Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

30 is the new 20

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
----0000----- ------- ----- ----- Noong ako ay nasa aking 20’s Nakilala ko ang aking unang pasyente sa psychotherapy. Kumukuha ako noon ng Ph.D sa clinical psychology sa Berkeley. Isa siyang 26 na taong gulang na babaeng nagngangalang Alex. Dumating si Alex sa kanyang unang sesyon na may suot na maong at malaki at gusot na damit, naupo tinanggal ang kanyang sapatos at sinabing nandoon siya para pagusapan ang kanyang suliranin sa mga lalake. Nakaramdan ako ng ginhawa ng marinig ko ito. Ang unang pasyente ng aking kaklase ay isang arsonista (Tawanan) At heto ako may isang twentysomething na gustong pag usapan ang kanyang suliranin tungkol sa mga lalake. Napaisip ako na kayang-kaya ko ito. Pero hindi ko kinaya. Dahil sa mga nakakatawang kuwento na dala ni Alex, hindi mahirap para sa akin ang sumangayon lang sa kanya habang patuloy kami sa aming sesyon. "Thiry is the new 20”, sabi ni Alex Napaisip ako na tama siya. Magkakaroon ka ng trabaho, magpapamilya, Magkakaanak at mamamatay din kalaunan. Subalit sa mga twentysomething tulad ko at ni Alex, wala kami nito kung hindi oras. Hinikayat ako ng aking superbisor na kausapin si Alex hinggil sa kanang buhay pag-ibig. Nagalinlangan ako. "Oo, nasa isang relasyon siya”, sabi ko sumisiping siya sa isang tanga, Pero hindi naman ibig sabihin pakakasalan niya ang lalakeng ito. Sinagot ako ng superbisor ko nang, "Maaaring hindi ngayon, pero baka pakakasalan niya ang susunod” Ang pinakamabuting panahon para pagplanuhan ang buhay may asawa ni Alex ay bago siya magkaroon ng isa. Iyan ang tinawag ng mga psychologist na “Aha moment” Doon ko napagtanto na 30 is not the new 20. Mas matagal nagaasawa ang mga tao ngayon, hindi tulad noon, Subalit hindi ibig sabihin na hindi umuunlad si Alex sa kanyang 20’s Sa katunayan, ito ay isang malaking pagkakataon ng pag-unlad sa sarili At andoon kami at binabale wala ito. Doon ko napagtanto na ang ganitong pambabalewala ang totoong problema at mayoon itong totoong kahihinatnan hindi lamang kay Alex at sa kanyang buhay pag-ibig kung hindi pati na rin sa karera at sa pamilya at hinaharap ng mga twentysomething kahit saan. Mayroong 50 milyong twentysomethings ngayon sa Estados Unidos Pinaguusapan natin ang labinlimang porsyento ng populasyon, O isandaang posyento kung ating isaalang-alang na walang tao ang nasa hustong gulang ang naranasan na maging nasa 20's muna. (Tawanan) Pakitaas ang kamay kung kayo ay nasa inyong 20's Nais ko talagang makakita ng mga twentysomething dito yay! Kahanga-hanga! Kung kayo ay nagtratrabaho kasama ang mga twentysomething, nagmamahal ng twentysomething may kawalan ng tulog sa twentysomething, nais kong makita Ok. Magaling, mahalaga ang pagiging twentysomething Nagpakadalubhasa ako sa mga twentysomething, dahil ako ay naniniwala na ang bawat isa ng mga limampung milyong twentysomething ay nararapat na makaalam kung ano ang alam na nga mga sikologo, sosyolohista, neurologists at fertility specialists. Na ang pagtanggap ng iyong 20's ay isa sa mga pinaka-simple na may pinakamalaki ang pagbabago, mga bagay na maaari mong magawa para sa iyong trabaho, pag-ibig, sa iyong kaligayahan marahil kahit para sa mundo. Hindi ito opinion ko lamang. Ito ay mga katotohanan. Alman natin na walumpung porysyento ng mga mahahalagang sandali sa buhay ay nangyayari sa edad na 35 Ibig sabihin nito walo sa sampung desisyon at karanasan at "aha moments" na binubuo ng iyong buhay ay mangyayari sa kalagitnaan ng iyong 30s Yung mga