Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

گه وره ترین موعجیزه ی قورئان - در.رشاد خلیفه -به شی دووه م

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
یه كه م ئا یه تی قورئان( بسم الله الرحمن الرحیم ) زۆر گرنگه ، وه له سه ره تای هه موو سوره تێكی قورئاندا ده یبینین هه مو سوره تێك له سه ره تاكه یدا "بسم الله الرحمن الرحیم" هه یه جگه له یه ك سوره ت هه رچۆنێك بێت ،یه كه م ئایه تی یه كه م سوره ت ژماره ی هه یه ، ژماره كه ی یه كه ئه گه ر بچینه سه ر سوره ته كانی تر "بسم الله الرحمن الرحیم" ژماره ی نیه له به ر ئه وه یه ،كه ته نها یه كه م بسملة به كار ده هێنین بۆ نواندنی هه مو بسملة كانی تری ناو قورئان ئه گه ر بچیته سه ر سوره تی ژماره ۹ ، تێبینی ده كه یت كه ئه م سوره ته بسملة ی نیه لێره دا ده ڵێت ئه م سوره ته بسملة ی نیه ئێسته له و كاته ی قورئان پێك هاتوه له ١١٤ سوره ت ،وه ئه م دانه یان بسملة ی نیه ئه مه ش واتای ئه وه یه كه ئێمه ته نها ١١۳ بسملة مان هه یه له قورئاندا ،وه ئه م ژماره یه ش دابه ش نابێت به سه ر ١۹ به ڵام ئێمه ئه م بسملة نادیاره ده دۆزینه وه له سوره تی ٢٧ كه وابو ،ئه گه ر بچین بۆ سوره تی ٢٧ ده بینیت كه دوو بسملة ی تێدایه ئه مه سوره تی ژماره ٢٧ وه، ئه مه یه ك "بسم الله الرحمن الرحیم" له سه ره تاكه یدا وه ك هه مو سوره ته كانی تر، جگه له سوره تی ۹ وه هه روه ها ئه وه ش ، دانه یه كی زیاده یه له ناوه ڕاستی سوره ته كه دا ئا لێره دا ، له ئایه تی ۳٠ دا . بسم الله الرحمن الرحیم ێكی تر ده بینیت به م جۆره ، ئه م سوره ته دوو بسملة ی هه یه دانه یه ك له سه ره تادا ،وه دانه یه كیش له ئایه تی ۳٠ دا وه ئه مه ش ژماره ی بسمله كان ڕێك ده كاته وه بۆ ١١٤ یان ١۹*٦ وه هه روه ها ، ئه گه ر تۆ ژماره ی سوره ته كان ببژێریت له بسمله نادیاره كه ی سوره تی ۹ ئه مه بسمله نادیاره كه یه ،له سوره تی ۹ پاشان لێره وه سوره ته كان ببژێرین بۆ ئه و شوێنه ی كه دوو بسمله كه ی تێدایه ئه مه یه كێك ،ئه مه ژماره ١ ٢ سوره ت ۳ سوره ت ٤ ٥ ٦ ئه و سوره تانه ده بژێرین له بسمله نادیاره كه وه بۆ بسمله زیاده كه ئه مه ده بێته ٧ ٨ ۹ ١٠ ١١ ١٢ ١۳ ١٤ ١٥ ١٦ وه ١٧ هێشتا نه گه شتوینه ته سوره تی ٢٧ ، ئه مه سوره تی ٢٥ ، كه ١٧ هه مین سوره ته له بسمله نادیاره كه وه ئه مه ش ١٨ وه ، ده بینین كه ئه وسوره ته ی دوو بدسمله كه ی هه بوو ،سوره تی ژماره ٢٧ سوره تی ژماره ١۹ یه له بسمله نادیاره كه وه بۆ بسمله زیاده كه ، له سوره تی ژماره ۹ بۆ سوره تی ژماره ٢٧ ده بینین كه به ته واوه تی ١۹ سوره ت هه یه ، ئه مه ئه و