Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Strike of insight

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Ik ben opgegroeid om de hersenen te bestuderen omdat ik een broer heb met schyzofrenie. en als een zus en later als wetenschapper wilde ik begrijpen waarom ik mijn dromen kon verbinden met de realiteit, en daardoor mijn dromen kon laten uitkomen. Wat is het met mijn broers hersenen en schyzofrenie dat hij niet zijn dromen kan verbinden met een gewone en gedeelde werkelijkheid zodat ze waanbeelden blijven? Ik heb mijn carriere gewijd aan onderzoek naar de geesteszieken en ik ben verhuisd van mijn geboorteplaats India naar Boston waar ik werkte in het laboratorium van doctor Francien Bennis van de Harvard afdeling psychiatrie. en in het laboratorium stelden we onszelf de vraag wat zijn de biologische verschillen tussen de hersenen van gewone mensen vergeleken met de hersenen van mensen met schyzofrenie. Allereerst brachten we de kleinste structuren van de hersenen in kaart Welke cellen communiceren met welke cellen met welke signalen en de sterkte van deze signalen. Mijn leven had dus veel betekenis en invulling want overdag deed ik deze onderzoeken en in de avond en in het weekend reisde ik als vertegenwoordiger voor het nationale genootschap voor geestesziekten. maar in de ochtend van 10 december 1996 werd ik wakker met het besef dat ik zelf een hersenstoornis had. Er was een bloedvat geknapt in mijn linker hersenhelft. En in een tijdsbestek van vier uur merkte ik dat mijn hersenen faalde in het verwerken van alle informatie. In de ochtend van de bloeding kon ik niet lopen praten, lezen, schrijven en niks van mijn leven herinneren. In wezen werd ik een kind in een vrouwenlichaam. Als je ooit de menselijke hersenen hebt gezien is het duidelijk dat de twee hersenhelften van elkaar gescheiden zijn. Ik heb voor jullie een echt meselijk brein meegenomen. Dank je. Dit is een echt menselijk brein. Dit is de voorkant van het brein. De achterkant van het brein, waarvan het ruggenmerg naar beneden hangt. En dit is hoe het zou zitten in mijn schedel. Als je kijkt naar de hersenen is het goed zichtbaar dat de twee hersenhelften van elkaar gescheiden zijn. Voor degenen onder jullie met verstand van computers Onze rechter hersenhelft functioneert als een parallel processor Terwijl onze linker hersenhelft functioneert als een serial processor. De twee helften communiceren met elkaar via de corpus callosum, de hersenbalk die bestaat uit 300 miljoen axonen, zenuwuitlopers. Los van dat zijn de hersenhelften compleet gescheiden. Omdat ze informatie anders verwerken denken onze hersenhelften aan verschillende dingen ze geven om verschillende dingen en daarom zeg ik: ze hebben verschillende persoonlijkheden. Pardon. Dank je! Het was me een genoegen Onze rechter hersenhelft draait om dit moment het draait om het hier en nu. Onze rechter hersenhelft denkt in plaatjes en het leert kinesthetisch van de bewegingen van ons lichaam. Informatie, in de vorm van energie,stroomt gelijktijdig door onze senorisch (zintuigelijk) systemen en dan explodeert het in een enorme verzameling over hoe het hier en nu eruit ziet, over hoe het hier en nu ruikt, smaakt hoe het aanvoelt, en hoe het klinkt. Ik ben een energie die in contact staat met de energie om mij heen via het bewustzijn van mijn rechter hersenhelft. Wij zijn energieën verbonden met elkaar via het bewustzijn van onze rechter hersenhelften, als één grote menselijke familie. En op dit moment zijn wij broers en zussen op deze planeet om van de wereld een beter plaats te maken. En op dit moment zijn wij perfect, compleet en mooi. Mijn linker hersenhelft, onze linker hersenhelft, is hele andere koek. Onze linker hersenhelft denkt rechtlijnig en methodisch. Onze linker hersenhelft gaat over het verleden en de toekomst. Onze linker hersenhelft is ontworpen om uit die grote verzameling van het hier en nu details te pakken, details en meer details van die details. Het categoriseert en organiseert al die informatie associeert het met alles wat we in het verleden hebben geleerd en projecteert het vervolgens op al onze mogelijkheden in de toekomst. En onze linker hersenhelft denkt in taal. Het is die constant kletsende hersen die mijn interne wereld verbind met de externe wereld. Het is dat kleine stemmetje dat tegen me zegt: "onthoud dat je op de terugweg bananen meeneemt naar huis". "Ik heb ze 's ochtends nodig". Het is de berekende intelligentie die mij eraan herinnert dat ik de was moet doen. Maar wellicht het meest belangrijkste, is dat het kleine stemmetje zegt: ik ben, ik ben... En wanneer mijn linker hersenhelft tegen mij zegt: "Ik ben", ben ik alleen. Ik word een alleenstaand, log individu; verwijderd van de energiestroom om mij heen en apart van jullie. En dit is het gedeelte van mijn hersenen dat ik verloren ben in de ochtend van mijn beroerte. In de ochtend van mijn beroerte werd ik wakker met een kloppende pijn achter mijn linker oog. Het was het soort pijn dat je krijgt als je bijt in een koud ijsje. Het pakte mij vast en daarna liet het me los. En het pakte me weer vast en liet me weer los. Het was voor mij heel apart, om een dergelijke pijn te ervaren dus ik dacht: "Oké ik start gewoon met mijn dagelijkse routine". Dus ik stond op en sprong op mijn cardio trainer, dat is een trainingsapparaat die het hele lichaam traint. en ik ga flink tekeer op dat ding en ik realiseer me dat mijn handen op primitieve klauwen lijken die het handvat omklemmen. En ik dacht: "dat is erg vreemd". En ik keek naar mijn lichaam en ik dacht: "Whow.. ik ben een raar uitziend wezen". En het was alsof mijn bewustzijn was weggevaagd van mijn normale kijk op de werkelijkheid; van mij, zittend als mezelf op het apparaat, als persoon naar een soort zwerverige ruimte van waaruit ik naar mijzelf kijk zittend op een fitnessapparaat. Het was allemaal erg raar en mijn hoofdpijn werd alsmaar erger. Dus ik stapte af van het apparaat en ik loop door mijn woonkamer en ik realiseer me dat alles in mijn lichaam was vertraagd. En elke stap gaat stroef en doelbewust. Er is geen vloeiende beweging. Er is geen verband in mijn percepties dus ik focus mijzelf op mijn interne systeem. En ik stond in mijn badkamer, klaar om onder de douche te stappen en ik hoorde werkelijk het gesprek in mijn lichaam. Ik hoorde een klein stemmetje zeggen: "Oké spieren jullie moeten nu samentrekken" "En deze spieren, jullie moeten ontspannen". Toen verloor ik mijn balans, en hield vast aan de muur; En ik keek naar mijn arm

Video Details

Duration: 20 minutes and 11 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: TED
Director: TED
Views: 98
Posted by: ilsedepilse on May 13, 2009

Jill Boyle Taylor een wetenschapper op het gebied van de hersenen heeft na een beroerte de kracht van de rechterhersenhelft ontdekt.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.