lampas na ng 40, huwag kayong mag-alala Magiging maayos ang karamihan sa inyo, sa tingin ko. Alam namin na ang unang sampung taon ng isang karera ay mayroong malaking epekto sa kung ano kalaking pera ang inyong kikitain. Alam namin na higit kalahati ng mga Amerikano ay may asawa o namumuhay kasama o nasa isang relasyon sa edad na 30 Alam namin na tumutigil na ang ikalawa sa panghuling pag tubo ang iyong utak sa inyong 20's habang kumukundisyon ito sa karampatang gulang na ibig sabihin, na kung ano man ang nais mong baguhin sa iyong sarili ngayon ang tamang panahon para gawin ito Alam namin na ang personlidad ay mas nagbabago sa inyong 20's higit sa ano pa mang edad, alam namin na ang fertility peak ng mga babae ay nasa gulang na 28, at nagiiba na pagkatapos ng edad na 35. 20's ang tamang panahon upang turuan ang inyong mga sarili Tungkol sa inyong katawan at mga pagpipilian. Kapag ating pag-iisipan, alam natin lahat na ang unang limang taon ay kritikal sa pag unlad ng isang bata Lalo na sa wika at pagunlad ng utak. Ito ay panahon kung saan ang mga ginagawa mo ordinaryong araw Ay nagkakaroon ng labis na epekto sa kung magiging ano ka. Subalit, malimit tayong nakakarinig ng tungkol sa pag-unlad ng isang taong nasa hustong gulang at ang ating 20’s ay kritikal na panahon para dito Pero ito ang pinapaniwala sa mga twentysomething. Pinag-uusapan sa peryodiko ang timetable ng pagiging nasa hustong gulang. Tinatawag ng mga mananaliksik na “extended adolescence” ang 20’s Mayroong nakakatawang palayaw ang mga mamamahayag sa mga twentysomethings Tulad ng “twixters” at “kidults” (Tawanan) Totoo ‘yan! Sa ating kultura, binibigyan ng walang kabuhuluhang katawagan ang isa sa mga pinakaimportanteng panahon ng pagiging nasa hustong gulang. Ayon kay Leonard Bernstein, upang makamit ang mga malalaking bagay Kailangan mo ng plano at walang sapat na oras. (Tawanan), Hindi ba’t totoo? Ano sa tingin ninyo ang mangyayari kapag sinabihan niyo ang isang twentysomething ng “Mayroon kapang karagdagang sampung taon para simulan ang iyong buhay” Walang mangyayari Ninakawan mo ng apurahang ambisyon ang taong ito at tuluyan ng walang mangyayari At bawat araw, may mga matatalino,kawili-wiling twentysomethings tulad mo o tulad ng mga anak mo ang pumumunta sa aking tanggapan at nagsasabing: "Alam kong hindi mabuti para sa akin ang aking kasintahan, Ngunit wala namang halaga ang relasyong ito. Pamatay oras lang” O sasabihin nilang “Sabi nila, magiging maayos ang lahat basta ba at makakapagsimula ako ng Isang karera sa edad na 30” Unti-unti itong magiging: "Malapit ng matapos ang aking 20s, at wala man lang akong napatunayan sa aking sarili” “May maganda akong resume pagkatapos ko ng pag-aaral” At pagkatapos ay magiging: "Ang pakikipagrelasyon sa aking 20s ay parang musical chair, Lahat ng tao ay sumasayaw at nagpapakasaya subalit pag tuntong sa gulang na 30, tumugil ang tugtog At lahat ng tawo ay nagsimulang umupo. Ayokong maiwang nakatayo na mag-isa siguro iyang ang dahilan kung bakit pinakasalan ko ang aking asawa Dahil sa gulang na 30, siya ang pinakamalit na upuan sa akin. Nasaan ang mga twentysomething dito? Huwag ninyong gagawin ito. (Tawanan) Hindi magandang pakinggan, pero huwag kayong magkakamali, Malaki ang nakasalalay dito. Kapag tayo ay nasa ating 30’s mayroong malaking presyon sa pagiging thirtysomething na magsimula ng isang kareka, pumili ng syudad na titirahan, makipagrelasyon At magkaroon ng dalawa or tatlong anak sa maliit na panahon. Marami sa mga bagay na ito ay hindi kaayon-ayon at ayon sa ipinapakita ng pagsasaliksik maraming mahirap at