سوره ته یه كه دوو بسمله ی هه یه ، وه ١۹ هه مین سوره ته له و سوره ته ی كه بسمله نادیاره كه ی هه بوو ، سوره تی ۹ له بسمله نادیاره كه وه بۆ ئه م بسمله زیاده یه ، ١۹ سوره ت هه یه به م جۆره ، كاتێك تۆ سوره ته كان ده بژێریت له "بسم الله الرحمن الرحیم" نادیاره كه ی سوره تی ۹ ، بۆ بسمله زیاده كه ی سوره تی ٢٧ ده بینیت كه ١۹ سوره ت هه یه ئێسته ،سه یری ئه مه بكه ، ئه گه ر ژماره ی سوره ته كان كۆ بكه یته وه ئه و ژمارانه ی دا نراون بۆ سوره ته كان له ۹ بۆ ٢٧ ، له بسمله نادیاره كه وه بۆ بسمله زیاده كه ئه وه ش ؛ ۹+١٠+١١+١٢+١۳ به م جۆره به رده وام به تا ده گه یته ؛ ...+٢٦+٢٧ وه كۆی گشتیان ده كاته ۳٤٢ ، كه ئه مه ش چه ند جاره ی ١۹ یه ، ده كاته ١۹*١٨ وه ئه مه ش نیوه ی چیرۆكه كه یه تۆ ژماره ی سوره ته كان كۆ ده كه یته وه له بسمله نادیاره كه وه بۆ بسمله زیاده كه ؛ ۹+١٠+١١+به رده وام تا +٢٧ ئه نجامه كه ی ۳٤٢ به ته واوه تی یه كسانه به ژماره ی ووشه كانی نێوان دوو بسمله كه ی سوره تی ٢٧ ژماره ی ووشه كان ، وه ك ده بینن لێره دا ئه م ئه نجامه ۳٤٢ ، به ته واوه تی یه كسانه به ژماره ی ووشه كان له نێوان ئه م بسمله یه ی سوره تی ٢٧ وه دووه م بسمله له هه مان سوره تی ٢٧ تۆ ئه م ووشانه ده بژێریت تۆ هه موو ئه م ووشانه ده بژێریت ده بینیت كه كۆی گشتیان، تا ئه م ووشه یه ی پێش دووه م بسمله تا ئه م ووشه یه ،كۆی گشتی ده كاته ۳٤٢ كه یه كسانه به كۆی گشتی ژماره ی سوره ته كان له بسمله نادیاره كه وه بۆ ئه م بسمله زیاده یه بسمله نادیاره كه ی سوره تی ۹ ده دۆزینه وه له سوره تی ٢٧ دا كه دوو بسمله ی تێدایه له بسمله نادیاره كه وه (سورة ۹)بۆ بسمله زیاده كه ی سوره تیی ٢٧ ده بینین كه ١۹ سوره ت هه یه به كۆ كردنه وه ی ژماره ی سوره ته كان له ۹ بۆ ٢٧ 9+10+11+12+..+26+27 كۆی گشتی=۳٤٢ وه ۳٤٢=١۹*٦ ئه م ئه نجامه (۳٤٢)به ته واوه تی یه كسان به ژماره ی ووشه كان له نێوان ٢ بسمله كه ی سوره تی ٢٧ كۆی گشتی هه مو ئایه ته كانی قورئان ده كاته ٦۳٤٦ وه 6346=19*334 كۆی گشتی هه مو ئایه ته كانی قورئان ده كاته ٦۳٤٦ وه 6346=19*334 ژماره ی ئایه ته كان له قورئاندا له سه ره تاوه ، له یه كه م ئایه ته وه بۆ كۆتاهه مین ئایه تی قورئان ، ٦۳٤٦ ئایه ت هه یه كه چه ند جاره ی ١۹ یه ، كۆی گشتی ئایه ته كانی قورئان ٦۳٤٦ یان ١۹*۳۳٤

Video Details

Duration: 9 minutes and 10 seconds
Country: United Kingdom
Language: English
Genre: None
Views: 812
Posted by: qazi_jaff on Apr 20, 2011

QURAN 74:30-31

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.