Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Rəna İbrahimbəyova kəlağayı fəlsəfəsini açıqlayır

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 10 minutes and 49 seconds
Country: Azerbaijan
Language: Azerbaijani
Producer: TEDxBakı
Director: TEDxBakı
Views: 161
Posted by: tedxbaki on Apr 14, 2011

Psixoloq və gender məsələləri üzrə ekspert olmasına baxmayaraq Rəna xanım uzun illərdir ki, kəlağayı mövzusunu araşdırır və bu qısa çıxışında onun unudulmaqda olan müəyyən atrebutlardan danışır.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.