Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

An Urbanizing Planet

0 (0 Likes / 0 Dislikes)
Đây là câu chuyện về hình ảnh của Trái Đất vào năm 2030 và trong tương lai xa hơn. Đây là câu chuyện về cách mà đô thị hóa sẽ thay đổi bề mặt hành tinh và sự đa dạng giống loài vô cùng cần thiết. Trong vòng 4 năm tiếp theo, Trái Đất sẽ trải qua sự mở rộng các vùng ngoại ô nhanh và mạnh nhất trong lịch sử loài người Đến năm 2050, 1 khu vực cỡ lớn bằng vùng Bắc Nam Mỹ theo kế hoạch sẽ được đô thị hóa Lúc đó, 6.3 tỉ người sẽ sống trong những thị trấn và thành phố - tăng 2.8 tỉ so với năm 2010 Vậy con số ấy đã tăng hơn 2 lần chỉ trong vòng 40 năm Sự mở rộng đô thị nhanh chóng nhất xảy ra ở những nơi gần hoặc tiếp giáp những vùng đa dạng giống loài hàng đầu thế giới Tuy vậy, ở đa số các khu vực này, kinh tế rất hạn hẹp và nguồn trợ giúp công nghệ rất thiếu sót, gây ra càng nhiều khó khăn. Nhưng đô thị hóa cũng tạo nên những cơ hội. Những thành phố là điểm mấu chốt của sự phát triển Những thành phố có thể và phải điều hành khéo léo để có được sự phát triển bền vững Những thành phố có khả năng đưa ra giải pháp bảo vệ môi trường và hệ sinh thái chúng ta phụ thuộc vào. Bởi lẽ chúng ta biết các hệ sinh thái có thể tồn tại nơi đô thị Và sự xuất hiện của hệ sinh thái đô thị sẽ giúp cải thiện sức khỏe con người Ta biết rằng lối sống lành mạnh, có suy nghĩ và phát triển linh hoạt sẽ có lợi đối với sinh thái trong hay ngoài đô thị Hệ sinh thái vận hành trơn tru sẽ giúp giảm thiểu nguy cơ thiếu nước, hạn hán, thiên tai, sóng nhiệt. Điều đó ngăn chặn sự tự hủy hoại của môi trường. Đó chính là lý do tại sao khai thác được hết tiềm năng của đô thị là vô cùng quan trọng đối với việc bảo toàn tương lai chúng ta

Video Details

Duration: 3 minutes and 21 seconds
Country:
Language: English
License: Dotsub - Standard License
Genre: None
Views: 10
Posted by: sistergrimm on Oct 18, 2015

An Urbanizing Planet

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub to translate this video.