Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ben Goldcare - zwalcza złą naukę

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 14 minutes and 19 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Producer: TED
Director: TED
Views: 48
Posted by: ffk_tv on Oct 23, 2012

Każdego dnia pojawiają się nowe porady medyczne, ale skąd mamy wiedzieć, czy są słuszne? Lekarz i epidemiolog Ben Goldacre w szybkim tempie prezentuje jak można manipulować dowodami, zaczynając od pozornie oczywistych faktów dotyczących diety, a kończąc na subtelnych trikach firm farmaceutycznych.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.