Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Entrevista als dinamitzadors de la Fundació Ciutat Viladecans

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 10 minutes
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 140
Posted by: punttic on Sep 21, 2009

Entrevista amb Vanessa Oncala, coordinadora de l'XPLAI de la Fundació Ciutat Viladecans, i en Javier Molina, dinamitzadora de l'Auditori Pablo Picasso, a Viladecans.
La Fundació Ciutat de Viladecans va ser creada por decisió del Ple Municipal de l'Ajuntament de Viladecans el mes de febrer de 1997 amb l'objectiu de promoure la Societat del Coneixement a aquesta ciutat. Un dels seus projectes principals és l'XPLAI, la Xarxa pública local d'accés a Internet

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.