Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Rufi Etxeberria:

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 3 minutes and 37 seconds
Country: Greenland
Language: Basque
Producer: Ezker Abertzalea
Director: Ezker Abertzalea
Views: 158
Posted by: ezkerabertzalea on Dec 15, 2009

Hiru galderari erantzuten dio Rufi Etxeberriak Altsasuko adierazpena aurkeztu ondoren eginiko bideo honetan.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.