Egyptě to byl symbol egyptského majestátu i samotnéh Egypta. 8: Symboly na britském státním znaku, také odkrývají hebrejský původ. Podle Bible, harfa symbolizuje hebrejského krále Davida, Lev a jednorožec držící štít symbolizují izraelský národ. Moto "DIEU ET MON DROIT" znamená "Bůh a moje právo", značící božské právo britských králů na věčný trůn. 9: Paruka, kterou nosí soudci a královnini vysocí úředníci je původem také z Egypta. 10: Sukně, jako ta, kterou nosí Princ Charles má původ v Egyptských bílých sukních. 11: Chvalozpěv "Kněz Zadok" byl předveden na královské korunovaci v roce 1952, Kněz Zadok je biblický světec, který korunoval hebrejského krále Šalamouna a lid provolával. "Bože spas krále Šalamouna, Ať žije dlouho král Šalamoun, ať žije na věky". Bože spas královnu Elizabeth ! Ať žije královna Elizabeth ! Ať žije dlouho královna Elisabeth, ať žije královna na věky ! 12: V průběhu korunovačního obřadu se královna otáčí ke 4 stranám světa. Jablko, které nese znázorňuje svět, kterému vládne. 13: Korunovační dary, hůl, náhrdelník a prsten, jsou oživlým biblickým příběhem Juda a Tamar. 14: Královská jubilea mají původ ve starověkém Egyptě. Egyptští faraoni oslavovali jubileum po 30 letech vládnutí. Podle tradice slaví i stříbrné i zlaté jubileum. 15: Incest byl praktikován Egyptským králi. Matky si braly syna a synové si braly sestry. aby se moc a peníze udrželi uvnitř rodiny. Stejně jako jejich předchůdci faraoni, má i britská královská rodina dlouhou historii incestního příbuzenského křížení. 16: Těla mrtvých faraónů byli konzervovány a uloženy pod chrámové pyramidy. 19 těl britských monarchů je uloženo v královské hrobce pod dnešním moderním chrámem Vestminsterským opatstvím. 17: Dávní faraóni ukazovali svoji moc zpodobňováním se na mince nebo kamenné sochy. Světská moc královny je ukazována na mincích a známkách všude po světě, jako žádného jiného panovníka v historii. 18: Struktura vlády starověkého Egypta byl model stupňovité pyramidy s velkým vezírem a kněžstvem jeden stupeň pod faraonem. Dnešní monarchie vládne za použití daleko více sofistikovanějšího modelu autority. Světová Monarchie, Královská rada 13 (nejbohatších a nejmocnějších rodin světa), Výbor 300 (nejbohatší sub-rodiny), Kulatý stůl, Světová finanční kontrola, IMF,WB, Centrální banka, Mezinárodní banky, Ovládaní světových zdrojů, Mastercard, AT&T,Exxon, Korporace, Kontrola světové populace, církve, vlády, armády, tajné služby, vězení, školy, média a nakonec ZADLUŽENÍ OTROCI. 19: Papežova čepice připomíná to co nosil na hlavě egyptský bůh Amon. 20: Jako egyptští faraoni, i britští monarchové nosí prsten, který je předáván po tisiciletí od jejich hebrejského předka. 21: Britská razírna minci nadávno vytvořila minci zvanou "Pravý prsten" nebo "Prsten moci". Na jedné straně je královna Elizabeth na druhé straně je prsten z Pána Prstenů "Společenstva prstenu". Toto vznáší otázku kdo že je ten skutečný pán prstenů. Jeden prsten vládne všem. Nápis na prstenu : Jeden prsten vládne všem, jeden je najde, jeden je přivede, a do temnoty jejich ignorace sváže. 22: Úmluva, kterou dal biblický bůh Abrahámovi, byl slib udělat jeho jméno velkým a vytvořit pro něj velký národ. Dnes je Velká Británie, jediným národem, kterému se říká Velký. V Hebrejštině slovo Británie (Brit-ain) doslova znamená země úmluvy a Brit (Brit-ish) znamená člověk úmluvy. Jak se mohl dostat hebrejský trůn dávného Egypta dostat do Velké Británie ke královně Elizabeth II ? Historicky, dobyvatelé Filištíni, Asyřané, Peršané, ovládli Kanan, zvanou Hebrejci Izrael. Hebrejské kmeny Manesseh a Den (Dan) se se spojili a vytvořili Makedonce nebo Makedance Utekli do Řecka se svým zlatem a bohatstvím. Nosili bílé sukně, jako egyptští faraoni. Hráli na kozí měchy, adoptovali řeckou kulturu usadili se okolo řeky Dunaj, kterou nazvali po svém kmenu (Dan). Okolo 322 př.n.l. jejich vůdce Alexandr Veliký znovu dobyl Egypt a ustavil svého generála Ptolemaie prvního novým hebrejským faraonem