Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

house.705.hdtv-lol

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
<i>Ok, te descurci bine. Te descurci bine.</i> <i>�nc� mai ai chestia aia.</i> Chestia aia t�mpit� este �nc� pus�. <i>Mam�, nu trebuie s� �ipi la mine.</i> Sunt �n travaliu de peste 12 ore, Justine. Trebuie s� �ip. Credeam c� o s� pierzi totul. <i>Mam�, este un drum de trei ore.</i> De asta te-am chemat ieri dup� ce mi s-a rupt apa. <i>�mi pare r�u. Unul din parteneri tocmai ce mi-a l�sat un dosar pe birou.</i> <i>Ok, te descurci bine.</i> Da, sigur. �mi amintesc cum este, dar familia vine pe primul plan. Vreau s� continui s� �mpingi. �i v�d capul. Haide. E totul bine. Filmeaz� asta. Este ceea ce �mi doream. <i>Sc�rbos.</i> �i iese capul. Filmezi asta? <i>�ntr-un fel. Nu chiar vaginul.</i> Este surioara ta! <i>Este vaginul mamei mele.</i> Eliber�m umerii. Aduce-�i aici pe cei de la urgen�ele neonatologice. Copilul este �n hipoxie. <i>S-a �nt�mplat ceva?</i> - Ce se �nt�mpl�? - Nu �tiu. <i>Copilul meu! Ce face copilul meu?</i> <i>Ce faci?</i> <i>Ce spun?</i> <i>Nu �tiu.</i> <i>Afl� ce se �nt�mpl�!</i> Trebuie s� te ne faci loc. �nchide chestia aia. Nu r�spunde. <i>Ce se �nt�mpl�?</i> <i>Ce se �nt�mpl� cu copilul meu?</i> <i>De ce nu �mi spune nimeni nimic?</i> House M.D. Seria 7, Episodul 5 Unplanned Parenthood Subtitrarea: SignedCC/Azael NiftyTeam/Subtitrari-Noi Team www.subtitrari-noi.ro www.niftyteam.ro Anula�i-v� planurile pentru cin�. Are un istoric medical scurt. Are doar opt ore. Dar v�d c� are succes la doctori. Din p�cate nici unul din ei nu a fost �n stare s� �i rezolve problemele de respira�ie. Pl�m�ni nedezvolta�i? A fost n�scut� la termen �i i-au administrat surfactant. <i>Se pare c� sunt dezvolta�i complet.</i> Am nevoie de tine pentru un minut. Citi�i �n lini�te p�n� m� �ntorc. A sunat d�daca. Fiica ei are spectacol disear�. Nu poate munci p�n� t�rziu. Iar eu am o �edin�� de comitet disear�. Asta este o problem�. Mama mea nu poate s� vin�. Are curs de g�tit. Chiar ai o problem�. Dac� ar exista un adult matur �n via�a mea care ar putea s� se ocupe de astfel de urgen�e... Mi-ar face pl�cere, dar trebuie s� recuperez episoadele din "Circul Nudi�tilor". Ar trebui s� vezi ce are tipa aia gras� sub s�nii �ia imen�i. Am nevoie doar de un corp cald. O s� doarm� tot timpul. Este aici un copil bolnav care are nevoie de mine. Al t�u este s�n�tos. Po�i s� discu�i cu echipa prin telefon. Ce zici de ceva extra c�nd ajungi acas�? Nu fac troc cu sex pentru d�d�cit. �n plus, �mi e�ti dator. - Pentru ce? - Sex. �nc� nu v�d o femeie doctor �n camera asta. M� face foarte nefericit�. Bine. Din bun�tatea inimii mele, care te va face fericit�, care te va face s� m� dore�ti �i mai mult �i care se va transforma �n mai mult sex. S� fii la mine acas� la ora 7:00. <i>Cardul de donator al tat�lui</i> arat� c� acesta suferea de astm. Dar dac� problemele cu pl�m�nii nu vin de la pl�m�ni? <i>Inima arat� bine.</i> Enzimele ficatului sunt m�rite. C�nd ficatul are probleme se opre�te produc�ia de proteine. Mai exact cele care p�streaz� plasma �n interiorul vaselor sanguine �i �n afara pl�m�nilor. Rezolva�i problemele ficatului �i o s� aib� suficient aer �nc�t s� �in� treaz tot salonul �n seara asta. Foreman, tu trebuie s� faci ore suplimentare. ��i datorez ni�te scuze. <i>S�pt�m�na trecut� nu ar fi trebuit s� trec peste capul t�u</i> �i s� �i permit lui Chase s� angajeze un nou membru al echipei. A�a c� angajeaz� pe cineva c�ruia �i place "Podurile din Madison County". Vrei s� angajez o tip� de culoare alb�? G�se�te o femeie, �i �terge-�i r�njetul �la satisf�cut de pe fa��. <i>O s� fie rapid.