Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Xerrada Seminari Taifa 28/05/2011 part 2

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 15 minutes and 32 seconds
Country: Spain
Language: Catalan
Producer: Universitat Lliure de la Plaça
Director: Universitat Lliure de la Plaça
Views: 141
Posted by: utopiagriega on May 31, 2011

Xerrada d'Ivan Gordillo, membre del Seminari d'Economia Crítica Taifa. Va tenir lloc el passat 28 de maig de 2011 a l'Acampada Palmai la va organitzar la Universitat Lliure de la Plaça.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.