Egypta. Kleopatra byla poslední následník hebrejského krále Ptolemaia. Přesto, že je Kleopatra považována za posledního egyptského faraona, spisovatel Ralf Elis tvrdí, že Ježíš byl posledním hebrejským faraonem Egypta. Ježíš faraon ? Jak je to možné ? Historické záznamy ukazují, že poslední faraon Egypta byl Ptolemai XV, jinak zvaný Cezarian nebo Malý Cézar. Narozen 57 př.n.l. Cezarian byl synem dvou nejslavnějších postav dějinách. Římského vládce Cézara a egyptského faraona Kleopatry. Když se Cezarianova matka, Kleopatra, prohlásila reinkarnací panenské Bohyně ISIS, Cezarian se stal synem panenské matky Bohyně. Když byl jeho otec Julius Cézar, prohlášen senátem za Boha, Cezarian byl považován za božího syna, dědice božího království, Římské říše. Cezarian byl také považován za božího syna v Egyptě po tom co ho jeho matka jmenovala za spolu vládnoucího faraona Egypta. Kleopatra prohlásila Cezariana za krále králů, ve věku 13 let, při ceremonii darování Alexandrii, v roce 34 př.n.l. Historie se náhle změnila, když byl Cezarianův otec, Julius Cézar, ubodán k smrti lidmi, kterým nejvíce věřil. Adoptovaný Cézarův syn Oktavian, rychle převzal moc jako Římský císař. Posle Cézarově smrti se Kleopatra pustila do romantického románku s ženatým velitelem Cézarovy armády Markem Antoniem. Markus Antonius a Kleopatra měli tři děti, dvojčata dívku a chlapce a dalšího chlapce. Protože Cezarian byl syn Cézara a následník Římského trůnu, Kleopatra se bála o jeho bezpečnost. Když Oktavianova mocná armáda vtrhla do Egypta, Kleopatra zajistila Cezarianovi bezpečný odchod z Egypta s jejími sluhy, kterým nejvíce věřila. Historici potvrzují, že Kleopatra poslala Cezariana do Indie. Neexistují žádné historické záznamy o Cezarianově osudu, kromě falešných pověstech o jeho chycení. Kleopatře věrní sluhové, kteří cestovali s Cezarianem se stali jeho ochraňujícími rodiči. Ale kdo skutečně byli tito rodičovští strážci, kterým Kleopatra svěřila svého syna ? Je možné, že se jmenovali Marie a Josef ? Když Cezarian opustil Egypt, Kleopatřiny a Markovy tři děti byli svěřeny Markově ženě. Po zdrcující porážce od Oktaviánovy invazní římské armády, spáchal Antonius sebevraždu, pádem na vlastní meč. Zdrcená Kleopatra, spáchala také sebevraždu, uštknutím jedovatým hadem. Když putoval přes egypt se svými rodičovskými ochráni, musel Cezarian skrývat svoji identitu a změnit si jméno. Egyptské jméno Ježíše je ISU, což znamená syn bohyně ISIS. Může být nalezeno v egyptských hieroglyfech. Matěj 13 a 14 Bible, přináší paralelní příběh o mladém dítěti Ježíšovi a jeho matce utíkajícím do Egypta s Josefem pod ochranou noci. V roce 1887 vyšla v Rusku kniha, která otřásla křesťanským světem. byla odsuzována a urážena, jmenovala se "Neznámý život Ježíše Krista". Napsal ji Nikolas Notovič, uznávaný novinář. Tvrdí, že kniha byla zprávou z jeho cesty do Himalájí v severní Indii. Notovič byl možná první cizinec, který se dostal na své cestě až do Hemesu. Izolovaný buddhistický klášter, schován vysoko v horách. Získal důvěru staršího mnicha, byli mu ukázáno dávné svitky, vyprávějící příběh o učedníkovi a proroku jménem ISA. ISA byl popsán jako cizinec z malé země od středozemního moře. Cizinec přijel do Indie, jako malý chlapec, aby studoval učení Buddhy. A podle svitků, zde žil 500 let po tom, co prorok Buddha zemřel. Čas, který souhlasí s roky, kdy byl Ježíš ztracen. Nikola Notovič byl přesvědčen, že ISA byl Ježíš z Nazaretu, a že přinesl zpátky do své země principy Buddhismu. Půl století po Notovičovi byl v Hamasu, v roce 1902 jeden hinduistický mnich, který hledal úkryt ve vzdáleném klášteře. také přeložil svitky a publikoval práci. Jeho překlad potvrzuje práci Notoviče. Staré dokumenty existují, jak z Persie, tak z Indie, o Ježíšově cestě do Indie. ale nemáme 100%-ní důkaz, že tam byl. Důkaz ale leží v podobnostech jeho učení, se svatými buddhistickými spisy. Hodnověrné svitky nalezené v klášteře v Hamasu (Lej Kašmír), dokumentují život svatého