</i> Am luat interviuri toat� s�pt�m�na. Am ajuns la doi candida�i. S� ajungi la unul singur �nainte s� nu mai vrea s� fac� sex Cuddy. Nu mi-a spus nimic despre asta. Am spus s� ��i �tergi r�njetul �la. <i>Da, este bine.</i> Pot s� o aud cum respir� �n monitor. Tocmai am verificat. Verific la fiecare 10 minute. Bine. O s� verific din nou. Este a�a dr�gu�� c�nd doarme. Ar trebui s� vezi asta. Are o m�na pus� deasupra capului. Ok, ia-�i at�t timp c�t i�i trebuie. �mi este sete. Mama ta spune nu pentru c� este o rea. Dac� era dup� mine... Suc! Nu. �ntoarce-te �n pat. Am spus pat! Wilson, salut. E�ti gata pentru seara b�ie�ilor? Crezi sau sau nu, problemele de respira�ie pot fi cauzate de o problem� a ficatului. Atunci ce problem� are ficatul? Probabil un abces. Dac� �l g�sim cu ultrasunete, <i>putem s� �l absorbim, s� o facem bine.</i> <i>O s� po�i s� o iei acas� p�n� la sf�r�itul s�pt�m�nii.</i> S�ngereaz�? S�ngereaz� u�or pe l�ng� branul�. Este un simptom al problemei ficatului. Este ceea ce ne a�teptam s� vedem. Dr. Cheng, e posibil s� avem nevoie de ni�te s�nge aici. Zona ecogenic� �n ficat. <i>Se poate scoate?</i> Se pare c� nu are pere�ii sub�iri pe care te a�tep�i s� �i vezi la un abces. Ridic�-i um�rul st�ng s� putem vedea mai bine. Pot s� o fac eu? Nu am putut s� o �in �n bra�e p�n� acum. Are ata�ate prea multe tuburi �i linii intravenoase. Pot s� donez s�nge m�car? Desigur. O s� ��i lu�m s�nge �i o s� vedem dac� se potrive�te <i>imediat cum termin�m aici.</i> Cu siguran�� nu este abces. C�ile biliare par a fi dilatate. Ce �nseamn� asta? <i>O s� mai pot pleca repede cu ea acas�?</i> Am avut dreptate �n ceea ce prive�te ficatul. La analiza cu ultrasunete am observat c�ile biliare intrahepatice dilatate. Cele extrahepatice sunt normale. <i>Exist� ceva care s� le obstruc�ioneze?</i> Nu. Te sim�i bine? Vorbeam �n �oapt�. Nu �n beneficiul t�u. <i>De ce? Te excit�?</i> House, este cineva aici cu care trebuie s� ��i fac cuno�tin��. <i>Tocmai am angajat-o pe Dr. Christina Fraser.</i> Este certificat� �n... <i>�mi pare bine de cuno�tin��. E�ti concediat�.</i> Ce? <i>House, glume�ti, nu?</i> <i>Mi-am dat toat� silin�a. Este cea mai bun�.</i> Ce am f�cut? <i>Ai ghinionul s� fii</i> <i>lec�ia pe care o prime�te Foreman.</i> Sunetul acela rapid este aerul care iese din egoul lui. <i>E�ti un nesim�it, House.</i> Puteai s� �mi spui asta f�r� s� distrugi speran�ele unui t�n�r doctor care era �nc�ntat c� a ob�inut acest post. <i>Nu, nu cred c� a� fi putut face asta.</i> <i>Cred c� ai avut prea mult� �ncredere �n mine.</i> Taub, este r�ndul t�u s� g�se�ti un doctor t�n�r care s� fie �nc�ntat de acest post. <i>Ca s� �l concediezi tu?</i> Doar atunci c�nd o va merita. <i>C�ile biliare dilatate pot fi o problem� congenital�.</i> �nseamn� c� exist� o strictur� pe c�ile biliare. Sindromul Caroli. Atunci, deschide�i-o. Opera�ie? Este un nou n�scut cu probleme la ficat. S�ngereaz� peste tot pe unde a fost �n�epat�. Este extrem de riscant s� o deschidem. <i>Da. Din p�cate este singura posibilitate s� o vindec�m.</i> A�a c� face�i ni�te incizii mici, mici, cu un bisturiu foarte mic. <i>Trebuie s� �nchid.</i> Mi-ai spus c� le-ai dat cardul de credit. Iar tu ai fost suficient de t�mpit �nc�t s� m� crezi. Cuddy o s� se �ntoarc� �ntr-o or� �i 10 minute. Eu o s� m� �ntorc �ntr-o or� �i cinci minute. Nu, nu o s� o faci. Ba da, o s� o fac. Doar nu o s� la�i copilul? Ba da, o s� o fac, pentru c� spre deosebire de tine, nu am o con�tiin��. �i spre deosebire de tine, nu fac sex cu Cuddy, a�a c� pot s� plec. Blufezi. Plec. Doar nu o s� la�i nesupravegheat un copil de doi ani. Adev�rat. �l las cu tine. Un adult responsabil. Ai face bine s� te �ntorci acolo. Copilul este singur. Te cam deranjeaz�, nu? Nu este problema mea. Din moment ce, obiectiv, ��i pas� mai mult dec�t mie de faptul c� la�i un copil singur, cam este. Obiectiv, din moment ce nu am acceptat niciodat� aceast� responsabilitate, nu prea este. Adev�rat, dar totu�i este. Pentru c� tu e�ti tu. Plec. Eu plec. Nu o s� pleci. Nu po�i. Bine. Ai dreptate. �tii ce pot face? Pot s� m� duc acolo �i s� aduc un babysitter pentru 15 dolari pe or�, apoi s� o sun pe Cuddy <i>�i s� �i spun cine are grij� de copilul ei �i de ce.