Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Michael Jackson - Moonwalker 1988

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
MOONWALKER AL 14-LEA CONCERT! CERNOB�L F� o schimbare! Pe 7 iulie, ace�ti cinci fra�i �i vor �ncepe turneul de var�, d�nd concerte de o noapte �n Madison Square Garden. Sunt Don Steele �n carne �i oase �i vi-i prezint pe Jackson Five. Sper c� i-a�i v�zut pe ace�ti pu�ti �n spectacolul lui Ed Sullivan. De la departamentul �tirilor de senza�ie se anun�� c� Michael Jackson i-a ridicat un altar lui Elizabeth Taylor, �n dormitorul casei lui din Encino. Michael Jackson a fost internat cu arsuri grave ale pielii capului... din c�te �tim. Michael Jackson figureaz� �n Cartea Recordurilor cu albumul Thriller, considerat cel mai bine v�ndut album din istoria muzicii. �n istoria muzicii, Michael Jackson a devenit primul artist al c�rui album s-a aflat de �ase ori pe primul loc �n top. E vorba despre albumul Bad. Ceea ce a realizat Michael Jackson e rezultatul a 20 de ani de munc�, plini de energie �i de un devotament neobosit. Succesul t�u reprezint� �mplinirea visului american. �OBOLANI! - C�tig�torul este... - Michael Jackson, cu "Beat it"! Michael Jackson, cu "Billie Jean"! Thriller. Quincy Jones �i Michael Jackson. De ce e �nfior�tor Ce se �nt�mpl�? MAI R�U SE CAUT� PENTRU �NTREB�RI - CEL R�U Cine e r�u? Deci, a�a trebuie s� prime�ti �nfr�ngerea? Bun� ziua �i bun venit �n turul prin studioul nostru. V� rog s� nu face�i fotografii �i s� nu hr�ni�i actorii. Mul�umesc. - Bubbles e �n rulota mea? - Da, domnule. Cu ce e �mbr�cat? Poart� un tricou cu Prince �i pantofi de sport ro�ii. Un tricou cu Prince?! �n timpul turului, v� rog s� nu deranja�i actorii. O discu�ie mai aprins� le poate afecta cre�terea. Am glumit. Ai v�zut vreo celebritate, Timmy? �nc� nu, bunico. �mi poate da cineva o pl�cint� cu banane, dup� pr�nz? Dac� s-au terminat? - Nu-mi pot face una? - Consider� c� o ai, M.J. - Ce-i cu fumul �sta? - Efecte speciale, domnule. Prive�te, bunico! E Ma... Ma... - Mantovani? - Nu. Michael Jackson. TURUL STUDIOURILOR Scuze! CASTING - SCEN� �inutul libert��ii, dar �i al tuturor ciud��eniilor... M� �ntreb dac� l-au prins. - Pe unde au luat-o? - Nu �tiu. Prive�te, Biff! E acolo! Amice, �mi dai un autograf? �mi dai un autograf pe burt�? Ce-i cu tine? Nu ai stilou? S� punem m�na pe el! Haide, amice, un autograf mic! Trage, �arpe pr�p�dit! T�ia�i! Tembelule! Nu voi termina niciodat� filmul �sta. Cine i-a dat voie s� intre aici? Nu p�ze�te nimeni platoul? Nu �tii nimic despre industria filmului? �mi cer scuze. Nu-i a�a c� produc�torul �mi face asta? I-am cerut un tip r�u, iar el mi-l d� pe Michael Jackson! Nu mai suport! Ascult�! Dac�-mi distrugi cariera, ��i ar�t eu ce �nseamn� "r�u". Regret. Trebuie s� plec. S�-l prindem pe nemernic! Michael, te iubesc. Uite-l! GARDEROB� Va dura o ve�nicie p�n� �l fotografiem. Nu st� la poze. Hei, pas�re c�nt�toare! - El e! - M-am s�turat s� te v�d pe platoul meu. Cred c� e acolo. Un moment! Stai s� verific. �l pot auzi. �l aud. E prea lini�te �n�untru. E aici? Se deschide u�a. Ochi�i. E doar un iepure neghiob! - La o parte din drumul meu, iepure! - Pleac�! Cred