ISE, opouští domov ve věku 13 let, připojí se ke karavaně na hedvábné stezce a přichází do Indie ve věku 14 let. Egyptské slovo pro Ježíše je ISU, řecké je AISUS a arabské ISA. ISA pokračoval přes Indii do Tibetu, kde ho bráhmanští kněží naučili číst posvátné Védy naučil se Pali, studoval Sútry a naučil se jak léčit pomocí modlitby. Začal učit, provádět zázraky a přednášet staré svitky v klášterech a na tržištích. Jako dospělý nakonec opustil Indii a Tibet a putoval do Alexandrie do Egypta. Proč do Alexandrie ? Protože tam ISA, jehož předchozí jméno bylo Cezarian, vyrostl. Tam kde naposledy viděl svoji matku Kleopatru živou. Isa strávil 3 roky v Egyptě než začal hledat svoje sourozence, jejichž otcem byl Markus Antonius. Sdělili území v Sýrii. Přes zprávy o jejich smrti, historici potvrzují, že Cezarian a jeho sourozenci, záhadně zmizeli z historických záznamů. Skutečně prostě zmizeli, nebo se objevili v Biblických záznamech ? Podle Bible, 2 z Ježíšových následníků byli Jakub (James) a Tomáš (Thomas). Jakub a Tomáš byli popsáni jako rodilí bratři a Ježíš jako jejich sourozenec. Tomáš není identifikován jenom jako Ježíšův mladší bratr, ale je rovnou nazýván Ježíšovým dvojčetem. Ale jak může být Tomáš Ježíšovým mladším bratrem a současně jeho dvojčetem ? Historické záznamy dokazují, že Kleopatra měla tři syna jejichž otcem byl Marcus Antonius, Dva z nich byli dvojčata, chlapec a dívka. Isa Cezarian jasně měl mladšího bratra, který byl také dvojčetem. Při Ježíšově ukřižování byly na místě dvě Marie. Jedna byla Marie z Bitinie Když Oktavián vtrhl do Egypta, Kleopatra poslala svého 13-letého syna do Indie s Marií z Bitinie a jejím bohatým mužem Josefem z Bitinie. Jako skutečného nástupce Římské říše ho chtěl Oktavián zabít. Marie a Josef se stali Cezarianovými osvojenými rodiči a později věrnými následníky. Druha Marie přítomná na ukřižování byla Ježíšova mladší sestra Marie Magdaléna, jejíž rodné jméno bylo Selena. Je také identifikována v Bibli, jako Marie Kleopas což znamená Marie od Kleopatry. Selena byla sirotek po Kleopatře a Marku Antoniovi, kteří oba spáchali sebevraždu. Selena byla vychována na Okaviánově královském dvoře se svými dvěma bratry a Oktaviánovým synem Tiberiem, který se stal dalším císařem. Byli vychováni společně císařovou sestrou Oktávií. Selena se vdala a stala se královnou Mauretánie. Stejně jako její matka kleopatra, také nosila účet bohyně Isis. Selenin půl bratr Cezarian se po 17 letech ukrývání vrátil do Egypta. Hledal a nalezl Selenu. Byl teď nazýván Ježíšem Kristem Jesus Christ), jméno se stejnými iniciály, jako jeho otec J.C. Julius Cézar. Řekl Seleně o svém plánu na znovu získání Římské říše, kterou mu Oktavián ukradl. Řekl jí, že říši nezíská vojenskou silou, ale vytvořením nového náboženství a přetvořením Římské říše do Svaté říše Římské. Selena souhlasila s připojením se k bratrově duchovní revoluci. Změnila si jméno ze Seleny na Magdalénu přidáním Magda což znamená v Hebrejštině vysoké místo. Ježíš Cesarian, také hledal a našel svoje dva spolubratry, z nichž jeden byl Selenino dvojče. Jeho jméno bylo Tomáš Dinimus, což znamená dvojče v Hebrejštině i Řečtině. 17 let po Kleopatřině sebevraždě byli její děti opět znovu spojeny. Proč stránky Bible mlčí o tom, co Ježíš dělal mezi 13 a 30 rokem života ? Možná jedna z neobyčejných legend o chybějících letech je putování Ježíše tisíce kilometrů pryč od Nazaretu. Přes dvě moře do Anglie. Země jejíž historické počátky jsou propleteny s křesťanskou mytologií. Do dnes v jižní Anglii, v Cornwallu, mluví lidé o Ježíšovi, který zde kdysi chodil. Pod těmito loukami je země bohatá na cín. Před 2000 lety podle evangelia, Josef z Arametie přišel do Anglie aby obchodoval s drahými kovy. A podle legendy sebou vzal svého synovce Ježíše z Nazareta. V té době byla Anglie obydlená pohanskými Kelty. Jejich náboženští vůdci Druidové věřili, že jsou potomci bohů. Také věřili v nesmrtelnost duše. Někteří lidé v těchto údolích věří, že Druidi adaptovali