</i> Stau dac� stai �i tu. Am lipsit dou� minute. Ce ai acolo, iubire? <i>Haide, d�-l afar�.</i> Haide, iubire. Deschide gura. Deschide. Rachel, c�te monezi ai �nghi�it? Izol�m calea biliar� comun�. �i mobiliz�m cap�tul distal al sondei de canula�ii. Tensiunea este la 50 �i are suflu sistolic. Trebuie s� oprim procesul de canulare. Nici m�car nu am �nceput. <i>Administra�i-i un bolus de fenilefrin�.</i> Ar trebui s� ne dea suficient timp. <i>Tensiunea cre�te. Este 70 �i sistolic�.</i> Bine. Sunt �n calea biliar� comun�. Intr�m �n artera cistic�. Nu exist� nici o obstruc�ie p�n� acum. <i>Tensiunea scade iar.</i> �nc� un bolus de fenilefrin�. <i>Nu i se mai poate administra.</i> <i>Tensiunea �i scade.</i> Trebuie s� ie�im. Am terminat. De abia intrasem. Nu are nici un sens. Doar problema ficatului nu poate da peste cap tensiunea copilului. Orice ar fi, �i afecteaz� cumva inima. Inima �i ficatul. Poate fi scleroz� tuberoas�. Sau poate fi o malforma�ie vascular� �n ficat, ce poate cauza ambele probleme. Ce crede�i despre Dr. Cheng? Cel mai bun tratament pentru o malforma�ie vascular� este chirurgia. �i cred c� so�ia ta crede c� tu nu ar trebui s� crezi nimic �n privin�a dr. Cheng. F�r� chirurgie. Un nou n�scut nu poate suporta �nc� o vizit� �n sala de opera�ii. Nu m� refeream la g�ndit �n sensul acela. M� refeream s� te g�nde�ti ca la un posibil angajat. Ce ar fi dac� i-am administra copilului steroizi, un agent anti-angiogenetic �i dopamin�? Ar putea func�iona la fel de bine ca opera�ia. Ar lovi �i �nchide direct vasele de s�nge proaste. �l sun pe House s� primesc aprobarea. Deci, de ce ai ridicat din umeri? A fost o ridicare care voia s� spun� "Dr. Cheng poate lucra"? Sau "House o s� te zdrobeasc� doar c� ai luat-o �n considerare"? E�ti na�pa. House o s� urasc� pe oricine am angaja, pentru c� nu vrea s� angajeze pe nimeni. Deci crezi c� ar trebui s� m� ab�in? S� �i las lui decizia? Atunci o s� �i bat� joc de tine c� e�ti prea moale. E�ti terminat. Doar dac� House nu va crede c� angajarea ei a fost ideea lui. <i>Tot nu r�spunde.</i> Ar trebui s� �ncepem tratamentul. A deschis o pung� de m�ncare chinezeasc� pentru a m�nca bani. Ce idioat�. Ok, ai comandat porc moo shoo �i pui cu acaju �i portocala, nu? Ca de obicei. Ai f�cut curat acolo? Da. Arat� destul de bine. Ok, cu tot cu taxe, restul ar fi trebuit s� fie 68 cen�i. Sunt doar 58 de cen�i aici. Lipse�te o moned�. E posibil s� te fi �n�elat. Magnetul de frigider nu prinde nimic. <i>Asta pentru c� este un magnet de frigider,</i> �i dac� nu a �nghi�it o moned� canadian�, nu are cum s� fie magnetic�. Serios? Adic�, copiii �nghit tot felul de lucruri tot timpul, nu? Dac� a �nghi�it o moned�,o s� o dea afar�. - O s� fie bine. - Absolut. Doar dac� nu se blocheaz� �n intestinul ei �i s� �i cauzeze un blocaj care ar putea s� o omoare. Atunci nu o s� fie bine. Trebuie s� �i spui lui Cuddy. Atunci eu nu o s� fiu bine. Dac� nu �i spui lui Cuddy, m� duc eu �i �i spun. Da? �i ce o s� �i spui? O s� �i spui c� ai l�sat monezile la vedere �i copilul nesupravegheat? Nu o s� dai vina pe mine pentru asta! Rachel trebuie monitorizat� 24 de ore din 24 <i>pentru a vedea dac� elimin� moneda.