Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Een blik op de geschiedenis van Canada

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Men gelooft dat de oorspronkelijke Canadezen gemigreerd zijn van Aziatische landen ongeveer 11 000 jaar geleden. Duizenden jaren lang hebben ze gejaagd op het land, gevist in het water en wilde vegetatie verzameld. De eerste Europeanen arriveerden ongeveer 1000 jaar geleden. Op het moment dat Leif Erikkson, een Noorse zeeman en zijn bemannning, van koers geblazen werden, in een poging te zeilen van Ijsland tot Groenland. Zij strandden echter op de Oostkust van het huidige Canada. Het zou nog 500 jaar duren voor er andere Europeanen zouden aankomen. In 1497 en opnieuw in 1498. John Cabot, een Italiaans ontdekkingsreiziger, wiens ontdekkingsreizen onderschreven werden door de Engelse overheid. Hij ontdekte veel van de kustgebieden wat later Canada en de Verenigde Staten zal worden. Zeker op zijn tweede reis, waarvan de route hier te zien is. Cabots ontdekkingsgroep keerde terug naar Engeland met hartstochtelijke verhalen over rijke viswateren in het westelijke gedeelte van de Atlantische Oceaan. Binnen een paar jaar maakten Europese visschepen jaarlijks een reis naar deze rijke wateren. Maar het was niet vis wat de Europeanen tot het vasteland aantrok. Het was de bever. In Europa behoorden hoeden met bever bekleed tot het nieuwste snufje en de populariteit van die hoeden moedigde een grote markt voor bevervacht aan. Om bontjagers en handelaars te helpen gingen de Fransen aan het werk. Ze bouwden verschillende kleine kolonies in de late 16de eeuw om als een basis voor bonthandel te dienen. Het gebied rondom deze kolonies werd Acadië genoemd. Maar de kolonies waren geen permanente nederzettingen. Dat zou later komen in 1608. Wanneer Quebec, de eerste van vele Franse nederzettingen, werd opgericht. Quebec werd geleid door Samuel de Champlain, een erkend geograaf en ontdekkingsreiziger. Champlain werd uiteindelijk gouverneur van wat NIeuw-Frankrijk genoemd werd. Een groot gebied van noordoostelijke Noord-Amerika geregeerd door de Franse koning, in die tijd Lodewijk XIII. Lodewijk gaf grote stukken land in de Nieuwe Wereld aan sommige leden van de Franse adel. Zij, op hun beurt, verhuurden die stukken land aan het gewone volk