svoje náboženství na křesťanství, ne proto, že slyšeli příběhy o spasiteli, ale protože ho viděli. Avšak většina vědců, tvrdí, že to byli římští dobyvatelé, kteří přijeli o 2 století později, kteří konvertovaly druidy na křesťanství vyhrožováním a genocidou. Když byly roku 1947 objeveny v jedné pouštní jeskyni, způsobily svitky od Mrtvého moře, vznik mnoha spekulací o Ježíšově životě. Byl členem náboženské komunity, která je napsala ? Byli nalezeny v Kumranu, nedaleko od místa, kde byl Ježíš pokřtěn. Popisují učení sekty Asimů, která vzkvétala po čas Ježíšova života. Učení Asimů často odráží Ježíšovo učení. Ježíšova skupina revolucionářů obsahovala nejen Asimy, ale také násilnou hebrejskou teroristickou s skupinu nazývanou Ziloti. ze které se vyvinuli dnešní Sionisté. Jsou zde spekulace, že si Ježíš vzal svoji polo sestru Marii (Máří) Magdalenu Bible popisuje svatební hostinu, kde Ježíš použije své božské schopnosti aby magicky přeměnil vodu ve víno. Proč Bible zapomíná jmenovat nevěstu a ženicha na svatební hostině ? Je to proto, že jejich jména byli Ježíš a Máří Magdalena ? Když se Ježíš Cezarian naučil umění uzdravovaní a meditace v Indii a protože měl podporu nohou, aby mohl stát na kříži. a protože byl už po 6 hodinách sundán z kříže, a protože byl léčen drahými královskými oleji přežil zranění způsobená ukřižováním ? Když Ježíš a jeho bohatí hebrejští příbuzní věděl předem o zatčení a ukřižování, bylo to plánované současně s jeho ukřižování a vzkříšení změnit Římskou říši ve Svatou Římskou říši ? Jako jeho otec Julius Cézar, který byl oficiálně vyzdvižen na status Boha Ježíš Cezarian byl nejen vyzdvižen na status Boha, ale znovu získal království svého otce a rozšířil své Svaté Hebrejské Impérium přes celou Velkou Británii a USA. Královská pokrevní linie dokazuje, že dnešnímu Izraeli, Velké Británii a USA vládnou potomci hebrejského kmene Izraele. Velkou otázkou zůstává, když Cezarian byl narozen v roce 47. př.n.l. jak může být Cezarian Ježíš ? Ježíš byl narozen v roce nula, že ? Nultý rok neexistuje na dnešním křesťanském Gregoriánském kalendáři, který skáče z roku 1 př.n.l. do 1 n.l. Experti potvrzují vznik chyby 7 let při konverzi mezi egyptským římským a křesťanským kalendářem. Jediný způsob jak vypočítat Ježíšovo narození je z Bible, která udává, že Ježíš byl pokřtěn v 15 roku vlády císaře Tiberia. Tiberius vyrůstal v Oktaviánově domě s Cezarianovým polo bratrem a polo sestrou. Potom musel být Cezarian narozen v podobnou dobu jako Tiberius, který byl narozen v roce 3 př.n.l. Porovnáním důležitých dat v křesťanských a muslimských svatých knihách vzniká chyba v rozmezí asi 30 let. Tak jaký je důkaz, že Cezarianova polo sestra Selena je ve skutečnosti Máří Magdaléna ? Byli obě bohaté. Obě měli stejná jména. Obě byli hebrejského původu. A obě žili na stejném místě ve stejný čas pod stejným římským vladařem. Nejpřesvědčivější důkaz leží ve slavné New Yorské soše. Socha svobody byla financovaná, vytvořená a dopravena do New Yorku velkým francouzským zednářem Orient Temple (orientálního chrámu) v roce 1886. s pamětní deskou aby to mohl každý vidět. Socha nemá se svobodou nic společného. Její tvůrce byl francouzský svobodný zednář Frederik Agus Bartoldi, který často jezdil do Egypta. Bartoldi mlčel o tom, kdo byla ona žena, která mu sloužila jako inspirace k soše. Ale existuje pouze jedna žena, jejíž ryse se podobají unikátně mužským rysům Sochy Svobody. Cezarianova polo sestra Selena. Bartoldi použil antické busty a mince Kleopatry Seleny jako předlohu při návrhu Sochy Svobody. Při porovnání digitalizovaného modelu Sochy Svobody s bustou Kleopatry Seleny podobnost s Maří Magdalenou a Selenou je očividná. Rty, ústa, ostrá brada, tlustý krk, odstáté uši, nápadný nos a mužské rysy se velmi podobají. Antická mince s Kleopatrou Selenou odkrývá, že i její účes a vlny na vlasech jsou stejné jako Socha Svobody. Sochy svobody byla navržena, aby vypadalo těhotná pod svým oděvem. To implikuje, že Máří Magdaléna