Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Einsteins Gravitationswellen sind nachgewiesen durch die Nachtfahrt von Stefan Kosiewskis Videokunst

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 48 seconds
Year: 2016
Country: Italy
Language: German
License: Dotsub - Standard License
Producer: SOWA
Director: Stan David Ligoń
Views: 51
Posted by: sowa on Feb 11, 2016

Jechać, jechać, jechać, przez dzień, przez noc, przez dzień.
Jechać, jechać, jechać. A męstwo znużyło się i tęsknota tak wielka. Nie ma już więcej gór, żadnego drzewa. Nie waży się nic powstać. Obce domy przysiadły spragnione nad studniami zarosłymi bagnem. Nigdzie wieży. Wciąż ten sam obraz. Ma się za wiele dwoje oczu. Tylko nocą wierzy się czasem, że zna się drogę. Może wracamy się nocą ten sam kawałek, który w obcym słońcu pokonaliśmy z trudem. Być może. Słońce jest ciężkie, jak u nas nisko latem. Lecz my latem pożegnaliśmy się. Suknie kobiet świeciły długo z zieleni. A teraz długo jedziemy. Zatem jesień być musi. Przynajmniej tam, gdzie smutne kobiety o nas wiedzą. https://de.pinterest.com/pin/452752568770396365/

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.