Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Vídeo de cloenda del curs

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 2 minutes and 34 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 93
Posted by: punttic on Jul 30, 2010

Cloenda de la primera edició del curs online de seguretat, promogut per Cesicat i la Oficina Tècnica de la Xarxa Punt TIC. El discurs de cloenda va a càrrec del director general de la Societat de la Informació, Josué Sallent.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.