měla děti. Jejich jména byli Tamara a Ježíš Justice (spravedlivý) z nichž britský rod Merovejců a elitní svobodní zednáři tvrdí, že jsou jejich potomky. V množství matoucích Judů, Tomášů, Jákobů, Marii a Josefů v Bibli, mnoho vědců bylo postaveno před biblickou hru jmen s tajemným kdo je kdo. Jeden způsob dekódování Bible je profilovat jména a postavy a vytvořit grafy královských příbuzenských linií Spojení mezi postavami z Bible a skutečnými historickými postavami do sebe zapadá jako řádky křížovky. Daleko od nevzdělanosti a chudoby, Ježíšovi stoupenci a následníci byli dobře vzdělaní bohatí následníci šlechty. Učedník zvaný Nikodemus z Betanie byl ve skutečnosti syn Nikomedes-a IV z Bitinie. Josef z Arameteje byl ve skutečnosti Josef z Judeje, extrémně bohaty kupec potomek krále Zadakaje a Medakaje. Panna Marie z Betanie byla ve skutečnosti Marie z Bitinie, žena svého bohatého strýce Josefa z Judeje. Máří Magdaléna, Ježíš Nazaretský, Tomáš a Jakub byli bohatí královští potomci Hebrejsko Egyptské dynastie Ptolemajské královny Kleopatry VII. Proč Bible mění a dokonce vypouští klíčová historická jména a data ? Aby ukryla skutečnou hebrejskou identitu vládnoucí královské elity Egypta a Svaté říše Římské, jejichž tajným náboženstvím bylo a pořád je kult boha Amona. Proč proboha, židé v 1 roce n.l. hrozili ztrestat smrtí každého, kdo by se opovážil vytvořit sochu nebo obraz Ježíše. Čeho se báli ? Měli strach, že by byl poznán, kým skutečně byl ? Epizoda 5: Všichni královnini lidé Po ukřižování vypuklo v Jeruzalémě židovské povstání proti římské nadvládě. Římští vojáci zničili Šalamounův chrám, zapálili Jeruzalém a změnili název země z Izrael na Palestina. Hebrejské kmeny utekli z Izraele a stali se z nich brutální mořští bojovníci. Nazvali se po 6-ti předcích, po 6 Hebrejských Hyksoských Králech kteří kdysi vládli nad Egyptem. VI v jejich jménu VIKINGS je římská číslice 6 (šest králů) ...byl největším kmenem Izraele, a byl první, který vyměnil boha Judaismu za pohanského bohů plodnosti Kmen Den (Dan) se stal mořskými piráty, razící si cestu od Řecka přes Středozemí nechávající důkazy o své migrační cestě. Jako značku nechávali své jméno DAN ve jménech údolí, hor a řek, jako mocná řeka Dunaj (DANube) Po nájezdech se dostali až na Britské ostrovy a do Skandinávie. Země Dánsko (Denmark) doslova znamená Znak DEN. Řezby hadů a draků na jejich lodích, červenobíle pruhy a archeologické pozůstatky odkrývají skutečnost, že kmen Dánu se nestal nikým jiným než obávanými Vikingy. Pohané se šířili do všech stran jako diví vlci zabíjejíce nejen lidi ale také kněze a jeptišky Vtrhli do kostelů, ničili vše, pošpinili posvátná místa řvali jako divá zvěř. Po spojení s Izraelským kmenem Naptali pokračovali ve své vládě teroru na Britských ostrovech, shromažďujíce obrovské bohatství. Pak se stalo něco neuvěřitelného, jejich král Kanut, byl korunován králem Anglie, Dánska, Norska a Švédska v roce 1060. A tak kmeny Izraele našli novou domovinu a trůn Izraele našel nový trůn, trůn Anglie. Dánská šlechta, z kmene Den, se proženila do téměř každé monarchie Evropy včetně anglické královny Elisabeth II. Pokrevní linie Dánů byla pevně svázána s mocnými královskými rody. Unikátní vikingská genetická nemoc, zvaná "Dupuytren's contracture" způsobuje zkracování kostí ruky ukazuje na možnou příbuznost. (prsty se nemohou plně otevřít dlaň) Prezident Ronald Regan a Margaret Thatcher oba měli tuto genetickou nemoc a věří se, že jsou potomci Vikingů a kmene Dánů. Media upevňují v lidech přesvědčení, že královna Elisabeth II je symbolická ceremoniální figurka s téměř žádnými pravomocemi. Že je toliko starou relikvií, která ztrácí čas usrkáváním čaje v paláci. Nic není dál od pravdy než toto. Jako britský monarcha, je královna Elisabeth II nejbohatší a nejmocnější osobou na planetě Zemi. Ona nosí korunu nadřazenou světské moci. Prezidentům USA je zakázán jakýkoliv královský titul a jsou pořízení monarchii. Prezident USA je vrchní velitel