mabigat na mga bagay ang kailangan gawin ng sabay-sabay sa inyong 30’s. Ang post millennial midlife crisis ay hindi pagbili ng pulang sports car Ito ay ang pagtanto na hindi mo na makukuha ang karerang nais mo Hindi ka na magkakaroon ng anak na nais mo, O hindi mo na mabigyan ng kapatid ang anak mo. Maraming mga thirtysomething at fortysomething ang titingin sa kanilang mga sarili at sa akin na nakaupo sa kabiling panig at patungkol sa kanilang 20's sasabihing “Ano ang ginawa ko? Ano ang pumasok sa isip ko?” Nains kong baguhin ang iniisip at ginagawa ng mga twentysomething. Ito ang kuwento kung paano ko ito gagawin. Ito’y kuwento ng isang babaeng nagngangalang Emma. Pumunta si Emma sa aking tanggapan sa edad na 25 Dahil ayon sa kanya, ay mayoon siyang identity crisis. Iniisip niyang nais niyang magtrabaho sa sining at entertainment, subalit hindi pa siya nakapagdesisyon, at ginugol ang ilang taon sa pagiging tagapagsilbi. Dahil mas mura, namuhay siya kasama ang kanyang kasintahan na mas nagpakita ng kanyang init ng ulo higit sa kanyang ambisyon. Mahirap ang kaniyang naging 20’s, Subalit mas mahirap ang unang bahagi ng kanyang buhay. Malimit siyang umiyak sa aming mga sesyon ngunit pagkatapos niyang ayusin ang kanyang sarili sasabihin niyang “Hindi mo maaaring piliin ang iyong pamilya, pero maaari mong piliin ang iyong mga kaibigan” Isang araw, dumating si Emma, ipinatong niya ang kanyang ulo sa kaniyang kandungan At umiyak ng halos isang oras Kabibili lamang niya ng bagong address book, at ginugol niya ang buong umaga sa pagsusulat ng kaniyang mga contacts at naiwan siyang nakatutok sa isang blangkong bahagi pagkatapos ng mga salitang “In case of emergency, please call…” Para siyang nababaliw nang tumingin at nagtanong sa akin, “Sino ang pupunta sa akin kung ako ay ma aaksidente? “Sino ang mag-aalaga sa akin kung magkaroon ako ng kanser?” Sa sandaling iyon, pinigilan ko ang aking sarili para huwag sabihing “Ako,gagawin ko”. Pero hindi kailangan ni Emma ng isang therapist na mag-aalaga sa kanya. Kailangan ni Emma ng mas magandang buhay, at alam kong pagkakataon niya ito. Marami akong natutunan kay Alex, para umupo at tingnan lamang lumipas ang isa sa mga pinakaimportanteng bahagi ng buhay ni Emma Sa mga sumunod na linggo at buwan, Sinabihan ko si Emma ng tatlong bagay na nararapat marinig nang bawat twentysomething, babae man o lalake Una, sinabihan ko si Emma na kalimutan ang pagkakaroon ng identity crisis at magkaroon ng identity capital. Sa “get identity capital”, Ang ibig kong sabihin, ay gumawa ng mga bagay na nagbibigay halaga sa kung ano ka. Gumawa ng mga bagay na maaaring gawing puhunan Sa kung ano ang gusto mong maging. Hindi ko alam kung ano ang magiging karera ni Emma sa hinaharap, Pero ito ang alam ko: Nagbubunga ng Identity capital ang identity capital Ngayon ang panahon para sa cross-country na trabaho, Internship, ang start up na gusto mong subukan Hindi ko binibigyan nang diskuwento ang sariling eksplorasyon ng mga twentysomething, pero binibigyan ko ng diskuwento ang mga explorasyon na hindi importante Na hindi naman matatawag na explorasyon. Iyan ay tinatawag na pagpapaliban. Sinabi ko kay Emma na saliksikin ang kanyang trabaho at huwag sayangin. Pangalawa, sinabi ko kay Emma na overrated ang mga urban tribes. Ang mga matalik na kaibigan ay gamit kung kailangan mo ng maghahatid sayo sa airport, pero ang mga twentysomethings na sumasama sa mga taong may katulad ng kanilang isip may kalimitahan kung sino ang kilala nila, kung ano ang alam nila, paano sila mag-isip Paano sila magsalita, at saan sila nagtratrabaho. Ang