Watch videos with subtitles in your language, upload your videos, create your own subtitles! Click here to learn more on "how to Dotsub"

Stefan Kosiewski: Póki my żyjemy.

0 (0 Likes / 0 Dislikes)

Video Details

Duration: 16 minutes and 37 seconds
Country: Germany
Language: Polish
Producer: Magazyn Europejski SOWA
Director: Stefan Kosiewski
Views: 130
Posted by: sowa on Jul 26, 2011

(...) Pan Bóg jest sędzią, a ludziom oddana jest przez Boga sprawiedliwość ludzka. I ta musi wreszcie kiedyś zaistnieć na świecie zarówno w stosunku do ofiar jak i w stosunku do złoczyńców, którzy z komunistów zamienili się w postkomunistów i demokratów, dzielą żydokomunę na stalinowską i europejską, o masońskim obliczu.

Pan Bóg wzywa Episkopat Polski do zajęcia się nie osobami księży uprawiających w Polsce działalność literacką, lecz do zastanowienia się nad stanem Episkopatu, który składa się przecież z ludzi grzesznych jak cały Kościół, mających na sumieniu m.in. podpisanie diabelskiego paktu w Magdalence(...)
http://sowa.quicksnake.de/Der-Bischof

Caption and Translate

    Sign In/Register for Dotsub above to caption this video.