</i> Doar s� fim siguri c� nu moare. �mi spui s� fac ceea ce trebuie �n timp ce ie�i pe geam? Spune-i! <i>Nu s-a trezit deloc?</i> Odat�. Nu este genul ei. Este bine? Este bine. Ce spui dac� a� r�m�ne peste noapte? A�a ai putea s� �mi mul�ume�ti. Trebuie s� m� trezesc devreme. Nu o s� po�i s� dormi. Am somnul ad�nc. <i>Runda doi.</i> <i>Justine a plecat acas�?</i> A spus c� merge jos pentru c�teva minute. Acum c�teva ore. Sunte�i apropiate? Este din ce �n ce mai bine, de fapt. <i>M�car este aici �n cl�dire.</i> <i>Este destul de mult sprijin din partea ei.</i> Ce este? A c�p�tat culoare �n obraji. Este r�u? Este bine. Este foarte bine. Ea a fost? Pot s� o �in �n bra�e? Cred c� a�tep�i de mult timp. Pentru prima oar�. �n sf�r�it. <i>Tehnic, este a doua oar�.</i> Nu voiam s�... �tiu, mam�. Se pare c� era o malforma�ie vascular�. Copilul este mai bine. Ok, e�ti gata, iubire. Deci stai nemi�cat� �i �ine-�i respira�ia. Nu mi�ca. S-a mi�cat. Mereu fac a�a. Este o slujb� bun�. <i>Diagnosticarea.</i> <i>Rezolvi un mister, salvezi o via��.</i> Dar presupun c� e�ti foarte ata�at� de pediatrie? �mi par� r�u, dra Young, dar va trebui s� v� rog s� v� st�p�ni�i fiica. Acum mama nu o s� mai vrea s� o fac� pentru c� mai degrab� prefer� s� continui s� �i bombardez copilul cu radia�ii. �mi spui c� este o pozi�ie deschis� �n departamentul lui House? Ai fi interesat�? F�r� copii, f�r� p�rin�i. Lucrezi la un caz odat� �n loc de 17? Stabile�te interviul. Este posibil s� nu fie nevoie de un interviu. Relaxeaz�-te, m� descurc. Mul�umesc. Este totul bine? Da, �mi pare r�u, dar sunt nou �n a�a ceva. Vrei s� resetez alarma? Dumnezeule, nu. Cazul este sub control. <i>Dorm aici.</i> �nseamn� c� �eful t�u te place mult. <i>Bun�, Marina.</i> <i>Sunt paste �n frigider pentru masa de pr�nz.</i> B�nuiesc c� din moment ce suni a�a devreme, opera�ia a fost un succes r�sun�tor. <i>�i eu presupun c� din moment ce tu �nc� ai impresia</i> <i>c� am f�cut opera�ia, �nseamn� c� nu �i-ai verificat mesajele �n ultimele opt ore.</i> Unde e�ti? <i>B�nuiesc c� asta este �n termenii oamenilor t�i</i> o chemare de rahat. Cuv�ntul este "fierbinte". Nu �tiu ce faci tu, dar asta este o chemare de rahat. <i>Nu este Sindromul Caroli.</i> <i>Dr. Cheng a observat...</i> Ce? <i>�l cunosc pe evreu, pe negru �i pe v�n�torul de crocodili,</i> <i>dar de c�nd avem �i o asiatic�?</i> Dr. Cheng face parte din echipa de neonatologie care se ocup� de caz. �i nu este aici. Atunci �nseamn� c� am risipit un epitet rasial foarte bun. A observat o malforma�ie vascular� <i>�n ficatul copilului.</i> <i>Foarte bine.</i> <i>�n afar� de tot ce ai spus.</i> Nu se poate ca pacientul nostru s� aib� o malforma�ie vascular�. <i>�i po�i spune asta</i> din gr�mada de informa�ii ob�inut� prin faptul c� nu ai fost aici? <i>Nu trebuie s� fiu acolo ca s� �mi aduc aminte</i> <i>c� nivelul enzimelor pacientului era</i> <i>de trei ori mai mare dec�t ce normal.</i> Problemele ficatului sunt mult mai mari. Dr. Cheng este o idioat�. S� fiu corect, nu a fost doar ideea ei. Mai mult a lui Foreman. <i>Atunci e�ti un idiot �i mai mare</i> <i>pentru c� ai �ncercat s� o acoperi.</i> House, am tratat-o pentru malforma�ie vascular� �i se simte mai bine. Nu, nu se simte mai bine. <i>Sun�-m� c�nd o s� aib� iar� probleme.</i> A mers bine. Este totul bine? Haide. �tiu privirea aceea. Nu sunt obi�nuit� s� v�d at�t emo�ie venind din partea ta. Tocmai am n�scut. Sunt un butoi de hormoni acum. <i>Nu sunt doar hormonii, mam�.</i> Te compor�i altfel cu ea. <i>Este �n regul�.