Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Racism Is Real • BRAVE NEW FILMS

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Олон мянган хүн ажил олгогчид анкетаа илгээдэг Бөглөсөн хүний нэрнээс бусдаар тэдгээр анкет хоорондоо ижил. Гэвч хар арьстнуудын дунд түгээмэл байдаг нэртэй бол хариу өгөхгүй орхих нь элбэг. Машин худалдаж авахад хар арьстнууд дунджаар 700 ам.доллар илүү төлдөг. Замын цагдаа нар өнгөт арьстнуудыг хоёр дахин илүү удаа зогсоож шалгадгийг судалгаа харуулжээ. Үл хөдлөх хөрөнгийн агентууд байр худалдаж авах гэж байгаа хар арьстнуудад 17.7 хувиар цөөн байр үзүүлдэг. Хар ба цагаан арьстнуудын мансууруулах бодисны хэрэглээ ижил. Гэвч энэ төрлийн хэргээр хар арьстнуудыг баривчлах магадлал дөрөв дахин илүү. Шоронд хоригдож байгаа хар арьстнуудын тоо мөн хоригдож буй цагаан арьстнуудаас зургаа дахин давуу. Эмч нар хар арьстнуудад зүрхний хүнд хагалгаа хийлгэх шаардлагатайг нь тэр бүр хэлдэггүй. Хууль тогтоогчид хар арьстнуудын дунд түгээмэл нэртэй хүмүүсийн захидлыг нээж уншилгүй өнгөрөөх нь олонтаа. Арьс өнгөний үзэл гэж үүнийг л хэлээд байгаа юм.

Video Details

Duration: 3 minutes and 4 seconds
Year: 2016
Country: Andorra
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 18
Posted by: nominbileg on Feb 27, 2016

Арьс өнгөний үзэл Америкийн өнгөт арьстай иргэдийн амьдралд хэрхэн нөлөөлж буйг хамгийн ойлгомжтойгоор харуулсан видео

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.