ozbrojených sil na Camp David, kteří zasvěcení nazývají Camp King David. (tábor krále Davida) Ministeští předsedové Commonwealthu, jako jsou Kanada a Australia, jsou také podřízení představitelé britské královny a krále. Jsou jejími mluvčími. Guvernéři královnina Commonwealthu, představují a vykonávají královninu moc v jejím zastoupení. Co si většina lidí neuvědomuje, je že jejich vůdci, pouze reprezentují monarchii a nemají žádnou moc. Oni nevládnou ale pouze vykonávají. Monarcha na druhé straně nevykonává, ale vládne. Má moc, ale nevykonává ji. Delegováním moci, spíše než vykonáváním moci, je královna nechána bezpečně mimo konflikty a dělení politických procesů. Je chráněna před možností politického nepřátelství. Mezitím je veřejnost udržována v temnotě o skutečné moci, kterou královna disponuje. Moc, kterou deleguje, ale nerozhodla se ji zatím vykonávat. Takže jaké to jsou pravomoci, které královna má, ale rozhodla se je nevykonávat ? Má moc vybrat ministerského předsedu nebo ho odvolat skrze hlavního guvernéra, moc odvolávat ministry a vládu, moc rozpustit parlament a vypsat nové volby, moc odmítnou legislativu schválenou parlamentem, moc velet armádě a vytvořit vlastní milice. Má právo číst důvěrné vládní dokumenty a zprávy tajných služeb, moc vyhlásit vyjímečný stav a vydávat nařízení. Má právo svolávat volby a vydávat zákony ve jménu jejího veličenstva. Jen málo lidí si uvědomuje, že není vydán žádný zákon bez královnina potvrzení ? Může vyhlásit válku skrze ministerského předsedu bez souhlasu parlamentu. Má právo udělovat tituly a vyznamenání jako Sir, má moc osvobodit odsouzené zločince.. Tak jak je možné, že královna má všechnu tuto nadřazenou moc ? Díky tradici ? Co skutečně znamená výraz "Koruna" ? "Koruna" je definována jako moc vykonávána v Monarchově jménu. Vlastní koruna nošena Monarchem je symbolem královniny výkonné moci. Parlamentní zákon z roku 1866 vyžaduje všechny vůdce 54 národů Commonwealthu, složit slib oddanosti královně a ne lidem, kteří je zvolili. "Přísahám všemocnému Bohu, že budu věrným služebníkem jejího veličenstva královny Elisabeth, k tomu mi dopomáhej Bůh." Ti kteří nepřísahají věrnost královně jsou shledáni nevhodnými pro úřad ministerského předsedy, policie, armády, soudce, atd. Nový občané společenství národů (Commonwealthu) musí skládat přísahu její výsosti královně. Veřejná půda v koloniích jako Kanada se nazývá královská půda a zahrnuje i území původních obyvatel. Vládní korporace se nazývají Korunní korporace. Centrální banka Kanady je Korunní korporace nezávislá na kontrole od vlády. Ani Kanada ani Austrálie, dvě velké nezávislé země nemají právo odmítat její služby, jako jejich hlava státu. ...formuláře a tiskoviny jsou tisknuty královninou tiskárnou Kanadské válečné lodě se nazývají HMCS "Kanadské lodě její výsosti" (Her Majesty`s Canadian Ship), v Austrálii se nazývají HMAS "Australské lodě její výsosti" (Her Majesty`s Australian Ship). Kanadská národní policie se nazývá "Královská policie" (ROYAL POLICE). Všechny vládní smlouvy jsou mezi společností nebo jedincem a "Jejím veličenstvem". Slyšení u soudu jsou ve jménu královny, všechny veřejné poptávky jsou nazývány královské komise. Peníze Commonwealthu nesou portrét královny všude po světě jako připomínku její autority. Královna je doživotní držitel Velké Británie a jejích kolonií a je nevolená a nezodpovídá se nikomu. Je nezákonné požadovat zrušení monarchie. Po revoluci ji Francouzi začali nazývat dámou (Lady), ale v Anglii je královna pořád královna. Původně v Indii, Persii a Arábii byla slabá a byl to muž. (šachová dáma) Ale změnila pohlaví ve středověku v Evropě, a stala se nejmocnější ze všech šachových figur. Šach. Myslím, že královna je nyní bezmocná. Královna není nikdy bezmocná, například ... Kolik to stojí Brity na daních podporovat královnu a její modrou krev ? Veřejná účetní komise a národní auditní úřad mají zakázáno zkoumat rodinné finance rodu Windsor a královny Elisabeth. Ale seznam plateb občanů se vydává každých deset let. Takže za rok 2002 byl účet za zámek Windsor 7,9 miliónu liber, Rodinné útraty 35,3 miliónu, bezpečnost 30 miliónů a list pokračuje... Jakou má vlastně královna cenu ? Královnino bohatství je rozdělené do 3 kategorií. 