</i> E �n regul�. Doar c�... Nu pot s� nu m� g�ndesc la "Unde era aceast� mam� c�nd eu am crescut?" Nu am realizat niciodat� c� m-ai considerat un e�ec at�t de mare drept mam�. Nu te consider un e�ec. Pur �i simplu... Nu am �tiut niciodat� c� a existat o alternativ�. Cred c� este ud�. Po�i s� o �ii pu�in? Voi lua un scutec. Bine. Mam�, ceva nu este �n regul�. Asistent�! S�ngereaz� din nou! Bine, este �n birou. Mi�c�-te repede. Dac� vezi un fund mare venind �nspre noi, �ipi ca o feti��. Dac� Rachel se treze�te, �i va spune lui Cuddy totul. Are doi ani. Seara trecut� se pl�ngea �n leg�tur� cu elanul uria� ce tr�ie�te la fereastra ei. Medusa la ora 6. Nu te uita �napoi. Mi�c�-te, mi�c�-te. Bun�. Bun�, sunt elanul prietenos ce tr�ie�te la fereastra dormitorului t�u. Ur�te acel elan. D�-mi gelul. Bine. Fii succint. Nu ignora jocul de cuvinte. Se pr�bu�e�te din nou. Unde e�ti? Este �ntr-adev�r important s� �n�eleg ceea ce spui? Ce? Da? Copilul s�ngereaz� din nou. Sunt �ocat. Nu, stai pu�in. Tu e�ti �ocat. Da. E�ti un geniu. S�ngerarea �nseamn� c� �nc� are insuficien�� hepatic�. Nu este o malforma�ie vascular�. House, vino s� te ui�i la asta. A�teapt� pu�in. House, nu! Am nevoie de tine! Exact dup� valva ileocecal�. Nu-i nimic. Este doar o iregularitate. Este o moned�. Sau o bul� de aer. Da, cu fa�a lui Roosevelt pe ea. Nu este o fa��. Este o umbr�. House, chestia aia este perfect rotund�. Ei bine, mi�c� bagheta �n lateral. G�dil�! Pentru c� eu sunt monstrul g�dilatului. O s� te g�dil �i mai mult! Uite... Uit�-te la asta. Avem nevoie de o radiografie pentru a fi siguri. Grozav, d�-i o doz� de radia�ie de care nu are nevoie. Este o moned�. House, �tiu c� e�ti acolo. Deschide u�a! Am v�zut extensia num�rului apelului. Ce cau�i aici? Wilson are un copil de doi ani cu cancer. Are dureri mari. Foarte trist. De asemenea, el are maniere irepro�abile. Insuficien�a hepatic� se �nr�ut��e�te. Ai avut dreptate. Acum ce facem? �ntrebarea interesant� nu este de ce �i este mai r�u acum, ci de ce s-a sim�it mai bine prima dat�. Ar putea fi ceva ce am f�cut noi, ceva ce a u�urat temporar... Ce ai spus c� i-a�i administrat? Dup� transfuzie, i-am dat steroizi, dopamin� �i anti... Steroizii pot trata fibroza hepatic� idiopatic�. Ar explica de ce s-a sim�it mai bine, iar apoi mai r�u. Dar nu �i multiplele ducturi dilatate. House, am nevoie de tine aici! Copilul cu cancer este mai important dec�t copilul cu insuficien��. Scuze. Confiden�ialitate. �tii, exist� reguli. Aia-i o moned�. Pare mobil�. �i este chiar �n mijlocul colonului. Loca�ia primar� pentru a fi scoas� prin caca. O s� �i d�m ni�te laxative s� o ajute s� ias�. Mi se pare c� cineva va primi ciocolat� delicioas�. Ciocolat�. Vei fii o m�mic� grozav� �ntr-o zi. Mul�umesc pentru a�teptare. Conecteaz� mama cu copilul. Transfuzie de s�nge direct�. �i ce altceva? Nimic altceva. Este uimitor. Este roz �i s�n�toas� din nou. Atingerea mamei. Este un miracol. Mul�umesc. O transfuzie de s�nge nu este un leac. Ori un miracol. Atunci de ce se pare c� bebelu�ul este vindecat? Nu am nici o idee. Pacienta noastr� poate trece prin via�� cu cel mai lung cordon ombilical din lume, sau noi putem discuta diferen�ialul pentru s�nge magic. Rezervele de oxigen ale copilului sunt bune. Tu ori e�ti dr. Cheng ori ai sosit devreme pentru manichiura mea. Am crezut c� expertiza ei ar putea... Ar putea s� ne spun� satura�ia oxigenului. Sper c� vei veni cu ceva idei originale. Ori s�ngele mamei este special, ceea ce ar �nsemna c� trateaz� ceva specific, ceea ce �nseamn� c� bebelu�ul are o boal�. Sau s�ngele mamei este pur �i simplu s�nge, �i �nlocuie�te ceva ce �i lipse�te copilului, ceea ce ar �nsemna c� are o simpl� deficien��. Dat� fiind insuficien�a renal�, deficien�e ale factorilor de coagulare, enzimelor sau vitaminelor sunt cele mai probabile. Hai s� afl�m. D�-i copilului s�ngele altcuiva �i vezi dac� se