Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

The Most IMPORTANT Video You'll Ever See (part 2 of 8)

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
...per jaar. En dat is precies het percentage waarmee de bevolking van de VS momenteel groeit. We groeien NIET met 0%. Op dit moment groeit de bevolking van de VS met ruim 3 miljoen mensen per jaar. Niemand van de gemeenteraad vond dat Boulder minder hard moest groeien dan de VS als geheel. Het hoogste getal dat een raadslid gaf was 5% per jaar. Ik voelde me verplicht hem een brief te sturen, om uit te leggen wat 5% groei per jaar betekent, gedurende 70 jaar. Ik weet nog dat 70 jaar me ooit lang leek, en tegenwoordig vind ik dat niet meer. Wat ik wilde zeggen is dat de bevolking dan groeit met een factor van 32. Waar we nu 1 waterzuivering hebben, hebben we dan over 70 jaar 32 waterzuiverings-installaties nodig. Wist je dat zo'n beperkt groei-percentage in zo'n korte tijd, zulke enorme gevolgen had? Onze gemeenteraadsleden hadden geen ENKEL benul van deze eenvoudige berekeningen. Enkele jaren geleden had ik een klas niet-wiskundig studenten die interesse hadden in wetenschap & maatschappij. We gebruikten een deel van de tijd om grafiekpapier te leren gebruiken met logaritmische functies. Het is zo gemaakt dat op de verticale as elke volgende stap een groei met een factor 10 betekent. Dus je gaat van 1.000 naar 10.000 naar 100.000. We gebruikten dit papier omdat een rechte lijn 'constante groei' betekent. We behandelde verschillende dingen. Bijvoorbeeld inflatie. Ik zei, laten we uitgaan van 7% per jaar. Zo hoog was de inflatie niet toen we dit deden. Sindsdien is het hoger geweest, en gelukkig is het nu weer lager. Ik zei tegen de studenten: je hebt ongeveer nog ongeveer 60 jaar te leven. Laten we eens kijken wat gewone dingen kosten als gedurende je leven de inflatie 7% per jaar is. De studenten zagen dat een liter van 55 cent dan 35 dollar 20 kost. Een film huren kost geen 2.50, maar 160 dollar. De zak boodschappen van 15 dollar, die mijn moeder voor 1.25 kocht, kost dan 960 dollar. Een set kleren van 100 dollar kost 6.400 dollar. Een auto van 4.000 dollar kost bijna een kwart miljoen. En een huis van 45.000 dollar kost bijna 3 miljoen dollar. Ik gaf de studenten nog wat andere cijfers. De cijfers zijn van het blauwe Kruis. Ze komen uit een advertentie waarin wordt verteld hoe de kosten van galblaas- operaties zijn gestegen sinds 1950, toen een operatie 361 dollar kostte. Ik zei: laten we dat eens uit tekenen en kijken wat er aan de hand is. De studenten zagen dat de eerste 4 getallen een rechte lijn vormden waaruit bleek dat er sprake was van een inflatie van 6% per jaar. Maar het 4de, 5de en 6de punt lagen op een stijlere lijn, bijna 10% inflatie per jaar. Toen zei ik: kijk eens waar die lijn uitkomt als je hem doortrekt tot 2000. Wat zou een galblaas-operatie dan kosten? Het antwoord: 25.000 dollar. De les die we leren is vrij eenvoudig. Als je een galblaasoperatie overweegt, doe het dan NU. In de zomer van 1986 was er een nieuwsbericht dat er op de wereld 5 miljard mensen woonden, en dat dit met 1.7% per jaar groeide. Je zou kunnen denken: 1.7% is niet veel! Wat kan er mis zijn met een groei van 1.7%? Als je dan de verdubbeltijd berekent, kom je er achter dat die slechts 41 jaar is. Meer recent, in 1999, lazen we dat de bevolking was gegroeid van 5 miljard naar 6 miljard mensen... Het goede nieuws is dat het groeipercentage van 1.7% naar 1.3% per jaar is gedaald. Het slechte nieuws is dat ondanks het lagere groeipercentage, de bevolking elk jaar groeit met zo'n 80 miljoen mensen. Als die heel bescheiden groei van 1.3% per jaar doorzet, zou de dichtheid oplopen tot 1 persoon per vierkante meter aarde over 780 jaar. En het gewicht van alle mensen zou gelijk zijn aan dat van de aarde in 2.400 jaar. We kunnen lachen om die getallen. Dit kan toch niet gebeuren? Ik heb er een leuke cartoon over. Het onderschrift: "Meneer, ik wil u een mooi" "aanbod doen voor uw vierkante meter". Er zit een belangrijke les