c� s-a ascuns. - Privi�i! - Uita�i-l pe iepura�ul �la! Prinde�i iepura�ul! El e! LUA�I BILETE AICI Trage pe dreapta, b�iete �i ia-�i amenda! RADAR �NAINTE Dar eu �i prietenul meu Spike eram... Prietenul meu era... - Spike era aici, acum un minut. - Am nevoie de autograful t�u chiar aici. CIMPANZEUL DEZV�LUIE DIETA LUI MICHAEL MICHAEL SE �NSOAR� CU LIZ SAU CU BROOKE MICHAEL �l DIANA SUNT ACEEA�I PERSOAN� JACKSON DICTEAZ� MODA SE �NSOAR� CU O EXTRATERESTR� MICHAEL CONGELAT TIMP DE 50 DE ANI MICHAEL SE DEST�INUIE CIMPANZEULUI MICHAEL DOARME �NTR-O CAMER� HIPERBARIC� MICHAEL �I FACE UN ALTAR LUI LIZ �NCERCAREA PUTERII PORUMB FIERT SANDVI�URI OMUL-ELEFANT MICHAEL VA CUMP�RA OASELE OMULUI-ELEFANT MINUNILE LUMII - Bun�, David! - Bun�, Mary Beth! Salut, vecine! De ce te opre�ti? - Steaua aceea... - �i ce-i cu ea? Continu� s� mergi. Poate e steaua lui norocoas�. - Are nevoie de una. - Nu-�i mai face griji, Katie. Vino! Ce mai prieten! Zeke, aici! S� v�d �i eu! - S� plec�m de aici! - Haide, Katie! Vino, Katie! Era �i timpul s� mi-o arunci mie. Skipper, �ntoarce-te. Katie! Katie, s� mergem! Gr�be�te-te. - Michael, unde s-a dus? - S-a dus �n p�dure. NU INTRA�I - TERENUL E SUPRAVEGHEAT Dumnezeule! Prive�te! Nu-mi plac p�ianjenii. Ia stai a�a! Nu, Michael. Katie... E �n ordine. Trebuie s� faci lini�te. S� vedem. S� faci lini�te, bine? Europa, Asia, Miami, New York, cocain� �i heroin�. LA, San Francisco, heroin� �i speed. Voi, b�ie�i, trebuie s� ajunge�i �n mijlocul acestei ��ri. �n mijlocul ��rii. �mpiedica�i-i pe ace�ti copii s� se mai roage la �coal�! Mai �nt�i, vreau s� sta�i pe l�ng� terenurile de joac�. Nu uita�i, un client t�n�r devine �ntotdeauna un client fidel. �ine�i minte! Nu poate s� fac� asta! Orice elev de �coal� va lua droguri din cauza mea. Vreau s� �tie toat� lumea! Numele meu va fi trecut �n c�r�ile de istorie. Ar fi bine s�-mi scrie corect numele. L-I-D-E-O. E simplu. Frankie Lideo. E foarte u�or. Insecte �i droguri. O opera�ie simpl�. Asta fac. Ce? Sus, acolo! A fost foarte bine. A fost minunat. Acum, s�-l termin�m! Haide�i! Unde e? E acolo! Prinde�i-l! Omor��i-l! Mi�ca�i-v�! S� vedem c�t de grozav e acum! S� mergem! Mi�ca�i-v�! Desp�r�i�i-v�! R�sp�ndi�i-v� peste tot! Hai, gr�bi�i-v�! Verifica�i toat� zona. Vreau s�-mi raporta�i. Nu aud nimic. Bloca�i str�zile! Mi�ca�i-v� �n cerc, a�a o s�-l prinde�i �n capcan�. Mai repede, n-am primit nici un raport. Desp�r�i�i-v�! R�sp�ndi�i-v� peste tot! Bloca�i toate tunelele! E un �obolan. Trage�i �n tot ce mi�c�. Ce-i asta? L-a�i prins? Am auzit �mpu�c�turi. L-a�i prins? E pe aici, pe undeva! Trebuie s� fie aici, n-a ie�it! Mi�ca�i-v�! Acoperi�i zona asta. Perfect. Aduce�i artileria. Toat� lumea s� se a�eze �n arc de cerc. Scoate�i echipamentul de lupt�. Vreau s�-l face�i praf! S� r�m�n� din el o pat� pe asfalt. C�uta�i �i insecta aia mic�. E pe aici, pe undeva. D�-mi asta! Iat�-l! Acolo! FUND�TUR� Nu pleac� nic�ieri. N-are cum s� ias� de acolo. Nu rata�i opera�iunea! S� mergem! S� mergem! Ce mai a�tepta�i? E singur! �n ordine! Haide�i! E o ma�in�, at�ta tot. Ce mai a�tepta�i? Trage�i! Ce-a fost asta? Cine a fost? Duce�i-v� �i prinde�i-l! Pune�i m�na pe