bagong piraso ng kapital, ang bagong kasintahan ay kadalasang hindi bahagi ng inner circle. Ang mga bagong bagay ay galing sa tinatawag nating weak ties, Kaibigan ng kaibigan ng ating mga kaibigan. Oo, kalahati ng mga twetysomething ay mga walang trabaho o underemployed. Pero ang kalahati ay hindi, at ang mga weak ties ay kung paano mo maipapasok ang sarili mo sa grupong ito. Kalahati sa mga bagong trabaho ay hindi nailalathala, at ang paglapit sa amo ng iyong kapitbahay ay isang paraan para makuha mo ang trabahong hindi nailathala. Hindi ito pandaraya. Isa itong siyensya kung paano kumakalat ang mga impormasyon. Panghuli, Naniniwala si Emma Na hindi napipili ang pamilya pero napipili ang mga kaibigan Totoo ito noong siya ay lumalaki, pero bilang isang twentysomething, makakapili na si Emma ng kanyang pamilya Kapag nagkaroon at magsimula na siya ng sarili niyang pamilya. Sinabi ko kay Emma na ngayon ang tamang panahon para pumili ng kaniyang sariling pamilya. Maaari niyong isipin na 30 ang mas mainam na edad para lumagay sa tahimik, mas mainam sa 20 o kahit sa 25 At ako’y sumasangayon sa inyo. Pero ang pumili nang kung sino sa mga kasiping mo dahil halos lahat nga mga nasa Facebook mo ay lumalagay sa tahimik Ay hindi matatawag na pag-unlad. Ang pinakamainam na panahon para paghandaan ang pagpapamilya ay bago ka magkaroon ng pamilya, ito ay pagiging intensyonal sa pag-ibig Tulad ng pagiging intensyonal sa trabaho. Ang pagpipili ng pamilya ay pagpipili ng kung sino at ano ang gusto mo sa halip na pagpapatay oras lamang Sa kung sinong taong pumili sayo. Ano ang nangyari kay Emma? Tiningnan namin ang address book, at natagpuan n’ya ang dating roommate ng kanyang pinsan Na nagtratrabaho sa isang art museum sa kabilang estado. Ang weak tie ang tumulong sa kanya na magkaroon ng trabaho doon. Ang trabahong iyon ang nagbigay sa kanya ng dahilan para iwanan ang kanyang kasintahan. Pagkatapos nga limang taon, isa na siya ngayong espesyal na event planner sa isang museum. Siya ay kasal sa lalakeng sadya niyang pinili. Mahal niya ang kaniyang bagong karera,mahal niya ang kaniyang bagong pamilya. at pinadalhan niya ako ng card na nagsasabing, Hindi na ganoon ka importante ang blanko Sa emergency contacts. Parang napakadali lang pakinggan ang kuwento ni Emma, Pero iyan ang dahilan kung bakit mahal ko ang magtrabaho sa mga twentysomething. Madali silang tulungan. Ang mga twentysomething ay parang mga eroplano na paalis ng LAX, Patungo sa isang lugar pa kanluran. Pagkatapos umalis, isang bahagyang pagbabago ng direksyon Ay ang kaibahan ng pag lapag sa Alaska o Fiji Katulad din ng pagiging 21 o 25 kahit 29 isang mabuting pag-uusap, isang mabuting pahinga, isang magandang TED Talk, ay maaaring makapagbigay ng napakalaking epekto Sa mga taon at sa mga henerasyong darating. Isang ideya na mahalagang ikalat Sa bawat twentysomething na kilala mo. Ito ay kasing simple ng kung ano ang natutunan kong sabihin kay Alex. Na ngayon ay binigyan ako ng pagkakataon araw-araw na sabihin sa mga twentysomething katulad ni Emma Thirty is not the new 20, so akuin ang inyong pagiging nasa hustong gulang, kumuha ng identity capital, gamitin ang inyong mga weak ties Pumili ng inyong pamilya Huwag hayaang matukoy ng naaayon sa mga bagay na hindi mo alam, O hindi mo ginawa Pinagpapasiyahan mo ang ang iyong buhay ngayon. Thank you. (Palakpakan) ---------------------------

Video Details

Duration: 14 minutes and 50 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 1
Posted by: nfeg5470 on Oct 23, 2015

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.