simte mai bine. - G�se�te un donator. - Eu sunt 0 negativ. Donator universal. Leag�-te de aparat. Dr. Cheng, leag�-te de mine. Mergi cu mine. Se pare c� echipa mea te place. �i eu �i plac. Presupun c� e�ti prin preajm� pentru c� vrei un loc de munc�. Ar fi o presupunere corect�. Ei bine, va trebui s� te testez. S� spunem... Copil de doi ani. A �nghi�it o moned� acum 20 de ore. Va fi bine, nu? Vreun semn de obstruc�ie? Pentru scopul acestui test, s� spunem c� nu �nc�. I-a� da un laxativ, de�i nu a� a�tepta prea mult. Intestinul ei ar putea deveni ischemic, sau mai r�u, ar putea avea o invagina�ie intestinal�. Define�te "prea mult." �nc� �ase ore, maxim. P�n� atunci sistemul ei este golit. Dac� nu a ie�it, nu va ie�i. �i atunci ce fac? Adic�, ce faci? Este testul t�u. A� intra cu un tub �i a� scoate-o. Am trecut? Nu depinde de mine. Vorbe�te cu Taub. Toaleta b�rba�ilor? Se dovede�te c� toaletele sunt bune �n aceast� situa�ie, �i am fost relativ sigur c� nu va intra Cuddy. Cuddy a fost aici. Serios? Trebuie s� fie un loc oribil pentru a face se...! Exist� un asemenea loc? Bine, �nc� �ase ore, apoi intr�m cu un tub �i o scoatem afar�. La un copil de doi ani? Este periculos. Dup� cum ��i tot spui tu, la fel este �i o moned� care �i poate perfora intestinele. Cuddy va ajunge acas� de la lucru �n �ase ore. Dar nu este cine �tie ce. Voi �ipa "Uit�-te acolo!" �n timp ce tu bagi repede un tub �n rectul fiicei sale. M-a� putea oferi voluntar pentru a avea grij� de ea din nou, - s� o las s� stea lini�tit� seara asta. - Sigur. Asta nu va da na�tere la suspiciuni. A� vrea s� fi fost mai dr�gu�. Hei. D�-mi dizimetrul de la radia�ii. De ce? Fiindc� se potrive�te cu ochii mei. Cred c� pot s� spun c� nu func�ioneaz�. �i vom administra din nou s�ngele t�u. Va ajuta pentru moment. Dar asta �nseamn� c� exist� o infec�ie. Prima dat� trebuie s� o identific�m. �tim c� este �n ficatul ei, a�a c� vom lua o monstr�. Apoi ne putem da seama de cum o putem ajuta s� se simt� mai bine. Am f�cut acest copil pentru c� am vrut o �ans� pentru a fi o mam� special�. Dar nu a�a. Probleme la Radiologie. Un dizimetru-insigna a ie�it pozitiv. A� putea fi un RMN ce are scurgeri sau o fiol� de taliu v�rsat� pe undeva. Nici m�car nu �tiu a cui a fost insigna. Codul a fost �ters. Trebuie s� fi fost inten�ionat. - Adic�, de ce ar face cineva... - Nu �tiu. Tot ce �tiu este ca o s� trebuiasc� s� lucrez p�n� t�rziu. Speram c� tu ai putea s� ai grij� de copil. Nu. Te rog. Dou� seri la r�nd? Te rog. �tii, am �i eu o via��. Voi avea grij� s� fii r�spl�tit pe m�sur�. Nu o s� fiu babysitter pentru sex. Cine dracu a spus asta? Bine�n�eles c� voi fi. Mul�umesc. Chestia aia este aproape c�t ea. Nu ��i face griji. Am mai f�cut asta cel pu�in odat�. Avanseaz� �nc� un centimetru �i ai intrat. Doamne, pare �ngrozitor. Este de la infec�ie? Nu. �nseamn� c� ne-am �n�elat. Este un melanom. Vrei s� spui cancer de piele? Cum ar putea avea a�a ceva? Nu a fost niciodat� afar�. Dar tu ai fost. Vrei s� spui c� i-am dat copilului meu cancer? Am g�sit o aluni�� sub unghia de la degetul ar�t�tor st�ng. Biopsia a ar�tat c� este melanom. Asta-i tot? Cum de nu mi-a adus nimeni m�ncare? Cum adic� "Asta-i tot?" Femeia are melanom. Ar putea muri dac� nu... Plictisitor. Din moment ce copilul are melanom, �tim deja c� mama l-a avut. Da, dar acum �tim unde este, deci putem trata cu mult mai mult� eficien��. Grozav. Atunci trateaz-o. De asemenea, plictisitor. Ce este interesant este c� melanomul mamei s-a r�sp�ndit la copil �n uter, ceea ce �nseamn� c� este metastazat, ceea ce �nseamn� c� este �n etapa terminal�. C��i oameni cu melanom �n stadiu final sunt la fel de s�n�to�i precum este ea? �n mod clar, ceva