Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Hafiz Sulejman Bugari -

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 9 minutes and 46 seconds
Language: Bosnian
Genre: None
Producer: Bosnamuslimmedia
Director: bosnamuslimmedia.com
Views: 540
Posted by: memica on Feb 22, 2010

Pogledajte predavanje poznatog vaiza hafiza Sulejmana Bugarija na temu: Čvrsto se držimo Allahovog užeta. Predavanje je održano u studentskom domu u Nedžarićima u Sarajevu, 25.12.2006. god.

Hfz. Sulejman Bugari rođen je 5. oktobra 1966. godine u Orahovcu Prizren. Srednju školu, Medresu, završio je u Sarajevu. Sa treće godine Teološkog fakulteta u Sarajevu, današnji Fakultet islamskih nauka, odlazi u Medinu, na Univerzitet islamskih nauka, gdje, 1998. godine, diplomira na Odsjeku Kuran i tefsir.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.