Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Wojciech Balczun (r. 1970) robi od kwietnia 2016 na Ukrainie za Polaka i prezesa panstwowych kolei, a tu jeszcze 2014 opowiada (od 00:55), jak robił w Kanadzie za Kanadyjczyka

1 (1 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 14 seconds
Year: 2014
Country: Poland
Language: Polish
License: Dotsub - Standard License
Producer: GitGitara.pl
Director: GitGitara.pl
Views: 155
Posted by: sowa on Apr 23, 2016

...jako dyrektor zarządzający w PKO BP, zostałem szefem rady nadzorczej PKP. Poszukiwano wtedy osób spoza branży i spoza polityki, mających jednak doświadczenie menedżerskie i na tyle mało lat, by mieć świeże podejście i energię do działania. Przez dwa lata przyglądałem się działaniu Grupy PKP. Starałem się zrozumieć jak funkcjonuje i poznać jak najwięcej szczegółów. Byłem mediatorem w sporze zbiorowym między zarządem PKP Cargo a pracownikami. Wtedy zacząłem uczyć się, jak godzić żywioły, które czasem wydają się być nie do pogodzenia. W końcu wygrałem konkurs na prezesa zarządu PKP Cargo... http://sowa.quicksnake.cz/rodina/Balczun-PDO321-Protektorat-Ukraina-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-Balcerowicz-Panama-Poroszenko-CANTO-DCCIX

http://sowa.typepad.com/blog/2018/06/

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.