se petrece �n s�ngele mamei, ceva ce trateaz� melanomul ei �i al copilului ei. Al oricui. Dac� sistemul ei imunitar se lupta cu melanomul, nu s-ar fi r�sp�ndit niciodat�. Exact, ceea ce �nseamn� c� se lupt� cu altceva, iar celulele melanomului sunt prinse la mijloc. Deci spre ce �inte�te de fapt sistemul imunitar al mamei? Sclerodermia poate cauza apari�ia anticorpilor ce lupt� cu cancerul. La fel �i Churg Strauss, cam orice boal� autoimun�. Sau infec�ii ce cauzeaz� granuloame, tuberculoza, micobacteriile. Vezi, dr. Cheng? Acesta nu este un lucru plictisitor. �ncepe�i cu autoimunele. Testeaz�-i s�ngele. �i las�-�i m�ncarea. O mic� �n�ep�tur�. Deci... Nu o fac �ntr-adev�r s� se simt� mai bine. O �mboln�vesc. Nu te po�i �nvinov��i. Am m�ncat toate m�nc�rurile potrivite, am citit toate c�r�ile �i studiile, am angajat chiar �i un detectiv particular pentru a face cercet�ri asupra fiec�rui donator de sperm�. Am ratat un singur lucru important. Propriul meu cancer. Am terminat aici. Vom avea rezultatele �n cur�nd. �i dac� asta este? O boal� autoimun�? Tratamentul este destul de simplu. �i dac� este altceva? S� trecem prin asta pas cu pas. Nu te mai �nvinov��i. �mi pare r�u mam�. Nu doar pentru asta, ci �i pentru ce am spus mai devreme. Am fost geloas� �i sup�rat�, mi-am ie�it din fire. Dar ai fost o mam� grozav�. E�ti o mam� grozav�. Nu merit o fiic� at�t de bun�. Negativ pentru sclerodermie. Deci, ce a vrut House mai devreme? Mi-a dat un mic test �i a spus c� este de acord cu angajarea mea, dar c� este decizia ta. Negativ pentru dermatomiozit�. Spune asta doar pentru a-mi �ntinde o capcan�. Deci nu �mi oferi slujba? Dac� vrea ca eu s� ��i ofer slujba, ceva se �nt�mpl�. A�a m-am g�ndit �i eu. Nu este lupus. Lucrurile cu House nu sunt niciodat� la fel de simple pe c�t par. Crede-m�, are un motiv ulterior, iar eu trebuie s� �l aflu p�n� fac ceva. Bine. Mama este negativ� pentru Churg Strauss. Nu este vorba de ceva autoimun. Este vremea s� o scan�m pentru infec�ii ce ar putea cauza granuloame. Al treilea caca �n ultima jum�tate de or�. Tot nimic. Bine, asta este. Timpul a expirat. Opera�iunea Valkyrie este acum �n desf�urare. Fie c� este o capcan� fie c� nu este. Angajeaz-o pur �i simplu. Pl�m�nii nu au granuloame. Da, cui �i pas�? �i-a pl�cut acea capcan� pentru ur�i ce �i-a prins picioarele ieri? Realizezi c� este o capcan� metaforic�? Vei avea membrele intacte. A patra coast�, �n jurul liniei claviculare mijlocii. G�nde�ti asta prea mult. House a concediat alegerea mea f�r� s� o vad�. Nici m�car nu a fost interesat de ce a ales Chase. Era doar obsedat de cum reflect� ea asupra lui Chase. Dr. Cheng este singura candidat� fa�� de care a ar�tat interes. Tu ai vrut ca House s� fie investit. Este. Angajeaz-o. �i tu crezi c� eu g�ndesc prea mult chestia asta? Taci �i angajeaz-o. Uite. Cancer pulmonar cu celule mici. Are dou� tipuri de cancer? Cancerul trateaz� cancerul? Ai cancer pulmonar. Credeam c� am cancer de piele. Oric�t de improbabil sun�, le ai pe am�ndou�. De fapt, cancerul pulmonar practic trateaz� cancerul de piele. Din cauza asta nu ��i este r�u �i din cauza asta s�ngele t�u ajuta bebelu�ul. L-am g�sit devreme, a�a c� ar trebui s� fie tratabil. �ntr-un fel, fiica ta �i-a salvat via�a. Te vom preg�ti pentru opera�ie �i vom �ncepe chimioterapia. Dar Kayla? Ea va avea nevoie doar de chimioterapie. Nu pute�i s� continua�i s� �i da�i s�ngele meu? Nu dup� ce vom scoate tumoarea. Corpul t�u nu va mai produce anticorpii ce ��i p�streaz� copilul s�n�tos. Pute�i am�na opera�ia mea? �n decursul ultimei zile, tumorile hepatice ale copilului t�u s-au mic�orat cu 15 la sut�. �n acest ritm, ar dura opt sau nou� zile, eradicarea total� a