Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

VIII Congrés Internacional de Desenvolupament Rural

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 9 minutes and 39 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Genre: None
Producer: Xarxa Punt TIC
Director: Xarxa Punt TIC
Views: 122
Posted by: punttic on Oct 5, 2009

L’objectiu del VII Congrés Internacional de Desenvolupament Rural és analitzar les fonts internes i externes generadores dels inputs necessaris per a la innovació, realitzant una anàlisi i establint un debat obert des de diferents perspectives vinculades a la realitat del territori. Ha tignut lloc al Centre Tecnològic Forestal de Catalunya a Solsona.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.