Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Ətraf mühitin davamlılığı

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Əgər ətrafımızdakı varlıqlar özünü idarə etmə qabiliyyətinə malikdirsə bu davamlılıq adlanır. Onlar fasiləsiz inkişafda ola bilərlər. Bu o deməkdir ki, yer kürəsi nə üçün yaradılıbsa və necə fəaliyyət göstərirsə elə də davam edəcəkdir. Bizi təmiz havayla, saf suyla, qidayla təmin edəcək və yüksək sdandartlara uyğun həyatla təmin edəcək. Amma təəssüf ki hal-hazırda ekoloji davamlılıq çox zəifdir. 20 il əvvəl İsveçli alimlər davamlılıq üçün 4 əsas qanun təqdim etdilər bu qanunlar planetimizi qorumaq üçün ən vacib təlimatlardır. Əgər biz onlara əməl etsək planetimiz üçün çox faydalı olacaq və biz də planetin bir hissəsi olduğumuz üçün, bizim üçün də faydalı olacaq. birinci təlimat fosil yanacağından və ağır metallardan olan asılılığımızı azaltmaqdır sintetik kimyəvi maddələrdən asılılığımızı azaltmaq təbiəti məhv etməmək insanların əsas ehtiyaclarını ödəməyə kömək etmək Əhalinin sayı artıqca yaşayış yeri, təmiz hava, su və qida üçün ehtiyac da artır və yaşayış standartları da artır Amma planetin bu artan ehtiyacları qarşılamaq qabiliyyəti azalır Firavanlıq, artım və uğur qazanmaq üçün asılı olduğumuz bu sistemi biz özümüz məhv edirik. Bizim həyat tərzimiz özümüz üçün təhükə yaradıb Yer kürəsi bir sistemdir və hər şey bir-birinə bağlıdır cəmiyyət, ətraf mühit və iqtisadiyyat Davamlı yaşamaq üçün bu dörd təlimatı yerinə yetirməli və onların istafadəsi həm evimizdə, həm də işimizdə təmin etməliyik Əgər hər birimiz bu təlimatlara əməl etsək birlikdə planetin davamlı fəaliyyətini təmin etmiş olarıq Hamımızın yüksək həyat standartları olacaq Məişət tullantılarımız azalacaq, ətraf mühiti çirkləndirməyəcəyik, və cəmiyyət üçün daha faydalı şeylər etməyə başlayacağıq Beləliklə də planetimizin bizim əsas ehtiyaclarımızı ödəmək qabiliyyətini də artırmış olacağıq.

Video Details

Duration: 2 minutes and 4 seconds
Country: Azerbaijan
Language: English
Genre: Animated
Producer: RealEyes
Views: 64
Posted by: elchinibrahim on Jan 31, 2013

Ətraf mühitin davamlılığı haqqında animasiya.

Videonun müəllif hüquqları "RealEyes" kanalına aiddir.

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.