celulelor cancerigene. Atunci s� lu�m cele opt sau nou� zile... Cancerul probabil nu se va r�sp�ndi �n urm�toarele nou� zile, dar exist� alte riscuri. Cancerul ��i �ngroa�� s�ngele, ceea ce ar putea cauza cheaguri. Care sunt riscurile chimioterapiei pentru copilul meu? Ar putea afecta creierul sau dezvoltarea, dar aceste riscuri sunt mici �n compara�ie cu riscurile pe care �i le vei asuma prin l�sarea cancerului netratat. - Vreau s� a�tept. - Mam�. Ascul�i? Este mult prea periculos. �mi voi asuma riscurile. Vreau ce este mai bun pentru fiica mea. �i eu sunt fiica ta. Ea este un bebelu�. - Tu e�ti adult. - �i ce? Nu mai am nevoie de mama mea? Nu. Nu ai avut niciodat�. Fiindc� nu am fost acolo c�nd ai avut nevoie. Dar uit�-te la tine. Ai ajuns s� fii grozav�. Nu �tii dac� sunt grozav�. Nu m� �tii deloc. �i nu o s� te las s� te martirizezi pentru un infant de dou� zile doar pentru c� te sim�i vinovat� fiindc� nu ai fost prin preajm� pentru mine. Nu m� martirizez. Sunt nou� zile. S� am�n�m opera�ia. Ai adus m�ncare? Este o procedur� medical�, nu o cin� romantic�. Sunt con�tient c� este o procedur� delicat�. Sunt con�tient �i de faptul c� m�inile mele tremur� din cauza nivelului sc�zut de zah�r din s�nge, fiindc� nu am m�ncat azi. Deci chiar dac� se pare c� sunt insensibil, acest moo shoo crucial �i salvator... Unde sunt cl�titele mele? La dracu, au uitat cl�titele pentru carnea de porc moo shoo. De fiecare dat� c�nd acea fat� nou� cu �uvi�� albastr� �n p�r r�spunde la telefon, �mi gre�esc comand�. A fost acolo c�nd ai luat tu m�ncarea? Ai comandat cl�tite �n plus? C�t au costat? - Unde... - 55 de cen�i. �i au fost dou�. Deci asta �nseamn� c� totalul la factura trecut� a fost... A fost... - 18,42. - 18,42. Rachel nu ar fi putut m�nca o moned�, fiindc� nu a fost nici o moned� �n plus. Da. Deci imaginea pe care am v�zut-o la ultrasunete... A fost evident doar o bul� de aer, cum am spus de la �nceput. Dar tu ai v�zut cel mai r�u scenariu posibil, la fel ca to�i p�rin�ii ira�ionali �i �ngrijora�i. Ai fi o m�mic� �ngrozitoare. Vrei s� �mi dai ceva g�lu�te? Mam�, �i-am adus ceva... Mam�? Mam�! Mam�. Avem nevoie de ajutor aici! Cineva s� ne ajute! Embolism pulmonar masiv. A murit �n c�teva secunde. Nu s-ar fi �nt�mplat dac� ne-ar fi l�sat s� �i scoatem tumoarea. Probabil c� nu. Postmortem, am putut s� �i recolt�m tot s�ngele. Este destul pentru tratarea bebelu�ului. Asta-i ceva. Un caz destul de uimitor. Mul�umesc pentru ajutor. Am fost bucuroas� pentru �ansa de a lucra la el cu voi. M-am g�ndit la asta �i mi-ar pl�cea s� ��i ofer formal slujba. Este amuzant, vroiam s� lucrez �n echipa lui House, p�n� c�nd am �nceput s� lucrez cu echipa aceasta. Da �tiu. Chase �i Foreman pot fi pu�in... De fapt, este vorba de tine. �n�eleg c� House este un m�gar, dar cel pu�in �i permite. Nu �n�elegi. Toat� chestia asta a fost doar un joc pentru House. Nu am avut de ales. E�ti un om matur, dr. Taub. Po�i face orice alegere vrei, �i �n loc s� m� angajezi pe mine c�nd a spus el c� ai putea, tu ai ales s� fii paranoic, la fel ca un copil mic �i speriat. Ur�sc copii. La revedere, dr. Taub. M� voi asigura c� nu o vei uita niciodat�. �i nici ce a f�cut pentru tine. A �ncercat doar s� fie cea mai bun� mam� din lume. A fost. De data asta este r�ndul t�u. Ce s-a �nt�mplat cu ajutorul? Te-am ajutat. Subtitrarea: SignedCC/Azael Nifty Team/Subtitrari-Noi Team www.subtitrari-noi.ro www.niftyteam.ro Cineva a f�cut caca? Ce? Cum ai m�ncat o moned�? House.

Video Details

Duration: 43 minutes and 6 seconds
Country: United States
Language: English
Genre: None
Views: 404
Posted by: florintra on Oct 19, 2010

3333333333

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.