Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Hàn Tín

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 43 minutes and 1 second
Country: China
Language: Vietnamese
License: Dotsub - Standard License
Views: 5
Posted by: nguquockhanh on Jul 11, 2015

Các bạn xem các tập tiếp theo tại đây https://www.youtube.com/watch?v=d7IpFIQ13iQ&index=5&list=PL6C0F58CB1ADED7C3
Tìm mãi mới có phim Hàn Tín này nhưng không biết vietsub tiếng Hoa nên bạn nào thích thì tự down về và sub hộ mình nhoe !!

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.