Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

ATEX

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
See video tutvustab teile TVILUM-SCANBIRKi filtreerimissüsteemi, mis paigaldati 2004. a. See filtreerimissüsteem tõmbab välja ehk ekstraheerib tolmu ja laaste uuelt tootmisliinilt, kus töödeldakse puitkiudplaate. Filtreerimisvõimsus on 70 000 kuupmeetrit õhku tunnis. Kõik tootmisseadmed on uued ja filtreerimissüsteemid on vastavuses EL ATEX Direktiiviga. Toodetakse pool-valmis tooteid. Tõmbekapp ekstraheerib ehk tõmbab välja tolmu ja laaste nende tekkekohas. Sellega minimeeritakse tolmu levikut ja suurendatakse efektiivsust. Masinakate vähendab müra töökohal. Süsteem võimaldab tagastada õhku tootmisalasse. Sellega vähendatakse energiakulusid. Räägime nüüd tolmust. Puidutolm, mille osakesed on väiksemad kui 0,5 mm on plahvatusohtlik, kui kontsentratsioon on üle 30 grammi kuupmeetri õhu kohta. Selle tolmu osakeste suurus on alla 0,5 mm ja nende langemise kiirus on väiksem kui 100 sentimeetrit sekundis liikumatus õhus. Need laastud on suuremad kui 0,5 mm ja sellest väiksemaid tolmuosakesi on vähe. Seega see tolm ei ole plahvatusohtlik. Langemise kiirus on tavaliselt umbes 100 sentimeetrit sekundis. Peenike tolm, mille osakesed on umbes 0,1 mm on väga plahvatusohtlik. Langemise kiirus on väiksem kui 20 – 40 cm sekundis. Tegelikkuses puidutöötlemisel moodustab segu nendest tolmuliikidest. Toorained ja töövahendid erinevad sõltuvalt valmistatavast tootest. Süsteem põhineb kõige suurema riskiga tolmuliigil e. peentolmul ja on piisavalt tõhus peenema tolmu suhtes. ATEX`i tsoon katte ümber piirdub seega mõne sentimeetriga vaadeldava katte ümber, seal on kontsentratsioon tavaliselt alla 30 grammi kuupmeetri õhu kohta. See on tsoon 22. Dentherm on otsustanud tähistada tolmu äratõmbesüsteemi osa masinast filtrini tsooniga 21. Sellega ei suurene kulutused investeeringutele. Küll aga suureneb filtreerimissüsteemi universaalsus ja väheneb järelevalve vajadus. Ventilaator on süsteemi oluline osa. Suhteliselt kõrge rõhu tase nõuab ventilaatori eri kujundust, et vältida süttimisallikate sattumist ventilaatorisse. Pöörlemine sammaste sees paneb õhu liikuma. Pöörleva samba ja ventilaatori kesta vaheline kaugus ei tohi ületada teatuid piire. See kaugus peab olema kontrollitav. Kontrollluuk tuleb paigaldada korralikult. 21. tsoonis olevate ventilaatorite olulised osad peavad olema vasest ja tuleb jälgida temperatuuri ventilaatori sees. Tsensor ühendatakse mootori juhtimiskasti külge. Filtris esineb tihti plahvatusohtliku tolmu kontsentratsioon. Seega on siin tsoon 20. Puhta õhu alas vastupidi ei ole tolmu ja see on tsoon 22. Tavaliselt ei ole filtrites süttimisallikat. Filtrit kaitsevad plahvatuse eest erinevad klappuksed, juhuks kui seadmete kuumenemise tagajärjel peaks tekkima tolmuosakeste plahvatus. ATEX`i kasutamisel on oluline osa sulgsöötjal, mida nimetatakse samuti ka õhutõkkeks. See töötab nagu suurte hotellide pöörduks. Materjali osad peatavad õhu liikumise. Sulgsöötja peatub plahvatusel ja loob barjääri survelaine ja sädemete ülekandmise vastu. TVILUM-SCANBIRKi ATEX`i süsteemil on kett-konveier, mis tagab puidutolmu kandumist ainult ettepoole tekitamata tolmu ja õhu segunemist. Seega on kett-transportööri sees tsoon 22. Tuleb vältida konveieri ülekuumenemist. Plahvatuse tagajärgede leevendamiseks on konveierile paigaldatud plahvatuse korral avanev klapp. Süsteemi jaotavad osadeks sulgsöötjad, et vältida plahvatuse levikut. Plahvatusel tekkinud survelaine filtri sees kandub edasi mööda torustikke. Vasturõhu klapid paigaldatakse ventilatsioonitorule, et vältida plahvatuslaine edasist kandumist tööalale. Vasturõhu klapid töötavad lihtsal põhimõttel. Tavaline õhuvool avab klapi ja hoiab selle avatuna. Plahvatus muudab õhuvoolu suuna vastupidiseks ja sulgeb klapi. See on Car Z vasturõhu klapi märgistus, mis on sertifitseeritud ATEX`i nõudlike standardite järgi. Volitatud tõendamisasutus/instituut on veendunud, et Denthermi kvaliteedisüsteemid vastavad CE vastavusmärgistusele. Vastav klapp on projekteeritud tolmuse plahvatusohtliku keskkonna jaoks tolmuklassile ST1. Siia kuuluvad kõik puidutolmu liigid. Märgistus on saadud täies mahus testimise tulemusena. Kvaliteedi hindamise süsteem tõendab, et tootmises kasutatavad komponendid on samad, mida kasutati katsetuste puhul. TVILUM-SCANBIRKi filtri tüüp on täiemahuliselt testitud. Test sisaldab plahvatuste seeriaid, millest iga järgmine on eelmisest nõudlikum. Selliseid teste sooritatakse ohu tõttu kõrvalistel aladel. Sellegipoolest hakkab alarm tööle, kui keegi on sisse hiilinud katsetuste läbiviimise piirkonda. Kõik ATEX`i ohutussüsteemid on loodud volitatud spetsialistide poolt. Denthermi tootmisala on sertifitseeritud vastavalt rangetele reeglitele. Komponentide tootmist kvaliteedi juhtimissüsteemi järgi tõendab teavitatud asutus ehk notified body. Erilist tähelepanu soovitatakse pöörata siin juures vasturõhu klapile ja ventiilidele. Puidu tolmu filtri uks avaneb plahvatuse korral koheselt. Mõnedel ustel on mikrolüliti, mis kontrollib, et uks ei ole lahti. See peatab koheselt filtreerimissüsteemi ja häiresignaal annab märku, et plahvatuse uks on lahti. Filtreerimissüsteem sarnaneb paljude teiste süsteemidega puidutööstuses. Teiste tööstuste plahvatusohtliku õhu filtreerimissüsteem põhineb samadel põhimõtetel. Eemalda tolm tekkekohas ja kontrolli protsessi. Eemalda süttimisallikad. Väldi plahvatuse levikut ja vähenda konteinerite deformatsiooni plahvatuse tagajärjel erinevate ohutussüsteemidega. Dantherm Filtration pakub teile samuti abi. Laialdane tooteprogramm, mis hõlmab kõiki tööstusventilatsiooni liike, millest paljud on sertifitseeritud ATEXi poolt tolmu ja/või gaasi suhtes. Palun võtke ühendust Danthermiga ja saage tuleviku süsteem või külastage meie veebilehte.

Video Details

Duration: 8 minutes and 55 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Genre: None
Views: 176
Posted by: svenfb on Mar 21, 2011

ATEX process extraction in practice

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.