el! Prinde�i-l! - Michael? - Katie, e�ti teaf�r�? - Michael a sc�pat! - Imposibil. Ne-a spus s� ne �nt�lnim aici, nu-i a�a? Da. �n acest loc? Aici n-a mai fost nimeni, de ani de zile. E sinistru. - Ce s-a �nt�mplat? - Nimic. S-ar putea s� nu fie �sta locul. Scrie Club '30. Vine ceva! - Ne-ai speriat pe to�i. - Gura. - Ce ai v�zut? Spune! - Nu-mi place povestea asta. E cineva acolo? Te sim�i bine? Haide, spune-ne ce ai v�zut! - Pe Michael! - �i? PRIVAT - NU INTRA�I A fost super! - Eu l-am �nv��at tot ce �tie. - Da, sigur! Arat�-mi �i mie! Bine, dar �ine �sta! Vino. D�-mi asta. Au prins-o pe Katie. Au luat-o cu ei. - Eram chiar acolo. - Dac� ne mi�c�m repede... - Pe ce drum au luat-o? - Au plecat pe aici, omule! - Uite! - Nu-l atinge! - Michael, trebuie s� o aju�i. - Ce poate el s� fac�? S� v�d ce pot s� fac. Vom vedea. Sta�i �n spatele meu! E cineva aici? Ai grij� pe unde calci. Alune? Aici. Cum ajungem la el? Ce faci? �ncerc s�-i g�sesc lui Michael o stea norocoas�. Ce-ar fi s� �ncerc�m s�-i g�sim mai bine pe poli�i�ti? Gura! Taci! - Michael, ajutor! - Taci din gur�! Vino aici! Treci aici! - D�-i drumul! - Gura! Nu vorbi cu mine! Taci! De ce faci asta? �nceteaz�! Vrei s� �tii de ce ��i fac asta? Taci din gur�! Vreau s� se drogheze toat� lumea. Droguri de calitate, �tii? - �n fond... - F�-o �i e�ti un om mort. S�-i facem o doz�! Ascult�! Nu! Opre�te-te! Ridic�-te! Nu-i a�a c� nu mai e at�t de pl�cut? Acum �terge-o de aici. Unde pleci, obr�znic�tur�? Insect� ce e�ti! Omor��i-o �nt�i pe ea! - �ine-�i gura! - Las-o �n pace! Uluitor! Foc! Trage�i! Aduce�i toate armele! Ucide�i-l! Nu! Nesuferitule! Unde e�ti? Stai! Te-am g�sit. Am ceva pentru tine. Al meu e�ti! Nu! Al meu e�ti, nesuferitule! Bine! Unde e insecta aia mic�? A mea e�ti! Cine mai e acum? - Unde se duce? - Pleac�. La revedere, Michael! Mul�umesc, Michael. Pa! E ciudat f�r� el. Ne-a salvat via�a! �mi va fi dor de el. �i mie. Am f�cut steaua asta �n amintirea victoriei lui Michael. E steaua lui norocoas�. Da... Nu e steaua lui norocoas�. A plecat. Nu e steaua lui norocoas�. Nu. �mi doresc s� se �ntoarc�. Te-ai �ntors! Te-ai �ntors! Te-ai �ntors. Michael! Sunt at�t de fericit c� te rev�d! Trebuia s� m� �ntorc, Sean. S� mergem! E at�t de palpitant! Ne �ntoarcem la club? - De data asta, ce va fi �n�untru? - O s� vezi, Zeke. O s�-�i plac�. Preg�ti�i-v�. - Sunte�i gata? - Da. Unde mergem? - Sta�i cu mine. Ve�i vedea. - Ce sunt astea? Nu-�i face griji! V� voi ar�ta ceva deosebit. Merge�i mai departe! Ce-i asta? - Mi se pare c� am auzit ceva. - N-ai auzit nimic. - �tii ceva �i nu ne spui. - E o surpriz�. - Sunt p�ianjeni acolo? - Nu e nici un p�ianjen. - Vreau s� v�d �obolani. - Nu e nici un �obolan aici. - Acolo, jos, ce e? - Nimic. Mergem �nainte. E doar un cablu... Dar �i tu ai s�rit �napoi! Ocoli�i pe aici! Mike, unde ai fost? Mai avem un minut. S� mergem! Copii! Cred c� l-am g�sit pe prietenul vostru. Skipper! - Haide�i cu mine! - Vino, Skipper! Unde ai fost? SF�R�IT

Video Details

Duration: 1 hour, 28 minutes and 52 seconds
Country: United States
Language: English
Views: 252
Posted by: cuoreblu on Feb 25, 2010

documentary

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.