Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Berangon eraikuntza masiboari ez! BIDEOA

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 11 minutes and 17 seconds
Year: 2010
Country: Gabon
Language: Basque
Producer: Berango Eraikitzen Herri Plataforma
Director: Herritik herriarentzat
Views: 719
Posted by: berangoeraikitzen on Oct 14, 2010

Berangoko Udalak 2009. urtean HAPOa onartu zuen, interes espekulatiboetan oinarrituta. Bertan, besteak beste, 8 urtetan 2321 etxebizitza eraikitzea proposatzen dute: hainbat auzo txikituz, herriko nortasuna arriskuan jarriz, etxebizitza arazoari konponbiderik eman gabe (ez da alokairu sozialeko etxebizitzarik aurreikusten)... Gainera, prozesu osoa herritarren partehartzerik gabe egin da.
Denon artean gelditzea lortuko dugu! Herri bat bagara defenda dezagun!
http://berangoeraikitzen.blogspot.com

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.