Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

His Work

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
JO DARBAS Šri Satjos Sai Babos darbas Jo dėka daugiau negu tūkstančiui kaimų pradėtas tiekti švarus geriamasis vanduo. Patys vargingiausi... milijonai apleistų... dabar žino, kad Jisai atėjo tam, kad pasirūpintų jais visais. Jis stato gydymo šventoves, suteikdamas šiuolaikinę medicininę pagalbą tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Jis kuria mokyklas. Jis kuria universitetus. Jis kuria jaunuolių charakterius. Jis yra Bhagavanas Šri Satja Sai Baba. Jo mokymas - tai jo gyvenimas, Ir šis mokymas yra meilė. Satja Sai Baba sako: Atėjau atlikti patį svarbiausią darbą - brolybės saitais suvienyti visą žmoniją kaip vieną šeimą, sutvirtindamas kiekvieno būtį ir į ją įliedamas šviesos. Vanduo Daugelyje pasaulio vietovių vargšai neturi švaraus geriamojo vandens. Dažnai kaimuose toks pat vanduo naudojamas ir maistui, ir gyvulių girdymui, prausimuisi ir drabužių skalbimui. Kai trūksta švaraus, fluoridais neužteršto vandens, gyvenimas tampa nepakeliamas. Tai gali sukelti siaubingas pasekmes. 1995-ųjų pradžioje Satja Sai Baba pradėjo įgyvendinti plataus masto projektą, kurio tikslas buvo aprūpinti geriamuoju vandeniu daugiau negu tūkstantį kaimų, kuriuose gyvena beveik du milijonai žmonių. Projekto metu buvo atlikti didžiuliai žemės darbai ir vamzdynų tiesimas. Vamzdynų tinklas aprėpė 20 tūkstančių kvadratinių kilometrų. 15 tūkstančių žmonių įgyvendino šį socialinį projektą - patį didžiausią tokio pobūdžio projektą, kokį kada nors pasaulyje yra atlikusi privati organizacija. Satjos Sai Babos vizijos akivaizdoje nebeliko jokių biurokratinių kliūčių. Ir visas projektas buvo įgyvendintas per 18 mėnesių - tai precedento neturinti trukmė. Šri Satjos Sai Babos vandens tiekimo projektas kainavo beveik 70 milijonų dolerių. Šios lėšos buvo surinktos be jokių prašymų, vajų ar pan. Per vandentiekio sistemas, kurias sudaro vandens bokštai, siurblinės, vandens saugyklos ir vasaros laikotarpio rezervuarai, švarus vanduo pasiekia dešimtis tūkstančių naujai įrengtų vandentiekio kolonėlių kaimuose. Žmonės, kurie kažkada eidavo tolimą kelią, kad parsineštų nešvaraus vandens, dabar apsčiai turi švaraus geriamojo vandens - per vienerius metus, prie pat namų... Satja Sai Baba sako: Kai matote negaluojantį, nelaimės ištiktą, sielvartaujantį ar sergantį žmogų - jūsų vieta - būti šalia jo ir jam pasitarnauti. Kiekviena kraujo ląstelė, kiekvienas nervas turi suvirpėti meile, trokšdami pasidalinti šia meile su artimu. Mahatma Gandis sakė, kad Indija gyvena savo kaimuose. Dažnai kaimai yra vien trobelės, kuriose glaudžiasi žmonės, gyvi ne maistu, o viltimi. Viltimi, kad kažkam jie rūpi. 2000-ųjų metų spalį Satja Sai Baba įkvėpė savo studentus tą viltį įkūnyti ir šiems apleistiems žmonėms dovanoti maisto, drabužių ir meilę. Buvo paruošta trys šimtai tonų maisto. Dirbdami ištisą parą per dvi savaites studentai ir savanoriai paruošė pusę milijono maisto paketų. Kiekvieną rytą studentai su sunkvežimių vilkstinėmis išvykdavo į aplinkinius kaimus. Studentai pirmą kartą išvysdavo, kokiomis sunkiomis sąlygomis gyvena kaimo žmonės ir pajusdavo gilią užuojautą bei norą padėti likimo nuskriaustiesiems. Daugeliui tai būdavo pirma pažintis su Indijos kaimu. Visą dieną jie eidavo nuo durų prie durų, į kiekvienus namus, neaplenkdami nė vieno kaimo, koks atokus jis bebūtų, rūpindamiesi, kad nė vienas žmogus neliktų be jų dėmesio. Studentai suvirpino tūkstančius širdžių, tūkstančiais skirtingų būdų, ...įskaitant ir jų pačių širdis. Antrosios ligoninės atidarymo metu Satja Sai Baba pasakė: Liga nesirenka. Ji gali ištikti bet kurį - ir varguolį, ir milijonierių. Ši ligoninė skirta varguoliams. Esu laimingas, kai pagalba teikiama vargšams. Indijos Ministras Pirmininkas: Norėčiau visiems padėkoti, kad taip ilgai ir kantriai laukėte. Žinau, kad laukėte Babos, o ne manęs. Prisipažinsiu, kad iki šiol nebuvau matęs tokios ligoninės - tokios didingos, kvapą gniaužiančio grožio, kokia yra ši ligoninė. Šri Satjos sai Babos specializuotosios ligoninės yra ramybės ir tylos buveinės. Jos yra gydymo šventovės. Ligoninės aprūpintos naujausia technologine įranga - kardiologine, širdies, krūtinės ląstos ir kraujagyslių