Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Het ontstaan van aardbevingen

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Aardbevingen zijn tegenwoordig 's werelds dodelijkste en meest vernietigende natuurrampen. Tussen 2004 en 2011 lieten ruim 700 000 mensen het leven toen aardbevingen landen als Haïti, Japan, Indonesië en Pakistan troffen. Door de beweging van de tektonische platen lopen enkele regio's een constant risico. Seismische activiteit is gelokaliseerd langs breuklijnen. Deze plaatsen zijn gebroken in de aardkorst. Vooral nabij ruggen en tektonische plaatranden. Deze gigantische platen zijn constant in beweging en wanneer ze botsen, wordt de ene langzaam onder de andere geschoven. De wrijving die daaruit voorkomt vormt energie langs de breuklijnen die uiteindelijk zo onstabiel worden en een schokgolf verzenden. Deze vrijgekomen energie voelt aan als een aardbeving. Na de eerste schokgolf kunnen naschokken gevoeld worden doordat platen zich op elkaar afstemmen. De meeste ondergrondse bewegingen worden niet opgemerkt door mensen. Maar af en toe vindt een groot drama plaats. Middenin de meest actieve seismische zones ter wereld: Azië, Turkije en Afghanistan, Noord-Afrika en Amerika. Aardbevingen worden gemeten op basis van hun grootte en intensiteit. De schaal van Richter, de meest bekende indicator, bepaalt de grootte. Anders gezegd, de vrijgekomen energie tijdens een aardbeving. In theorie heeft de schaal geen limiet, maar in realiteit was geen enkele aardbeving groter dan de 9.5 in Chili in 1960. De Europese schaal van Mercalli bepaalt de intensiteit. Anders gezegd, de mogelijke gevolgen. Er zijn 12 verschillende niveau's. 1 staat voor 'niet voelbaar' en 12 voor 'verandering in het landschap'. In het laatste geval, waarschuwt de schaal voor andere natuurlijke fenomenen zoals aardverschuivingen, lawines of tsunami's. Elk jaar vinden zo'n 100 000 aardbevingen over heel de wereld plaats.

Video Details

Duration: 2 minutes and 2 seconds
Country: Belgium
Language: English
Views: 192
Posted by: hoogliggende on Mar 16, 2014

Een kort filmpje waarin het ontstaan van aardbevingen verklaard wordt.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.