1. Její bohatství jako monarcha. 2. Viditelné osobní bohatství. 3. Neviditelné osobní bohatství. Bohatství jako Monarcha, zahrnuje 54 národů Commonwealthu po celém světě. Milióny kilometrů královské země a zdrojů tisíce královských korporací a korporační městský stát v Londýně (The City), který je hlavním městem světových financí. Královnino viditelné bohatství, které akumulovala do roku 1992 zahrnuje : Jachty, Rolls Royce, závodní koně, 5 zámků, světová největší sbírka šperků, 20 000 starých uměleckých děl, miliardy akcií a oběživa, které byli investovány a reinvestovány pořad znovu a znovu bez placení daní. Většina královnina bohatství pochází od jejích předků z ilegálního obchodu s opiem s Čínou a obchodem s černými otroky. V roce 1977 Anglická banka vytvořila krytí, aby skryla královnino skutečné bohatství. Jako monarcha má královna přístup k privilegovaným informacím, státním tajemstvím a světovým nejvyšším finančníkům. Je imunní nařčení v vnitřního obchodování a konfliktu zájmů. Její portfolio obsahuje Rio tinto, General Electric Royal Dutch Shell (ropa Al Gore daně na CO2), British Petroleum (CIA převrat v Íránu ), Archers Daniels Midland atd. Královniny viditelné miliardy jsou jen malým zlomkem neviditelného bohatství akumulovaného černou šlechtou. Co je to černá šlechta ? Je to bohatá aristokratická elita vládnoucích rodin, kteří se ve 12 století provdávali s italskými rodinami z Benátek. Při brutálních krveprolitích křižáckých výprav, tato brutální italská oligarchie získala tržní monopol. V průběhu staletí, černá šlechta používala svoji moc a bohatství k znásilnění a plundrování každé země po celém světě. Kniha Johna Kolmana, "Komise 300", popisuje historii vražd, únosů, krádeží, znásilnění, vydírání a teroru Páchaného těmito rodinami v obrovském měřítku. Dnes se obohacují na nelegálním obchodu se zbraněmi a drogami, při používání vhodně vzdálených prostředníků. Odhaduje se, že asi 280 miliard dolaru z obchodů s drogami teče ročně do jejich tajných švýcarských kont. Kdo jsou tyto rodiny vládnoucí černé šlechty ? Patří k nim rod Hanover z Německa, Habsburk z Rakouska, Orange z Holandska, Lichtenštejn a Goelph z Británie. Všechny tyto rody mohou být nalezeny na rodinném stromu královny Elisabeth II. Černá šlechta je také známa jako Komise 300, nebo jako ILUMINÁTI - osvícení. Královna Elisabeth II stojí v čele výboru těchto 300 vládnoucích rodin. Illumináti byli vytvořeni aby dosáhli svého konečného cíle, Jednu světovou vládu nazývanou Nový řád světa - New World Order. N.W.O. (New World Order) se čte pozadu jako OWN, což znamená vlastnit. Všechny dnešní spolky pocházejí z Komise 300 patří tam Kulatý stůl, CFR (zahraniční vztahy), Spojené Národy, skupina Bilderberg, Římský klub, Královský institut zahraničních vztahů, Trilateral komisi založenou Davidem Rockefellerem. Od britské kolonizace Ameriky, mnoho amerických rodin založilo tajné společnosti, spolupracující s černou šlechtou. Jako bratrstvo "Lebek a kosti" na universitě Yale, které má kořeny v německém svobodném zednářství. členové patří nejmocnější a nejbohatším lide v Americe, včetně dvou amerických prezidentů, prezidenta G. W. Bushe a jeho otce prezidenta G. H. W. Bushe. Řád "Lebek a kostí" se nachází v kampusu Yale university. John Pogue napsal a produkoval film The Skulls (Lebky) ... ...v noci vybraní členové, vejdou do místnosti bez oken, kde skládají přísahu, ležíce nazí v rakvi. V průběhu rituálu odhalí své nejtajnější tajemství, včetně intimních detailů jejich sexuálního života. Starší člen, oděn v kutně, stojí nad novým členem a provádí symbolický rituál znovuzrození. Nový člen skládá přísahu doživotní věrnosti bratrstvu, potají nazývaného jako "Bratrstvo smrti". Skřížené kosti