in die cartoon. Er KOMT een moment van 0% groei. We kunnen lang en breed praten of we 0% groei leuk of niet leuk vinden. Maar het GAAT gebeuren. Of we er wel of niet over discussieren. Of we het leuk vinden of niet. Het is absoluut zeker dat we niet met zovelen op deze aarde kunnen leven. Dus de huidige hoge geboortecijfers zullen gaan dalen, de lage sterftecijfers zullen stijgen. Tot er weer een evenwicht is. En dat gebeurt in relatief korte tijd in vergelijking met 780 jaar. Nu vragen jullie je misschien af welke oplossingen er zijn als we dit probleem willen aanpakken. In de linkerkolom heb ik dingen gezet die we moeten aanmoedigen als we de bevolking harder willen laten groeien en het probleem dus groter willen maken. Kijk er maar eens naar: alles is zo waardevol als het moederschap. Je ziet immigratie, medicijnen, medische zorg, goede sanitaire voorzieningen... Dat doe je allemaal voor het mooie humanitaire doel van een laag sterftecijfer. En dat vind ik heel nuttig als het mijn kans op overlijden is, die daardoor kleiner wordt. Maar ik moet me wel beseffen dat alles waardoor het sterftecijfer omlaag gaat, het bevolkingsprobleem erger maakt. Ik zie 'vrede', wet & regelgeving, verbeteringen op agrarisch gebied zorgen voor minder hongersnood maar maken het probleem daarmee wel groter. De invoering van een maximum snelheid op snelwegen bespaart 1000-en levens. Dat maakt het bevolkingsprobleem groter. Schone lucht maakt het ook erger. In deze kolom staan dingen die we moeten aanmoedigen als we de bevolking minder hard willen laten groeien en het probleem juist willen oplossen. Je ziet: onthouding, geboorte-beperking, abortie, kleine gezinnen, immigratie-stop, ziekte, oorlog, moorden, hongersnood, ongelukken ... En rokers laten het sterftecijfer zeker stijgen. Daarmee lossen we het probleem op. Herinner je je de conclusie van de cartoon met 1 persoon per vierkante meter? We concludeerden dat 0% groei GAAT gebeuren. Laten we die conclusie anders verwoorden: de natuur gaat kiezen uit het rechter rijtje, en wij hoeven niets te doen. Maar dan moet je wel leven met wat de natuur ook kiest uit het rijtje. Of we kunnen kiezen voor de enige optie die we echt hebben. En dat is dat WIJ kiezen, voordat de natuur die keuze maakt voor ons. Is er iemand voor verergeren van ziekte? We zijn ERG goed in oorlog. Of wil je meer moorden, meer hongersnood, meer ongelukken? Hier zien we het lastige probleem waar we voor staan. Alles wat we goed vinden, maakt het bevolkings-probleem erger. Alles wat we slecht vinden, draagt bij aan de oplossing. Wat een dilemma! En hoe zit het met onderwijs? Hoort dat in het linker- of rechter rijtje? Ik denk aan de linkerkant, want het heeft heeft nog niet gezorgd dat mensen het probleem begrijpen. En de natuur begint al te kiezen uit het rechter rijtje. Je weet van de aids-epidemie die ellende veroorzaakt in Afrika. Een vriend van me bezocht Zimbabwe. Hij vertelde dat mensen op straat sterven. De natuur werkt al aan het probleem. Waar moeten we dan beginnen? Laten we eens kijken naar Boulder. Hier zie je een grafiek van de bevolking van Boulder. Daar is het cijfer van 1950. 1960. 1970. In die 20 jaar was de gemiddelde groei in Boulder 8% per jaar. De groei is nu wat minder. Daar zie je het cijfer van 2000. Wat ik nu wil vragen: als we uitgaan van 2000, en we bekijken de situatie over 70 jaar, 1 mensenleven. De vraag: welke constante groei is nodig zodat Boulder in 70 jaar groeit van 96.727 inwoners naar dezelfde omvang als 1 van de grootste steden in de VS op dit moment? Nou: Boulder zou net zo groot kunnen zijn als Boston als het met slechts 2.58% per jaar groeit. Wil het zo groot worden als Detroit

Video Details

Duration: 9 minutes and 28 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: wonderingmind42
Director: wonderingmind42
Views: 174
Posted by: raoulteeuwen on Feb 15, 2009

Second part of this video with knowledge you can really benefit from in your live, and maybe help save the earth :-)

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.