voor een deel van de geoogste gewassen en de gevangen dieren. Hetzelfde systeem werd in Europa gebruikt. Frankrijks 17de eeuwse vijand Engeland, zeker koning Karel II, hield Frankrijks nieuwe ontwikkelingen in de Nieuwe Wereld nauwlettend in het oog. De Britse vorst had zijn eigen plannen om een aanwezigheid in Noord-Amerika op te richten. In 1670 verleende Karel de Hudson's Bay Company exclusieve handelsrechten aan alle landen wiens rivieren en stromen uitmonden in de Hudsonbaai, een enorm gebied dat honderden keren 1609,3 km² overdekt. Om deze storing tegen te gaan hebben de Fransen met hun geallieerde indiaanse vrienden Engelse forten aangevallen in de regio van de Hudsonbaai in de jaren 80 van de 17de eeuw. Maar ze waren niet in staat om ze te verslaan. Schermutselingen tussen Franse en Engelse troepen in Noord-Amerika, waarvan hier één weergegeven wordt op deze gevechtskaart, werden vaak gezien in de beginjaren van de 18de eeuw, wanneer de rivaliteit tussen de 2 Europese machten vervolgde. Uiteindelijk braken grote gevechten uit in Europa in 1756. De Zevenjarige Oorlog genaamd, bedekte bijna heel het continent en zelfs daarbuiten. In Noord-Amerika bijvoorbeeld, vochten Britse en Franse troepen om de controle van elkaars landen in de Nieuwe-Wereld. In Noord-Amerika werd de Zevenjarige Oorlog de Franse en Indiaanse Oorlog genoemd. Toen de vrede terugkeerde in de regio in 1763 nam Engeland, de overwinnaar, het oostelijke deel over van wat ooit Canada zou worden. Een gebied dat voordien tot Frankrijk behoorde. Maar de Britten stonden er nooit op dat hun nieuwe inwoners van Franse herkomst Engelse gebruiken overnamen. In 1774, in de akte van Quebec, erkende Engeland de Rooms-Katholieke Kerk in Noord-Amerika. Waarvan de meeste Franse koloniebewoners en hun nakomelingen behoorden. Het bevatte ook het Franse burgerlijke recht. Beide acties waren bedoeld om een goede wil te creëren onder hen met een Franse erfenis. Hoewel de Britten deze vroegere Franse landen regeerden, hebben veel mensen daar hun band met de Franse cultuur behouden. Iets dat tot vandaag doorleeft. Soms zelfs strijdlustig. In feite zijn de verschillen tussen inwoners van Franse en inwoners van Engelse afkomst nooit helemaal opgelost in Canada. In de jaren 70 kookten de spanningen over wanneer veel van de Franse afstammelingen wilden dat de provincie Quebec zich afscheurde van de rest van Canada. Stemmers sloegen de voorgestelde afscheuring neer. De afscheuringspoging herhaalde zich nog enkele keren. Maar elke keer mislukten de pogingen. Desondanks werd Frans de taal in de scholen van Quebec. En Frans werd aangekondigd als de officiële taal in de provincie in 1976. Vandaag is Canada legaal gezien tweetalig, met zowel Frans als Engels als de officiële talen in het land. Hoewel de meeste Canadezen hun geschiedenis en cultuur zien als voornamelijk Brits. In feite, tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Engeland, stonden de Canadezen niet aan de kant van hun zuiderburen. In plaats daarvan bleven zij trouw aan het moederland. Veel Amerikanen die trouw bleven aan Engeland vluchtten tegen het einde van de oorlog naar Canada. Zij werden "United Empire Loyalists" genoemd. De loyalisten brachten een geloof in de bevoegde overheid mee naar Canada. Want zij hadden geleefd in gebieden met koloniale legislaturen. Om de loyalisten gelukkig te houden, deelden de Britten Quebec in twee delen. Eén deel waarvan de bevolking voornamelijk uit Frans nalatenschap bestond, het andere uit Brits nalatenschap. Bekend als Opper- en Neder-Canada. Elk deel had een eigen legislatieve vertegenwoordiging, gekozen door het volk. De vertegenwoordiging had echter geen echte macht. Canadezen en Amerikanen hebben bijna altijd vriendschappelijke relaties gehad met elkaar. De enige uitzondering was tijdens de oorlog van 1812. Wanneer de Engelse marine Amerikaanse schepen stopte en vervolgens enterde. De Amerikaanse schepen waren onderweg naar Frankrijk. De Fransen waren toen in oorlog met Groot-Brittannië. Amerikaanse zeevaarders werden soms gevangen genomen om te dienen op Britse schepen. President James Madison protesteerde tegen deze respectloosheid. En het congres van de Verenigde Staten verklaarde, op zijn verzoek, de oorlog aan Engeland. Amerikaanse troepen vielen Canadees territorium binnen dat nog steeds onder Brits bewind stond. Maar wanneer de oorlog eindigde in 1814, behield geen van beide kanten enig land dat het gewonnen had tijdens het conflict. En werden de relaties tussen Canadezen en Amerikanen vriendelijk gehouden.

Video Details

Duration: 8 minutes and 7 seconds
Country: United States
Language: English
Producer: Mark Starowicz
Director: Andrew Gregg
Views: 175
Posted by: kroepoek13 on Apr 8, 2014

Het filmpje vertelt kort hoe Canada ontstaan is en welke ontwikkelingen zij doorgemaakt heeft.

Ten eerste wordt er kort toegelicht wie haar eerste inwoners waren en vervolgens ook waarom er later nieuwe mensen naar Canada kwamen.
Vervolgens legt de documentaire kort uit wat de rol was van Canada tijdens de conflicten in de Nieuwe Wereld.
Ten derde springt de documentaire naar het jaar 1970 en bespreekt wat er toen gaande was in Quebec.
Ten slotte wordt de relatie tussen Canadezen en Amerikanen uitgelegd en hierbij wordt een link gelegd naar de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, de Canadees-Amerikaanse oorlog en het gevolg voor beide landen hiervan.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.