Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

SPASIS Introduction

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Các em học sinh, Quý phụ huynh và giáo viên thân mến. Tôi là Doug Ota, bác sĩ tâm lý trẻ em tại Hà Lan. Tôi là chuyên viên về sự dịch chuyển và những gì mà sự dịch chuyển tác động đến học sinh ở các trường quốc tế. Việc di chuyển không hề dễ dàng, và việc có những người bạn rời xa mình thậm chí còn khó hơn. Quý vị có thể hiểu điều này từ trải nghiệm cá nhân. Nhằm giúp các trường đối mặt với thử thách này tôi đã viết cuốn Chuyển tiếp An toàn. Trong lúc viết cuốn sách này, tôi nghĩ đến một câu hỏi rất hấp dẫn. Liệu trải nghiệm về sự chuyển tiếp – di chuyển và bị di chuyển – có thể tác động đến cách học sinh phát triển và duy trì các mối quan hệ sâu sắc không? Khả năng phát triển các mối quan hệ sâu sắc này đôi khi được gọi là “sự gắn bó an toàn.” Sự gắn bó an toàn rất quan trọng vì nó gắn liền với sức khỏe lâu dài. Những người gắn bó an toàn làm tốt hơn những người gắn bó kém an toàn ở mọi lĩnh vực hoạt động xuyên suốt đời người. Những người gắn bó an toàn nổi trội hơn khi làm việc, phát triển hơn khi ở nhà, và khỏe mạnh hơn về mặt thể chất. Điều gì xảy ra đối với sự gắn bó an toàn ở các trường quốc tế? Câu hỏi này chưa bao giờ được xem xét một cách chặt chẽ và dựa trên kinh nghiệm – cho đến khi có nghiên cứu SPASIS. SPASIS là viết tắt của Nghiên cứu Sự Gắn bó Chuyển tiếp An toàn tại các Trường Quốc tế. Cùng với một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu về sự gắn bó trên thế giới, Giáo sư Marinus van IJzendoorn của Đại học Erasmus và Cambridge, SPASIS khai thác những phạm vi theo tiêu chuẩn vàng trong lĩnh vực tâm lý học để trả lời một số câu hỏi cơ bản. Các nghiên cứu khoa học tốt nhất chọn người tham gia cách ngẫu nhiên. Điều thú vị về SPASIS chính là chúng tôi chọn các trường một cách ngẫu nhiên. SPASIS nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng các Trường Quốc tế, và CIS đã giúp chúng tôi chọn ngẫu nhiên các trường từ toàn bộ cơ sở dữ liệu thành viên ở hai khu vực, khu vực phía Đông là Việt Nam, và khu vực phía Tây là Hà Lan. Trường BVIS đã được chọn ngẫu nhiên – và Nhà trường đã đồng ý tham gia! Nhiều học sinh tại trường của Quý vị trong độ tuổi 14 và 18 sẽ được mời làm một bản khảo sát trực tuyến về sự di chuyển và hạnh phúc. 60 học sinh trong độ tuổi 14 và 16 cũng sẽ được chọn ngẫu nhiên và được mời tham gia một hoặc hai buổi phỏng vấn. Nhằm giúp SPASIS có cái nhìn rõ ràng về cách 60 học sinh này trình bày quan điểm, chúng tôi sẽ yêu cầu một phụ huynh và một giáo viên hoàn thành một bản khảo sát trong vòng 5 phút. Tất cả câu trả lời đều được giữ kín, và việc tham gia khảo sát SPASIS mang tính tự nguyện. Nếu Quý vị không muốn tham gia thì cũng không có vấn đề gì. Hẳn nhiên chúng tôi hy vọng Quý vị sẽ tham gia nếu muốn, vì Quý vị sẽ giúp những kết quả khoa học quan trọng này thêm phần đáng tin cậy. Tóm lại, tôi rất tự hào về SPASIS. Việc xem xét một vấn đề quan trọng mà trước đây chưa từng được xem xét với những điều tốt nhất từ khía cạnh khoa học là một nỗ lực lớn. Tôi tự hào về Trường BVIS vì Nhà trường đã tham gia. Tôi tự hào về tất cả tình nguyện viên trên thế giới, những người đã làm cho nghiên cứu này trở nên khả thi. Và cuối cùng – dù Quý vị có được mời tham gia SPASIS hay không – tôi vẫn tự hào về Quý vị. Nghiên cứu này là nghiên cứu về Quý vị, dành cho Quý vị, tức là những học sinh, giáo viên và phụ huynh các trường quốc tế. Có lẽ tôi sẽ gặp Quý vị vào thàng 10 hoặc 11. Cám ơn Quý vị đã lắng nghe.

Video Details

Duration: 3 minutes and 59 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 42
Posted by: dougota on Sep 20, 2019

The Safe Passage Attachment Study at International Schools

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.