chirurgijos, neurologine, uronefrologine ir oftalmologine. Visos šios medicininės paslaugos teikiamos visiškai nemokamai. Mano vardas Madhuri. Atvykau iš Bellary. Praėjus 20-čiai dienų nuo atvykimo mane operavo. Niekad nemaniau, kad vėl galėsiu matyti ta akimi. Bet dabar su ja gerai matau. Šri Satjos Sai Babos buvimas yra įkvėpimo šaltinis ir gydytojams, ir pacientams, suteikiantis ligoninėms ypatingą gydymo galią. Neuromokslų skyriaus vadovas: Kaina niekada neturi reikšmės. Ką būtina atlikti ligoniui, tą ir darome. Ar tai skubus atvejis, ar brangiai kainuojantis - pacientas dėl to neturėtų jausti jokio rūpesčio. Viskuo pasirūpina Jis. Mes tik einame ir idealiai atliekame savo darbą - gydome pacientą. Širdies, krūtinės ląstos ir kraujagyslių chirugijos skyriaus vadovas: Jaučiu didžiulį pasitenkinimą, kai galiu gydyti taip, kaip idealiai ir turėtų būti gydoma. Teikti pačią geriausią medicininę pagalbą, su meile, be jokių ekonominių išlygų ar kitų dalykų, kurie galėtų apsunkinti paciento ir jo šeimos gyvenimą. Atokiame Putaparčio kaime 1991-aisiais Satja Sai Baba pastatė pirmąją specializuotą ligoninę ir realizavo idėją, kad turi būti gydomas ne tik kūnas, bet ir protas bei siela. Nemokamos medicininės paslaugos teikiamos ir kaimuose - žmonėms, kurie kitu būdu jų negalėtų gauti. Jiems suteikiama pagalba, aiškinama apie mitybą ir ŽIV. Satja Sai Baba sako: Sveikata yra būtina sąlyga siekiant sėkmės bet kurioje gyvenimo srityje. Kad galėtų suvokti žmonijos idealus, sveikas kūnas yra geriausia buveinė sveikam protui. Sveika širdis - tai Dievo šventovė. Satja Sai Baba sako: Švietimą turi vainikuoti charakteris. Aukščiausias žmogaus egzistencijos tikslas yra žmonijos laimė ir visų žmonių vienybė pasaulyje, kuris sklidinas meilės. Toks yra aukštasis mokslas, kurį teiks šis universitetas. Jis sukūrė švietimo sistemą - nuo pradinio ugdymo iki doktorantūros. Tūkstančiai vaikinų ir merginų baigė šias mokyklas su aukščiausiais pasiekimų vertinimais. Pradinė mokykla, vidurinė mokykla ir universitetas. Mokymasis bet kurioje pakopoje yra visiškai nemokamas. Mokymo programa apima fizikos ir biologijos disciplinas, kompiuterių mokslą, matematiką ir verslą, taip pat daug meno disciplinų - nuo muzikos ir šokio iki istorijos ir literatūros. Šri Satjos Sai Babos aukštojo mokslo institutas rengia žaidynes, kuriose ugdoma komandinė dvasia ir sportiškumas. Kiekvienais metais rengiamos sporto ir kultūros šventės atskleidžia studentų kūrybiškumą ir talentus per jų fizinę veiklą bei savo šalies kultūrinių tradicijų išraiškas. Charakteris Charakteris yra esmė ir pagrindinis švietimo tikslas, kurio siekia Šri Satjos Sai Babos aukštojo mokslo institutas. Švietimas čia suprantamas ne kaip paprastas studentų informavimas, bet jų transformavimas. Indijos Prezidentas: Man labai malonu dalyvauti 21-ajame Satjos Sai Babos aukštojo mokslo instituto susirinkime. Naudodamasis proga noriu pasveikinti jaunuosius absolventus su jų pasiekimais. Satjos Sai Babos gyvenimas, jo pavyzdys jo darbai sklinda per visą pasaulį, aprėpdami visas tautas, visas kultūras. Amžinųjų vertybių mokymas atspindi visų pasaulio religijų esmę. Satjos Sai Babos organizacija 170-yje šalių neša meilės žinią milijonams žmonių. Jo mokymas transformuoja, nes jis universalus. Atėjau tam, kad uždegčiau meilės žiburį tavo širdyje, kad sulig kiekviena diena jis spindėtų vis ryškiau ir ryškiau. Atėjau ne tam, kad siekčiau viešumo, kurčiau kokią sektą ar tikėjimą. Atėjau ir ne tam, kad rinkčiau sekėjus kokiai nors doktrinai. Atėjau tam, kad pasakyčiau jums apie šį universalų ir vienijantį tikėjimą, šį dvasinį principą - šį meilės kelią, šią meilės dorybę, šią meilės pareigą, šį įsipareigojimą mylėti.

Video Details

Duration: 16 minutes and 29 seconds
Country: India
Language: English
Producer: saicast.org
Director: saicast.org
Views: 1,074
Posted by: dainalt on May 20, 2009

A short film about the tremendous range of humanitarian projects initiated and inspired by Sri Sathya Sai Baba. Free specialty hospitals, schools, colleges and a university, free drinking water to millions, rural outreach programs and similar activities throughout the world. All bear testimony to his selfless saga of love and compassion.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.