Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

kurs i termografi - Gedigen utbildning i Termografering 

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 1 minute and 38 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 41
Posted by: burmctv6an on Dec 26, 2012


http://www.nordtec.se/termografikurs
Heldagsutbildning för fastighet och industri. Lär dig allt om hur en
värmekamera fungerar och vilka omgivningsfaktorer som påverkar
resultatet. Hur man på bästa sätt analyserar bilderna och vilka fel som
kan uppstå vid termografering. Ring 031-7041070 för mer information och
bokning. http://www.youtube.com/user/Temperaturinstrumet

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.