Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

How Money is Created by Banks as Debt - Part 1 of 3

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
I förra videon såg vi att de flesta pengar skapas av kommersiella banker, digitalt. Och att de flesta pengar inte är fysiska kontanter utan bara siffror i ett datorsystem. Så hur skapas pengar? Nu blir det lite tekniskt här. Det är vissa saker som du måste förstå om du ska förstå hur hela systemet funkar. Den första är det som kallas "reservkonto". Här är tre välkända banker. Och var och en av dessa banker har flertalet kunder med konton hos dem. Du håller pengarna på banken, men har du du någonsin funderat på vart banken förvarar sina pengar? Var och en av dessa banker har ett konto hos Bank of England (Englands centralbank) och detta kallas "reserv-konto". Så vi har Santanders konto, HSBCs konto och Barclays konto. Totalt finns det 46 banker med såna här konton hos Centralbanken, Bank of England. Och du kan se listan här. De här kontona är viktiga eftersom betalningarna görs mellan dessa. Så när en överföring görs mellan olika banker, t.ex. när du gör en överföring till din hyresvärd, och din hyresvärd har Barclays som bank. När du loggar in på Santanders internetbank, och för över pengar, ger du en instruktion till dem att föra över dina pengar t.ex. 5000 pund till Barclays. Vad som faktiskt händer bakom kulisserna är att pengarna förs från Santanders reservkonto hos Bank of England (centralbanken) till Barclays reservkonto hos Bank of England. Så alla överföringar görs mellan reservkontona. Inga pengar flyter egentligen mellan ditt konto och din hyresvärds konto. Pengarna rör sig mellan, i detta fallet, Santanders reservkonto hos Bank of England och Barclays reservkonto hos Bank of England. Om du föreställer dig dessa 46 reservkonton hos Bank of England och den lila cirkeln är Bank of England. Det finns ett datasystem hos Bank of England som håller reda på alla dessa konton. Och bankerna kan skicka betalningsintruktioner till det här systemet som sedan uppdaterar saldona på de berörda kontona. Detta datasystem (som kallas RIX i Sverige) håller reda på saldot på alla bankers reservekonton. När betalningar görs ändras saldot på de beröda kontona. Fråga: Vem håller reda på hur mycket pengar som finns på dit bankkonto? Enkelt, din bank! Var och en av dessa banker har ett datasystem som håller reda på varje konto och kund. Vem håller reda på hur mycket pengar din bank har då? Centralbanken, Bank of England. Centralbanken håller via sitt datasystem (RIX) reda på hur mycket de kommersiella bankerna har. Huvudfunktion 3: Genomsnittets lag Det här är Santanders reservkonto och cirkeln representerar mängden pengar som de har på sitt konto. Något intressant händer dock över tiden. Vissa dagar betalar vissa kunder in mer pengar än vad andra tar ut. När detta händer ökar mängden tillgångar på Santanders reservekonto. Andra dagar tar kunderna ut mer än de betalar ut och då minskar mängden tillgångar på reservkontot. Det som händer över tid är att insättningar i genomsnitt är lika stora som uttag. Pengar IN är ungefär lika med pengar UT. Vad detta betyder för banken är att medan en liten procentandel av dessa pengar används för att göra dagliga betalningar, så finns resten kvar på kontot. De bara sitter där. Runt 7% kommer att täcka de dagar då folk tar ut mer pengar än vanligt. De andra pengarna används inte. Således kan banken göra vinst på dessa hellre än att bara ha dem liggandes på kontot, genom att låna ut dem. Detta för oss till affärsmodellen som är hjärtat i dagens ekonomi. Huvudfunktion nr. 4: Bankverksamhet baserat på överbelåning av kapital (Fractional Reserve Bankning) Det är ganska enkelt faktiskt. 1. Du startar en bank och du får in pengar från insättare. 2. Du lånar ut en stor del av dessa pengar till olika låntagare och tar ut ränta på dessa utlånade pengar. 3. Du behåller precis så mycket pengar som behövs för att kunna betala ut till insättare på en daglig basis. Alla insättare kommer alltså inte att vilja ha sina pengar på vilken given dag som helst. 4. Du ger en del av räntan till insättarna för att gynna dem och för att få fler insättare till din bank. 5 Du tar ut mer ränta från låntagarna än vad du ger till insättarna och du behåller själv skillnaden (vinst). Huvudfunktion 5: Bankens balansräkning Om du tittar på en banks balansräkning så har du 2 viktiga saker. Du har dina tillgångar och dina skulder. Detta är viktigt att känna till för att förstå hur banker skapar pengar. Det här är en annan balansräkning i ett lite annat format. Tillgångar representerar generellt sett vad banker äger. Detta kan vara lån till andra banker eller lån till kunder, obligationer, kontanter, centralbanksreserver, fastigheter mm. Om du har problem med tanken kring att banken "äger" ett lån, fundera då på själva kontraktet som du skriver under när du tar ett lån. Det dikterar i regel att du lovar att betala banken ett givet belopp varje månad i 25år framöver. Det kontraktet är värt mycket pengar för banken och de ÄGER faktiskt den betalningsskyldigheten. Så det kommer att visas under tillgångar på balansräkningen. Skulder är det vi (banken) är skyldiga. Detta är insättningar från kunder, andra banker och diverse andra saker. Så om tillgångarna är större än skulderna innebär detta att banken är solvent. Man kan sälja alla tillgångar, betala av alla skulderna och banken skulle fortfarande ha pengar kvar. Men om det är tvärtom, dvs. att skulderna är större än tillgångarna, är banken insolvent - bankrupt! Ett balanskonto måste balanseras och det är något som fattas här. Det som fattas är aktieägarkapital. Det är det som blir över om du sålde av alla tillgångar och betalade av skulderna. Aktieägarkaptialet är alltså tillgångarna minus skulderna. Denna siffra kan vara positiv (solvent) eller negativ (insolvent).

Video Details

Duration: 8 minutes and 23 seconds
Country: Sweden
Language: English
Producer: Positive Money
Views: 238
Posted by: guldellerskuld on Oct 20, 2012

http://www.positivemoney.org.uk/whats-wrong-fractional-reserve-banking/ - How money is created by commercial banks via fractional reserve banking, and why all money in your bank account is created by banks as debt.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.