symbolizují dvojitý kříž - podvod, vraždu a cokoliv co bude nutné při cestě za mocí. Musí vyjevit celou svoji sexuální minulost ostatních 14 členů sedí okolo ve tmě a poslouchají, tato aktivita trvá od 1 do 3 hodin... Takže George Bush tam odkrývá celou svou sexuální historii ? Ano to tam děje. Jaký to má význam ? Aby vzniklo tak silné pouto mezi těmito 14 členy bratrstva, aby až vystudují zrada "Lebek a kostí", znamenala zradu svých nejbližších 14 známých přátel. To můžeme potvrdit, např mafie, tajné společnosti, Každý ví všechno o druhém a to je forma ochrany. Myslím, že "Lebky a kosti" mají trošku větší úspěch naž mafie, vůdci těch 5 mafiánských rodin sedí 100 let ve vězení, vůdci rodin "Lebek a kostí" sedí 4-5 let v Bílém domě. Členství není omezené na republikány a další člen má zálusk na Oválnou pracovnu. Senátor John Kerry. "Lebky a kosti" jsou velmi malí, 15 lidí ročně, což znamená že existuje současně asi 800 živých členů. Víte, že hodně -Lebkáčů- sedí hodně vysoko... To je jejich cílem dostat co nejvíce členů do co nejvyšších pozic. Je tady ta mytologie o "Lebkách a kostech" co tahají za nitky ... Říkáte, že tahají za nitky vlády. Mají členy na vlivných pozicích a proto je to něco o čem byjsme měli vědět. Genealogická společnost Nové Anglie potvrzuje, že 19 amerických prezidentů je potomky anglického krále Edvarda II. Stejně jako evropská šlechta, také americké pokrevní linie jsou udržovány skrze sňatky. George Bush je potomek několika králů z Anglie a ze Skotska. Je také vzdálený bratranec královny Elisabeth II Think tanky Komise 300 dali vzniknout Tavenstok institutu, HAARPu, Rand korporaci, Standfordskémů výzkumnému ústavu, ústavu politických nauk a mnoha dalším. Jedna studijní skupina Rand korporace se specializuje na předpovídání času a směrování termonukleární války. Tyto ústavy a korporace se soustředí na tajný vývoj technik na ovládaní mysli a technik kontroly populace mapování a patentování lidské a zvířecí DNA genetické inženýrství lidského zvířecího a rostlinného života. Také vyrábějí chemické, bakteriologické a psychologické zbraně, jako i tektonické a klimatické zbraně. Jak Komise 300 ospravedlňuje svůj monstrózní akt zla ? Jejich filosofie zní "výsledek ospravedlňuje prostředky, jedno jak ďábelské". Jejich cílem je naplnění Biblické úmluvy, získaní věčného trůnu a celosvětového impéria. Bylo zemětřesení v Íránu způsobeno přírodou nebo člověkem ? Na konci 19 století vynalezl srbský vynálezce Nikola Tesla, tektonickou zbraň, schopnou vyvolat zemětřesení. Tvrdil, že může rozpůlit Zemi na půl stiskem tlačítka. Tesla je prodal svůj patent americké zbrojařské firmě Westinghouse v roce 1885. Dneska americká armáda vlastní a využívá tuto technologii ve vysokofrekvenčním aktivním výzkumu ionosféry zvaném HAARP v Gekona na Aljašce. V knize "Andělé nehrají na tuto HAARFU", dr. Nick Begich tvrdí, že ho americká armáda, používá jako tektonickou a klimatickou zbraň mohou spustit zemětřesení, ovládat počasí, způsobit záplavy, sucha nebo hurikány a ohrožovat ekonomiky jiných národů. HAARP antény pustí do ionosféry elektromagnetický puls, na extrémně nízkých rádiových frekvencích zvaných Alfa vlny, ty se odráží zpět na zemi jako koule plasmy. Tato tektonická zbraň může být více smrtící, než jakákoliv jiná americká nukleární zbraň. Jenom pouze jeden národ na světě byl dostatečně šílený, aby shodil dvě atomové zbraně hromadného ničení na dvě velká japonská města, chemické zbraně na nevinné lidi ve Vietnamu a zbraně hromadného ničení s ochuzeným Uranem na lidi v Iráku. (a v Jugoslávii) Jak je můžou nechat pálit naši zemi ? Jsme Iráčané ! Američani jsou zvířata ! Američani jsou špinavý prasata ! Otevři dveře ! Otevři dveře ! Dejte ruce nahoru a pojďte ven ! Pojďte ven ! Každý v domě běžte ven !

Video Details

Duration: 56 minutes and 45 seconds
Country: Czech Republic
Language: English
Views: 960
Posted by: nwoo on Dec 11, 2010

RING OF POWER Part 2

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.