Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

How to Engage Underperforming Students

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Wij waren 8 tot 9 jaar lang een onderpresterende school. Wij wisten dat we iets moesten doen om te blijven bestaan. Ik ben Shana Oliver en ik train de docenten op Cochrane Collegiate Academy. Een van de belangrijkste dingen die wij doen is ons professioneel ontwikkelen. Wij willen de leerlingen zich laten ontwikkelen door hen vaardigheden aan te leren. Docenten die zich per jaar 49 uur professioneel ontwikkelen kunnen hun leerlingen 21% beter laten presteren. Docenten op Cochrane besteden 90 uur per schooljaar aan ontwikkeling. Het is mijn taak om docenten ervaring op te laten doen met diverse leerstrategieën... ...die ze kunnen ze gebruiken in hun lessen om hun leerlingen succesvol te laten zijn in de klas. Wij hebben regels opgesteld waar elke les aan moet voldoen. Elke dag, elke docent in elk lokaal moet voldoen aan deze regels. Deze regels moeten wij naleven om onze leerlingen succesvol te laten zijn. De 'essentiële vraag' is de grote vraag die de leerlingen na de les moeten kunnen beantwoorden. Dat is de eerste regel in de les. Zo weten wij of de leerling de lesstof heeft begrepen of ze het nog niet snappen. Een activerende werkvorm is de manier om leerlingen actief te krijgen in de les. De docent maakt de leerlingen nieuwsgierig om ze gemotiveerd te krijgen voor datgene wat je ze wilt leren. In mijn les zie je een filmfragment of een fragment uit 'The fresh prince of Bel Air'. Ik wil de leerlingen betrekken door ze dingen laten zien die relevant voor ze zijn. Een van onze regels is het geven van korte uitleg. Onderzoek wijst uit dat leerlingen een concentratieboog hebben van hun leeftijd + 2 á 3 minuten. Als deze tijd is verstreken moeten docenten stoppen met hun uitleg en de leerlingen actief aan het werk zetten. Mijn eigen concentratieboog is kort dus ik weet dat mijn dat ook hebben. Dus ik leg 3 á 4 minuten uit en dan laat ik hen met elkaar overleggen. Een andere belangrijke regel is visuele modellen. We weten dat het belangrijk is dat leerlingen concepten ontwikkelen van de informatie die wij ze aanreiken. Dat gebeurt namelijk niet met pagina's vol met aantekening. Deze visuele modellen helpt leerlingen om betrokken te blijven bij de les. Tijdens mijn training aan de docenten doe ik precies dezelfde werkvormen die zij kunnen doen in hun lessen. Tijdens de professionele ontwikkeling moeten de docenten beseffen dat zij daar de leerlingen zijn. Dat is een belangrijke mindset. Deze regels voor de lessen zijn geweldig geweest voor onze school. Het heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen niet alleen actief worden maar ook betrokken zijn bij de les. Dat hadden we in het verleden niet. In schooljaar 2006/2007 behoorden wij tot de 30 slechtst presterende scholen uit de regio. Wij hebben sindsdien onze resultaten verdubbeld. Dit is een succes. Hiermee maken wij een verschil in het leven van onze leerlingen.

Video Details

Duration: 5 minutes and 16 seconds
Country: Netherlands
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Views: 87
Posted by: b.stolker on May 16, 2016

How to Engage Underperforming Students

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.